31/05/2022
421
Có 2 bản Nội San: 
Bản in ra để sử dụng, nhấp vào để tải về: BẢN WORDBẢN PDF


LỜI NGỎ

Kính thưa quý độc giả,
Tháng Sáu kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đã về. Thánh Tâm Chúa là nơi ẩn náu an toàn cho những ai sầu khổ, vất vả... trong thời đại đầy gian nan thử thách này.
Đến với Chúa Giêsu qua Mẹ Maria với Kinh Mân Côi là một phương thế cầu nguyện hữu hiệu vừa làm đẹp lòng Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Xin hãy đến với Chúa, ký thác cuộc đời và mọi sự cho Chúa là Vua cả trời đất. Chúng ta cùng dâng mình cho Trái Tim Chúa Giêsu qua lời kinh sau đây:
“Con kính lạy Trái Tim cực trọng Ðức Chúa Giêsu, đã tỏ ra lòng thương xót yêu dấu chúng con dường ấy, vì đã lo buồn đau đớn, mồ hôi máu chảy ra vì tội thiên hạ, lại trối để Mình cùng Máu Thánh nuôi lấy chúng con, tóm lại mọi ơn trọng xưa nay kể chẳng xiết. Thương ôi, có nhiều kẻ chẳng nhớ đến ơn trọng ấy, lại cả lòng bất nhân ngỗ nghịch cùng làm nhiều sự vô phép mất lòng Chúa con, thì lòng con thảm thiết đau đớn lắm. Từ này về sau, con quyết chí dốc lòng ở siêng năng thờ phượng kính mến Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hết lòng hết sức, cho được đền vì những sự bất nghĩa ấy, là khi con kính thờ chẳng nên, cùng khi con chịu lễ chẳng đáng. Vậy bây giờ con kính lạy ngợi khen phép cực trong Mình Thánh Máu Thánh, cùng kính lạy Trái Tim Ðức Chúa Giêsu ngự trong ấy. Amen.”
Chúng con hiệp ý, nguyện xin Mẹ khẩn cầu cùng Chúa Giêsu chúc phúc lành cho tất cả chúng con, và xin giúp chúng con biết sống tinh thần hiệp hành trong Hội Thánh của Chúa.
 
Tu viện thánh Martin - Hố Nai, ngày 31.05.2022
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Đặc trách
Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam
114.864864865135.135135135250