28/08/2015
2408

Khi trở thành tu sĩ Đa Minh, chúng ta khám phá ra nhiều điều. Một trong những khám phá đẹp nhất mà tôi đã có được,  đó là ngay khi còn ở nhà tập, tôi đã trải nghiệm về việc thường xuyên lần hạt Mân Côi. Trước đây, tôi chỉ lần hạt Mân Côi thưa thớt, nhất là khi có những sự kiện hoặc trong những hoàn cảnh đặc biệt (các chuyến hành hương...). Khi suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi hằng ngày, tôi đã khám phá ra rằng Kinh Mân Côi đã mang lại cho đời sống đức tin của tôi nhiều cảm hứng.Thứ nhất, Kinh Mân Côi làm cho những ngày sống của tôi có hứng khởi: mỗi ngày, thời gian dành cho việc lần hạt Mân Côi là một trong những khoảnh khắc có giá trị. Ngày nào mà không lần hạt Mân Côi được, thì ngày đó như thiếu một điều gì, ngày đó cứ như thể không có giá trị nào đáng kể. Và khi không thể lần hạt đủ một chuỗi cho một hành trình, những mầu nhiệm này được phân bổ trải dài ra suốt ngày làm cho những múi giờ trong ngày sống thêm màu sắc. Do đó, tôi đứng gần hang đá trong suốt thời gian tôi lần hạt giữa hai mầu nhiệm thứ ba và thứ tư mùa vui.

Việc suy niệm các mầu nhiệm từ ngày này qua ngày khác cũng làm cho tuần lễ của tôi thêm hứng thú. Ví dụ, nếu ngày hôm qua tôi suy niệm xong mầu nhiệm thứ năm mùa sáng về việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, thì hôm nay tôi bắt đầu suy niệm sang mầu nhiệm thứ nhất mùa thương về việc Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi tại vườn cây dầu (Gethsémani). Cứ như thế, cuộc đời của Chúa Giêsu và của Mẹ Maria diễn ra trước mắt tôi, ngày này qua ngày khác.


Mỗi ngày trong tuần lễ kết thúc gợi cho tôi một loạt mầu nhiệm, và vì vậy, một bản tóm gọn năm phụng vụ diễn ra đối với mỗi chuỗi Kinh Mân Côi: ngày nào dành cho các mầu nhiệm mùa thương thì ngày đó trở thành một ngày Thứ Sáu tuần thánh, cũng như thế, ngày nào dành cho các mầu nhiệm mùa mừng thì ngày đó trở thành một ngày Chúa nhật Phục sinh.

Cuối cùng, việc suy niệm Kinh Mân Côi đi vào trong nhịp sống của năm phụng vụ: khi suy nhiệm các mầu nhiệm mùa thương trong mùa phục sinh không giống như khi suy niệm trong mùa chay.

Ngày, tuần và năm là những khoảnh khắc thời gian thuộc về 3 chu kỳ lớn trong đời sống của chúng ta. Khi theo sát những chu kỳ này, và khi làm cho những chu kỳ này diễn tiến nhịp nhàng, thì Kinh Mân Côi làm cho lời cầu nguyện của tôi diễn ra theo dòng thời gian, và thời gian được thánh hoá qua lời cầu nguyện thường xuyên này. Kinh Mân Côi ảnh hưởng lên thời gian sống của tôi, không chỉ là lúc tôi lần hạt Mân Côi nhưng còn là mọi lúc trong ngày sống hằng ngày của tôi.


Fr. Timothée Lagabrielle, OP.
 
(Chuyển ngữ: Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.; nguồn: http://www.rosarium.op.org/spip/spip.php?article1068
114.864864865135.135135135250