Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày  20.09.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 20.09.2021 / 1 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI cầu nguyện trong cơn đại dịch Thứ Hai, ngày 20.09.2021 Lời hay về Kinh Mân Côi:  Ma quỷ đến quấy rối chúng ta trong khi chúng ta cố gắng lần hạt Mân Côi để chống lại chúng. Là người, chúng ta dễ trở nên mỏi mệt ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 19.09.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 19.09.2021
/ 326 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI cầu nguyện trong cơn đại dịch Chúa Nhật, ngày 19.09.2021 Lời hay về Kinh Mân Côi:  Nếu anh chị em hiệp nhất lần Chuỗi Mân Côi trong gia đình, anh chị em sẽ cảm nếm được bình anh; anh chị em sẽ có mối hiệp thông ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 18.09.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 18.09.2021
/ 455 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI cầu nguyện trong cơn đại dịch Thứ Bảy, ngày 18.09.2021 Lời hay về Kinh Mân Côi:  Khi tôi buồn, đây là liệu pháp của tôi: Tôi đọc các mầu nhiệm mùa mừng trong Kinh Mân Côi. Chân phước Charles de Foucauld I. ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 17.09.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 17.09.2021
/ 472 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI cầu nguyện trong cơn đại dịch Thứ Sáu, ngày 17.09.2021 Lời hay về Kinh Mân Côi:  Trong tất cả mọi lời cầu nguyện, Kinh Mân Côi là lời kinh đẹp nhất, phong phú nhất về ân sủng, và là lời kinh làm vui lòng Đức ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 16.09.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 16.09.2021
/ 508 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI cầu nguyện trong cơn đại dịch  Thứ Năm, ngày 16.09.2021 Lời hay về Kinh Mân Côi:  Hãy lần Chuỗi Mân Côi. Thật phúc cho sự đơn điệu của lời “Kinh Kính Mừng”, vì chính lời Kinh Kính Mừng thanh tẩy sự đơn điệu ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 15.09.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 15.09.2021
/ 595 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI cầu nguyện trong cơn đại dịch Thứ Tư, ngày 15.09.2021 – Lễ Đức Mẹ Sầu Bi Lời hay về Kinh Mân Côi:  Vì trong Kinh Mân Côi, tất cả mọi vai trò mà Mẹ Maria đã giữ như Đấng Đồng Công Cứu Chuộc của chúng ta đến với ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 14.09.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 14.09.2021
/ 559 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI cầu nguyện trong cơn đại dịch Thứ Ba, ngày 14.09.2021 – LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ Lời hay về Kinh Mân Côi:  Những khi bệnh tật, đau khổ về thể xác hay tinh thần làm cho anh chị em khó cầu nguyện, tôi khuyên anh chị em ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 13.09.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 13.09.2021
/ 582 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI cầu nguyện trong cơn đại dịch Thứ Hai, ngày 13.09.2021 Lời hay về Kinh Mân Côi:  Anh chị em hãy hết lòng đặt tin tưởng vào Đức Trinh Nữ Mân Côi! Anh chị em sẽ có đức tin như ông Gióp! Lạy Mẹ mến yêu, con xin ký ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 12.09.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 12.09.2021
/ 566 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI cầu nguyện trong cơn đại dịch Chúa Nhật, ngày 12.09.2021 Lời hay về Kinh Mân Côi:  Khởi đi từ quan điểm cho rằng cuộc chiến cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi được “ghi nhớ dưới tên gọi là Mẹ Thiên Chúa”, tính hiệu quả ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 11.09.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 11.09.2021
/ 617 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI cầu nguyện trong cơn đại dịch Thứ Bảy, ngày 11.09.2021 Lời hay về Kinh Mân Côi:  “Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, tôi mời gọi tất cả mọi người – các cá nhân, các gia đình và các cộng đoàn – hãy lần hạt Mân Côi ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 10.09.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 10.09.2021
/ 587 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI cầu nguyện trong cơn đại dịch Thứ Sáu, ngày 10.09.2021 Lời hay về Kinh Mân Côi:  Thế giới và Giáo Hội đạt được biết bao nhiêu là hoa quả nhờ vào Kinh Mân Côi! Tôi tớ Chúa Joseph Kentenich I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 09.09.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 09.09.2021
/ 758 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI cầu nguyện trong cơn đại dịch Thứ Năm, ngày 09.09.2021 Lời hay về Kinh Mân Côi:  Dân chúng thường không hay biết nhiều về sự phong phú ân xá của Kinh Mân Côi. Bởi vì nhiều linh mục, khi giảng về Kinh Mân Côi, ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 08.09.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 08.09.2021
/ 657 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI cầu nguyện trong cơn đại dịch Thứ Tư, ngày 08.09.2021 – mừng sinh nhật Đức Mẹ   Lời hay về Kinh Mân Côi:  Anh chị em bày tỏ lòng sùng kính đối với Mẹ Maria qua việc tham dự các thánh lễ kính Mẹ, qua việc cầu ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 07.09.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 07.09.2021
/ 582 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI cầu nguyện trong cơn đại dịch Thứ Ba, ngày 07.09.2021 Lời hay về Kinh Mân Côi:  "Vì vậy, đối với những người đang cố gắng sau khi đã đạt được hạnh phúc tối thượng, phương tiện Kinh Mân Côi này đã được ban tặng ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 06.09.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 06.09.2021
/ 627 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI cầu nguyện trong cơn đại dịch Thứ Hai, ngày 06.09.2021 Lời hay về Kinh Mân Côi:  "Kinh Mân Côi là vinh quang của Giáo Hội Rôma.” (Thánh giáo hoàng Gioan XXIII)   I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Làm dấu Thánh Giá 2. ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 05.09.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 05.09.2021
/ 538 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI cầu nguyện trong cơn đại dịch Chúa Nhật, ngày 05.09.2021 Lời hay về Kinh Mân Côi:  "Ngày kia, tôi không thể nói với bạn là tôi cảm thấy buồn biết bao – có lúc tôi gần như từ chối chấp nhận – tôi thận trọng cầm ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 04.09.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 04.09.2021
/ 575 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI cầu nguyện trong cơn đại dịch  Thứ Bảy, ngày 04.09.2021 Lời hay về Kinh Mân Côi:  "Một người đang còn ở trong tình trạng tội lỗi, qua việc đọc Kinh Mân Côi, sẽ cảm thấy sợ tội; người đó sẽ rơi vào tội lỗi ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 03.09.2021
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi - Ngày 03.09.2021
/ 613 / Suy Niệm
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI cầu nguyện trong cơn đại dịch Thứ Sáu, ngày 03.09.2021 Lời hay về Kinh Mân Côi:  "Như tấm gương rạng ngời thu nhận và liên kết những tia sáng rải rác của mặt trời, Kinh Mân Côi cũng làm cho những luồng tư tưởng ...