14/08/2023
143
ĐỐ BẠN BIẾT:
                               >>>   ĐƯỜNG NÀO LÊN TRỜI DỄ NHẤT???

+++ Mọi người đều phải chết. Chúa Giêsu vừa Chúa vừa là người, nên Người cũng phải trải qua cái chết. Người đã chết, nhưng Người đã sống lại vinh quang, và được siêu thăng lên trời để làm Vua và làm Chúa của mọi loài mọi vật.

+++ Mẹ Maria được Giáo Hội tuyên xưng là Mẹ Thiên Chúa, là Đấng được đưa lên trời cả hồn lẫn xác. Mẹ có phải trải qua cái chết không? Giáo Hội dạy rằng: sau khi kết thúc cuộc sống ở trần gian này, Đức Mẹ được đưa về trời cả hồn lẫn xác.

+++ Bạn có muốn được lên Thiên Đàng hưởng cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu không? Dù bạn theo tôn giáo nào..., hẳn bạn rất mong được sống trong hạnh phúc đời đời, hay được lên Thiên Đàng.

*** đố bạn: Thiên Đàng có mấy cửa để lên và để vào? Có người sẽ trả lời là: người thì nói có ba cửa, người khác thì nói có sáu cửa, người khác nữa thì nói có chín cửa... Xin hỏi một câu hỏi khác thì bạn sẽ có câu trả lời: Có mấy Đức Mẹ Maria? Xin thưa là có MỘT. Trong Kinh Cầu Đức Mẹ, có câu: “Đức Mẹ là Cửa Thiên Đàng”. Như thế, có MỘT ĐỨC MẸ, nên chỉ có MỘT CỬA THIÊN ĐÀNG. Bạn muốn vào Thiên Đàng thì bạn phải qua Đức Mẹ. Chúa Giêsu là Vua Thiên Đàng, Đức Mẹ là Cửa Thiên Đàng, muốn đến với Chúa Giêsu hay muốn vào Thiên Đàng thì phải qua Đức Mẹ!

*** 
ĐỐ BẠN: Có bao nhiêu con đường để về Trời?
Chỉ có một con đường để về trời, đó là CHÚA GIÊSU, vì Người xác định: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Như thế, chỉ có một con đường để về Trời, đó là CON ĐƯỜNG GIÊSU.

*** ĐỐ BẠN: Con đường nào ngắn nhất – chắc chắn nhất và dễ đi nhất để vào Thiên Đàng?
Thánh Marie Louis Grignion De Montfort nói rằng: “Lòng sùng kính Đức Mẹ là con đường ngắn nhất, chắc chắn nhất và dễ đi nhất để đến với Chúa Giêsu, Vua Nước Trời.”

*** 
ĐỐ BẠN: Làm thế nào để bày tỏ lòng sùng kính mà Đức Mẹ ưa thích nhất và cũng làm đẹp lòng Chúa. Xin thưa đó: Siêng năng lần hạt Mân Côi. Và chính Đức Mẹ hứa một điều, điều này cũng được nhiều vị thánh và nhiều vị giáo hoàng khuyên dạy: “Ai có lòng sùng kính ĐỨC Mẹ và siêng năng LẦN HẠT MÂN CÔI, thì đó là một dấu chắc chắn để được cứu độ (hay được lên Thiên Đàng).

>>> Đến đây, bạn đã biết làm cách nào để LÊN THIÊN ĐÀNG chắc chắn, đó là: có lòng sùng kính Đức Mẹ - Mẹ của Chúa Giêsu, và siêng năng lần hạt MÂN CÔI.

Linh mục F.X. Trần Kim Ngọc, O.P.
Đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi – Dòng Đa Minh Việt Nam 
 
114.864864865135.135135135250