Người Say Yêu Thánh Thể - 6: Truyền Tin
Người Say Yêu Thánh Thể - 6: Truyền Tin / 21 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 6: Truyền Tin   Khi chúng ta suy niệm về những hoàn cảnh liên quan đến mầu nhiệm Truyền tin, chúng ta thấy rõ vinh quang khôn sánh dành cho Đức Maria là được chọn để cộng tác vào công cuộc nhập thể của Ngôi Lời – ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 5: Đức Maria Dâng Mình Trong Đền Thờ
Người Say Yêu Thánh Thể - 5: Đức Maria Dâng Mình Trong Đền Thờ
/ 40 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 5: Đức Maria Dâng Mình Trong Đền Thờ   I. Đức Maria không có tuổi thơ theo nghĩa thông thường của từ ngữ. Mẹ không chơi đùa, không có những thú vị trẻ nít, không mắc phải tính nhất thời và thiếu kinh nghiệm của ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 4: Đức Thánh Trinh Nữ Sinh Ra
Người Say Yêu Thánh Thể - 4: Đức Thánh Trinh Nữ Sinh Ra
/ 35 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 4:  Đức Thánh Trinh Nữ Sinh Ra   Chúng ta hãy hoan hỷ mừng ngày sinh của Đức Nữ Vương và Mẹ chúng ta, ngày đó làm cho Thiên Đàng chan chứa niềm vui, trái đất tràn đầy hy vọng và hoả ngục run giùng khiếp ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 3: Của Hồi Môn Của Đức Maria Vô Nhiễm
Người Say Yêu Thánh Thể - 3: Của Hồi Môn Của Đức Maria Vô Nhiễm
/ 50 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 3: Của Hồi Môn Của Đức Maria Vô Nhiễm   I. Vào ngày Thụ Thai Vô Nhiễm, Đức Maria đã lãnh nhận một của hồi môn lộng lẫy qua việc giữ những bổn phận trác việt và phẩm chức khôn sánh: chức Mẹ Thiên Chúa. rồi Mẹ đã ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 2: Hoài Thai Vô Nhiễm Và Hiệp Lễ
Người Say Yêu Thánh Thể - 2: Hoài Thai Vô Nhiễm Và Hiệp Lễ
/ 50 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 2: Hoài Thai Vô Nhiễm Và Hiệp Lễ   Sự hoài thai Vô Nhiễm của Đức Maria đã được tiên báo ngay trong vườn địa đàng. Đức Thánh Trinh Nữ là người nữ đã dùng gót chân đạp dập đầu con rắn hoả ngục. Thiên Chúa khi tạo ...
Người Say Yêu Thánh Thể - 1: Đức Maria, Mẹ Của Những Người Tôn Thờ Thánh Thể
Người Say Yêu Thánh Thể - 1: Đức Maria, Mẹ Của Những Người Tôn Thờ Thánh Thể
/ 95 / Sùng Kính Mẹ
NGƯỜI SAY YÊU THÁNH THỂ Bài 1: Đức Maria, Mẹ của những người Tôn Thờ Thánh Thể I. Nếu chúng ta không ở dưới sự che chở của Mẹ, chúng ta có thể nghi ngờ sự bền đỗ và ơn cứu rỗi của chúng ta. Ơn gọi của chúng ta gắn liền cách đặc biệt với việc ...
Người Say Yêu Thánh Thể - Dẫn Nhập
Người Say Yêu Thánh Thể - Dẫn Nhập
/ 53 / Sùng Kính Mẹ
Người Say Yêu Thánh Thể Bài Dẫn nhập Tháng Đức Mẹ là tháng phước lộc và ân sủng, vì như thánh Bênađô, cùng với tất cả các thánh, đã quả quyết: mọi ân sủng đến với chúng ta đều qua Mẹ Maria. Tháng Đức Mẹ là một lễ hội liên tục để tôn vinh Mẹ ...