27/07/2016
3913
Những công khó, hy sinh, cố gắng của ông Nô-ê, cuối cùng con tàu cũng hoàn thành. Chính nhờ sự vâng lời Đức Chúa và những hy sinh, gian khó, vượt qua sự chê cười của mọi người. Nhờ con tàu  của ông Nô-ê, đã cứu được cả gia đình ông thoát khỏi nạn “ Đại Hồng Thủy ” mà Đức Chúa giáng xuống tiêu diệt nhưng con người sống trong sa đọa, tàn ác, vô tâm… (x, St. 7,1-23).
 
Khi lược qua Kinh Thánh về việc đóng tàu của ông Nô-ê theo sự hướng dẫn của Đức Chúa, khi hiện ra với ông Nô-ê và phán với ông như sau: “ Thiên Chúa phán với ông Nô-ê: "Ta đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm, vì tại chúng mà đất đầy bạo lực: này Ta sắp tiêu diệt chúng cùng với đất. Ngươi hãy làm cho mình một chiếc tàu bằng gỗ bách. Ngươi sẽ làm tàu có những ngăn và lấy nhựa đen mà trám cả trong lẫn ngoài. Ngươi sẽ làm tàu thế này: chiều dài một trăm năm mươi thước, chiều rộng hai mươi lăm thước, chiều cao mười lăm thước. Ngươi sẽ làm một cái mui che tàu, và đặt mui cách phía trên tàu nửa thước. Cửa tàu, ngươi sẽ đặt ở bên hông; ngươi sẽ làm tầng dưới, tầng giữa rồi tầng trên…” (St. 6,13-16).
(Lược trích từ Antôn Lương Văn Liêm)


114.864864865135.135135135250