03/02/2021
2883DANH SÁCH BÀI HÁT:
01. LẠY CHÚA! CON QUỲ TRƯỚC NHAN NGÀI
Sáng tác: La Tiểu Mẫn
Lời Việt: Horn Brass
Trình bày: Vũ Phong Vũ

02. LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH
Ý Lời: Uỷ Ban Phụng Tự HĐGMVN
Nhạc: Lm. Phaolô Xuân Đường, CSsR
Trình bày: Phi Nguyễn

03. LỜI CẦU NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH CORONA
Sáng tác: Lm. Nguyên Lễ
Trình bày: Vũ Phong Vũ

04. GIÊSU! LƯƠNG Y LÒNG THƯƠNG XÓT!
Ý thơ: “Thư gửi Bác sĩ Giêsu” - Hoa Băng Tuyết
Nhạc: Dấu Chân
Trình bày: Hoàng Thy

05. CHÚA ĐAU CÙNG CON
Sáng tác: Sr. Quỳnh Thoại
Trình bày: Minh Nguyệt

06. NGUYỆN CẦU CHÚA THƯƠNG
Sáng tác: Thừa Sai
Trình bày: Vũ Phong Vũ

07. XIN CHÚA CHỮA LÀNH
Sáng tác: Sr. Têrêsa
Trình bày: Phương Thảo

08. LỜI NGUYỆN CẦU
Sáng tác: Sr. M. Tigon
Trình bày: Tuyết Mai

09. TỰA NƯƠNG LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG
Sáng tác: Chân Trần, MSA
Trình bày: Vũ Phong Vũ

10. THƯƠNG XÓT CON CHÚA ƠI!
Thơ: Từ Linh
Nhạc: Sr. Thiên Uyên
Trình bày: Việt Thắng

11. XIN CHÚA CỨU CON!
Thơ: Từ Linh
Nhạc: Nguyên Dũng
Trình bày: Kim Thư

12. LẠY MẸ NHÂN ÁI
Sáng tác: Lm. Phong Trần
Trình bày: Vũ Phong Vũ

13. NGUYỆN CẦU MẸ HẰNG CỨU GIÚP
Sáng tác: Trung Thông
Trình bày: Vũ Phong Vũ

14. PHÓ THÁC NƠI THÁNH GIUSE
Sáng tác: Lm. Phong Trần T
rình bày: Vũ Phong Vũ

15. XIN MẸ LẮNG NGHE
Sáng tác: Lm. Nguyên Lễ
Trình bày: Vũ Phong Vũ

16. MẸ CẦU BẦU CHO THẾ GIỚI
Sáng tác: Lm. Bạch Vân
Trình bày: Vũ Phong Vũ
114.864864865135.135135135250