25/08/2015
3337
 


Chương 1: SÁNG THẾ – CON NGƯỜI – SỰ TỘI

I- SÁNG THẾ

11 chương đầu của Sách Sáng Thế nhằm trả lời những thắc mắc của con người về những ý nghĩa quan trọng trong đời sống con người như:
- Vũ trụ và con người bởi đâu mà có ?
- Con người là gì ?
- Tại sao lại có đau khổ, sự dữ ?
- Loài người có hy vọng nào không ? Chết rồi ra sao ?
Như vậy những chương này là một suy tư thần học về vũ trụ và định mệnh của con người. Hình thức diễn tả những suy tư ấy lệ thuộc vào nền văn hoá của nơi chốn và thời đại mà bản văn được viết ra. Các tác giả đã dùng ngôn ngữ biểu tượng theo những quan niệm bình dân về vũ trụ thời bấy giờ.

A. Tìm hiểu bản văn Sáng Thế 1,1- 2,4a

1- Kết cấu đoạn văn

Đoạn văn về tạo dựng này có một kết cấu tinh vi:

 a- Trong mỗi ngày ta gặp thấy những kiểu nói được lập lại như một công thức theo một diễn tiến chung:
 
Diễn tiến chung 


 
Công thức 
    ngày thứ nhất 
Công thức 
    ngày thứ tư 
NHẬP ĐỀ Thiên Chúa đã phán Thiên Chúa đã phán
RA LỆNH Hãy có ánh sáng. Hãy có đèn trên trời…
THI HÀNH Và có sự sáng 114.864864865135.135135135250