Kinh Mân Côi, Nhịp Sống Đời Tôi
Kinh Mân Côi, Nhịp Sống Đời Tôi / 2490 / Quốc Tế
Khi trở thành tu sĩ Đa Minh, chúng ta khám phá ra nhiều điều. Một trong những khám phá đẹp nhất mà tôi đã có được,  đó là ngay khi còn ở nhà tập, tôi đã trải nghiệm về việc thường xuyên lần hạt Mân Côi. Trước đây, tôi chỉ lần hạt Mân Côi thưa ...