Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 26.02.2024
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 26.02.2024 / 2357 / Suy Niệm
Ngày 26.02.2024, THỨ HAI - NĂM SỰ VUI LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI Khi Chúa Thánh Thần mặc khải bí mật về Kinh Mân Côi cho một linh mục và linh hướng của các linh hồn, thì vị linh mục ấy có phúc biết bao nhiêu! Nếu vị linh mục thực sự hiểu được bí ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 25.02.2024
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 25.02.2024
/ 2463 / Suy Niệm
Ngày 25.02.2024, CHÚA NHẬT - NĂM SỰ MỪNG   LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI Ngày nay cũng như những thời đại khác, Kinh Mân Côi hẳn là một vũ khí đầy sức mạnh giúp chúng ta chiến thắng trong cuộc chiến nội tâm của chúng ta, và giúp ích cho tất cả ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 24.02.2024
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 24.02.2024
/ 2441 / Suy Niệm
Ngày 24.02.2024, THỨ BẢY - NĂM MÙA VUI   LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI Khi đón tiếp những đôi tân hôn trong các cuộc tiếp kiến, tôi thường gửi đến họ những lời tha thiết của tình phụ tử, tôi tặng cho họ Chuỗi Mân Côi, tôi khuyến khích họ siêng ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 23.02.2024
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 23.02.2024
/ 2476 / Suy Niệm
Ngày 23.02.2024, THỨ SÁU - NĂM MÙA THƯƠNG   LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI Tử tế trong ứng xử và xác quyết trong hành động, nữ chân phước Maria Ludovica de Angelis luôn luôn mang theo Chuỗi Mân Côi trong tay. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 22.02.2024
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 22.02.2024
/ 2493 / Suy Niệm
Ngày 22.02.2024, THỨ NĂM - NĂM MÙA SÁNG   LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI Lần Chuỗi Mân Côi không là gì khác hơn là chiêm ngắm gương mặt Chúa Kitô cùng với Mẹ Maria. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II   1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 21.02.2024
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 21.02.2024
/ 2605 / Suy Niệm
Ngày 21.02.2024, THỨ TƯ - NĂM MÙA MỪNG   LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI Kinh Mân Côi là hình thức cầu nguyện tuyệt vời nhất và là một phương thức hiệu quả nhất để đạt được sự sống vĩnh cửu. Kinh Mân Côi là phương dược để chữa lành tất cả những ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 20.02.2024
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 20.02.2024
/ 2572 / Suy Niệm
Ngày 20.02.2024, THỨ BA - NĂM SỰ THƯƠNG   LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI Mẹ Maria cầu nguyện với chúng ta. Lời nguyện trong Kinh Mân Côi bao trùm lấy tất cả mọi vấn đề của Giáo Hội, của Toà Thánh Phêrô, và của cả thế giới. Thánh giáo hoàng Gioan ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 19.02.2024
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 19.02.2024
/ 2524 / Suy Niệm
Ngày 19.02.2024, THỨ HAI - NĂM SỰ VUI   LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI Chính Kinh Mân Côi được đọc trong các gia đình sẽ gìn giữ ánh sáng đức tin chiếu giãi trong những ngày đen tối đức tin, như Kinh Mân Côi đã làm trong quá khứ. Tôi tớ Chúa ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 18.02.2024
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 18.02.2024
/ 2456 / Suy Niệm
Ngày 18.02.2024, CHÚA NHẬT - NĂM SỰ MỪNG   LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI Kết thúc lần hạt Mân Côi, Jacinta Marto thường đọc 3 Kinh Kính Mừng để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Tôi tớ Chúa Lucia dos Santos   1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 17.02.2024
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 17.02.2024
/ 2497 / Suy Niệm
Ngày 17.02.2024, THỨ BẢY - NĂM SỰ VUI   LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI Con sẽ lần nhiều Chuỗi Mân Côi như Mẹ muốn! Thánh Phanxicô Marto   1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.   HỒI TÂM (im lặng xét ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 16.02.2024
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 16.02.2024
/ 2504 / Suy Niệm
Ngày 16.02.2024, THỨ SÁU - NĂM SỰ THƯƠNG   LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI Thiên Chúa tối cao đã ban Kinh Mân Côi cho anh chị em, bởi vì Ngài muốn anh chị em sử dụng nó như một phương tiện để cảm hoá những tội nhân cứng lòng nhất và những người ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 15.02.2024
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 15.02.2024
/ 2552 / Suy Niệm
Ngày 15.02.2024, THỨ NĂM - NĂM SỰ SÁNG   LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI Lòng sùng kính đối với Đức Mẹ Mân Côi trong nền tảng giáo lý thì đã có từ xa xưa giống như Giáo Hội vậy. Tôi tớ Chúa (cha) Gioan Hardon   1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 14.02.2024
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 14.02.2024
/ 2577 / Suy Niệm
Ngày 14.02.2024, THỨ TƯ - NĂM SỰ MỪNG   LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI Hãy yêu mến Đức Mẹ và hãy lần Chuỗi Mân Côi, vì Kinh Mân Côi là vũ khí chống lại sự dữ của thế giới hôm nay. Thánh Padre Pio   1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh Giá Nhân danh ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 13.02.2024
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 13.02.2024
/ 2516 / Suy Niệm
Ngày 13.02.2024, THỨ BA - NĂM SỰ THƯƠNG   LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI Trong tất cả lời kinh dâng lên Mẹ Thương Xót, lời kinh được Giáo Hội khuyến khích đọc nhiều nhất là Kinh Mân Côi, việc đọc Kinh Mân Côi được Thiên Chúa thưởng ban cho biết ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 12.02.2024
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 12.02.2024
/ 2403 / Suy Niệm
Ngày 12.02.2024, THỨ HAI - NĂM SỰ VUI   LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI Nhờ việc gia đình đọc Kinh Mân Côi hằng ngày, mà ngôi nhà đối với tôi là một cái nôi, một ngôi trường, một đại học, một thư viện và trên hết là một ngôi nhà nguyện nhỏ. Tôi ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 11.02.2024
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 11.02.2024
/ 2423 / Suy Niệm
Ngày 11.02.2024, CHÚA NHẬT - NĂM SỰ MỪNG   LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI Nơi Đức Mẹ, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một người bảo vệ nhiệt tình nhất cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Đương nhiên có nhiều cách hơn để một người có thể đạt được sự trợ ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 10.02.2024
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 10.02.2024
/ 2380 / Suy Niệm
Ngày 10.02.2024, THỨ BẢY - NĂM MÙA VUI   LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI Ở Lộ Đức, Đức Mẹ Vô Nhiễm đã sử dụng Chuỗi Mân Côi, và theo cách đó khuyến khích Bernadette lần Chuỗi Mân Côi. Thánh Maximilianô Kolbe   1. KHAI MẠC Làm Dấu Thánh ...
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 09.02.2024
Hiệp Nguyện Lần Chuỗi Mân Côi: Ngày 09.02.2024
/ 2396 / Suy Niệm
Ngày 09.02.2024, THỨ SÁU - NĂM MÙA THƯƠNG   LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI Không nghĩ đến điều tôi đang làm, tôi cầm lấy Chuỗi Mân Côi và quỳ gối lết đi. Đức Mẹ làm một dấu gật đầu đồng ý và rút Chuỗi Mân Côi từ cánh tay phải của Mẹ ra mà quàng ...