Đố Bạn Biết: Đường Nào Ngắn Nhất Để Lên Trời?
Đố Bạn Biết: Đường Nào Ngắn Nhất Để Lên Trời? / 141 / Sùng Kính Mẹ
ĐỐ BẠN BIẾT:                                >>>   ĐƯỜNG NÀO LÊN TRỜI DỄ NHẤT??? +++ Mọi người đều phải chết. Chúa Giêsu vừa Chúa vừa là người, nên ...
Kính Đức Mẹ Sầu Bi
Kính Đức Mẹ Sầu Bi
/ 8578 / Sùng Kính Mẹ
Ngắm 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ Làm dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. Lời Nguyện mở đầu: Lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu nguyện cho chúng con được nhờ công nghiệp Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp ...