25/08/2016
3142
Chúa Không Lầm (Lm Kim Long)

1.
Chúa không lầm, khi Ngài dựng nên con 

Dù lời Ngài con không giữ trọn 
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa 
Rằng thân con bởi tro bụi 
Và được cưu mang trong tội lỗi. 

ĐK: Nhưng lòng Chúa quá bao la 
Dù cho bao phen con yếu đuối 
Thành tâm xin ăn năn thống hối 
Là Ngài lại thứ tha. 


2.
Chúa không lầm, khi Ngài đành hy sinh 

Để rồi nhìn con không đáp tình 
Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa 
Còn mang thân thể nặng nề 
Là còn luôn mê mãi trần thế. 

3.
Chúa không lầm, khi Ngài gọi con th
114.864864865135.135135135250