25/08/2015
3841
MỤC LỤC

Nihil obstat
Imprimatur
Lời giới thiệu
Ký hiệu tài liệu trích dẫn
Cẩm Nang Nhóm Mân Côi
I. Danh xưng
II. Tôn chỉ
III. Mục đích
IV. Tinh thần
V. Tổ chức nhóm
VI. Điều hành
VII. Nhóm viên
VIII. Điều kiện gia nhập
IX. Ghi danh gia nhập
Phụ lục : Những điều nên biết
Phụ lục 1 : Điều cần khi đọc Kinh Mân Côi
Phụ lục 2 : Cách đọc 1 chục Kinh Mân Côi
Phụ lục 3 : Cách đọc 5 chục Kinh Mân Côi
Phụ lục 4 : Mầu nhiệm Mân Côi
Phụ lục 5 : Các kinh thường đọc
Phụ lục 6 : Đôi nét về Kinh Mân Côi
Phụ lục 7 : Hướng dẫn cầu nguyện
Phụ lục 8 : Những lời Mẹ Maria hứa
Phụ lục 9 : Mẫu ghi danh gia nhập 
 
NIHIL OBSTAT
Trụ sở Tỉnh dòng, 15/09/2014
Tu sĩ Giuse Ngô Sĩ Đình, OP.
Giám tỉnh
 
 
IMPRIMATUR
Vinh, 25/09/2014
Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP.
Giám mục Giáo phận Vinh 

 
LỜI GIỚI THIỆU

Kinh Mân Côi Sống (Rosaire Vivant) được hình thành vào năm 1826 do sáng kiến của chị Pauline Marie Jaricot với mục đích cầu nguyện cho sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội. Vào thời này, công việc truyền giáo của Giáo Hội rất tốt đẹp. Nhiều người sẵn sàng bỏ quê hương để đi tới một miền đất xa xôi để loan báo Tin Mừng.

Những thập niên giữa thế kỷ XX, Giáo Hội tại Pháp phải đối diện với tình trạng: mất đức tin, thờ ơ với sứ vụ tông đồ, lìa bỏ Giáo Hội, lãng quên sứ vụ truyền giáo. Trong bối cảnh đó, Cha Joseph Eyquem, OP. và một người giáo dân là bà Colette Couvreur cùng sáng lập nên Nhóm Mân Côi (Équipe du Rosaire) khởi đi từ sáng kiến của chị Pauline để làm sống lại đức tin, hâm nóng tinh thần tông đồ, đưa những con chiên lạc về với Giáo Hội, thúc đẩy sứ vụ truyền giáo. Nhóm Mân Côi xuất hiện chính thức vào tháng 10 năm 1955. Từ đó, Nhóm Mân Côi bắt đầu phát triển (xc. Hugues Rovarino, OP., Les Équipes du Rosaire: Histoire et Esprit).

Nhóm Mân Côi phát triển và lan rộng nhanh chóng, và cho đến hôm nay, đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới, trở thành Phong Trào Nhóm Mân Côi Quốc Tế.

Khởi đi từ đề nghị về việc canh tân và thích nghi Hội Mân Côi truyền thống theo mô hình của Pháp và gợi ý phát triển Nhóm Mân Côi trong Thư của Cha Tổng quyền Carlos A. Azpiroz Costa, OP. (xc. Công vụ Tổng hội Rôma 2010, Phụ trương II: Bản tường trình về Hiện tình Dòng cho Tổng hội Bầu cử Rôma 2010, số 27-28; Lettre du Fr. Carlos A. Azpiroz Costa, OP., Maître de l'Ordre, Évangélisation de Proximité: une grâce, les Équipes du Rosaire, 11/02/2010), Nhóm Mân Côi tại Việt Nam được hình thành vào tháng 10 năm 2010. Kể từ đây, Nhóm Mân Côi bắt đầu phát triển, và cho đến nay, đã có mặt tại nhiều giáo phận.

Sự canh tân và thích nghi Hội Mân Côi truyền thống thành Nhóm Mân Côi là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tham gia vào sứ vụ tông đồ và truyền giáo của Giáo Hội qua việc cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi. Bởi vì “khi nắm lấy Kinh Mân Côi như phương tiện cầu nguyện bằng sự hiệp nhất huynh đệ và bằng hoạt động tông đồ, Nhóm Mân Côi có mục đích là tạo nên khắp nơi những cộng đoàn cầu nguyện nhỏ quây quần quanh Đức Trinh Nữ Maria và mời gọi các thành viên trong Nhóm cùng suy niệm Tin Mừng, sống Tin Mừng và công bố Tin Mừng.” (xc. AOP Anno 79, Fasc. II, Aprilis-Iunius 1971, tr. 174-175).

Cẩm Nang Nhóm Mân Côi – Hiệp Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi ra mắt nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo người tín hữu muốn liên đới huynh đệ với nhau cùng xây dựng đời sống đức tin, hun đúc tinh thần tông đồ và thúc đẩy sứ vụ truyền giáo nơi tất cả mọi thành phần dân Chúa, nhất là nơi người tín hữu giáo dân trong bối cảnh xã hội ngày nay.

Xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho công việc mà Ngài đã khởi sự nơi tâm hồn của mỗi người chúng ta nhờ lời chuyển cầu từ mẫu
114.864864865135.135135135250