04/12/2021
466

NGÀY 04.12.2021, THỨ BẢY – NĂM SỰ VUI


Ý CẦU NGUYỆN
+ Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch,
+ Cầu cho phẩm giá con người được tôn trọng,
+ Cầu cho các dân tộc được phát triển,
+ Cầu cho việc loan báo Tin Mừng cho các dân tộc,
+ Cầu cho quê hương, đất nước,
+ Cầu cho giáo lý viên,
+ Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình,
+ Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục,...
 
LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI
Nếu không thể đọc Kinh Mân Côi ở nhà thờ hay nhà nguyện được, anh chị em hãy cùng nhau đọc Kinh Mân Côi nơi nhà anh chị em hay nơi nhà hàng xóm của mình.
Thánh Louis de Montfort

1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)
 
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ VUI
MẦU NHIỆM 1:
Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.
Ngôn sứ Giêrêmia đã tiên báo về Đấng Thiên Sai như sau: “Này, sẽ tới ngày – sấm ngôn của Đức Chúa – Ta sẽ làm nảy sinh cho nhà Đavít một chồi non chính trực. Vị vua lên trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở, vua sẽ thi hành điều chính trực công minh” (Gr 23,5).
Lời tiên báo của ngôn sứ Giêrêmia nay được ứng nghiệm qua việc sứ thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Mẹ. Và qua lời xin vâng của Đức Mẹ, chồi non chính trực từ nhà Đavít đã nhập thể làm người, để làm Vua khôn ngoan tài giỏi thi hành điều chính trực công minh, “xét xử dân Ngài theo công lý, bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn, giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương những ai bé nhỏ khó nghèo và ra tay tế độ” (Tv 71,2.12.13). Xin Chúa giúp mọi người nhận ra Chúa là Vua của mọi loài. Và xin cho chúng con biết sống chính trực công minh, nhờ thế, chúng con trở nên công dân đích thực trong vương quốc của Ngài.
 
{Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc}:
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM 2:
Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.
Đức Chúa đã thực hiện cho dân Israel điều mà ngôn sứ Giêrêmia tiên báo: “Sẽ tới ngày, người ta sẽ nói: ‘Nhân danh Đức Chúa hằng sống, Đấng đã đưa dòng dõi nhà Israel lên khỏi đất phương Bắc và khỏi mọi miền đất Người đã xua họ đến, để họ được cư ngụ trên đất của họ’!” (Gr 23,8). Đức Chúa cũng đã thực hiện cho ông Dacaria điều mà sứ thần đã báo trước cho ông là ông được có con trai (xc. Lc 1,5-25). Và Chúa cũng thực hiện cho chúng con biết bao điều kỳ diệu trong cuộc sống hằng ngày. Xin cho chúng con luôn biết cất lời chúc tụng Chúa, như tác giả Thánh Vịnh:
“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel,
chỉ có Ngài làm nên những công trình kỳ diệu.
Muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh,
ước gì vinh quang Chúa chiếu toả trên khắp hoàn cầu!”
(Tv 71,18-19)
 
{Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc}:
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM 3:
Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.
Chúa sinh ra làm người trong cảnh cơ hàn, là để làm cho con người nghèo hèn của chúng con được xứng đáng làm con của Chúa (xc. Lc 2,1-20). Chúng con đang sống trong thế gian với biết bao nhiêu kẻ gian ác, đặc biệt là ma quỷ đang tìm mọi cách hãm hại. Xin cho chúng con biết tìm về với Chúa, ẩn náu bên Ngài và để Ngài dìu dắt, như lời Thánh Vịnh:
“Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con,
núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.
Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ giữ.”
(Tv 70,3.4a)
 
{Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc}:
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM 4:
Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
Tuân theo Lề Luật, Đức Mẹ và Thánh Giuse đem Chúa Hài Nhi vào Đền Thờ để tiến dâng cho Thiên Chúa (xc. Lc 2,22-38). Quả thật, mọi sự đều thuộc về Chúa và mọi sự đều do Chúa quyết định. Chúng con hiệp cùng Đức Mẹ và Thánh Giuse, dâng cuộc đời cùng gia đình chúng con cho Chúa. Và xin cho chúng con, như cụ già Simêon, luôn hết lòng nựa nương vào Chúa mọi ngày trong suốt cuộc đời, theo tinh thần của Thánh Vịnh:
“Lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi,
lạy Thiên Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng
ngày từ độ thanh xuân.
Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,
Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ.
Con thuật lại bao chiến công của Chúa,
nhắc nhở rằng: chỉ mình Ngài chính trực công minh.
Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,
con đã được Ngài thương dạy dỗ.
Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.”
(Tv 70,5.6a.16-17)
 
{Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc}:
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM 5:
Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
Khi lạc mất Chúa, Mẹ đã lo lắng đi tìm kiếm Người (xc. Lc 2,41-50). Ngày nay, nhiều con cái của Chúa lạc xa Chúa và Hội Thánh của Người, vì nhiều lý do. Xin Mẹ tiếp tục lên đường tìm kiếm và đưa những ai đang lạc xa Chúa trở về với Người, và đồng thời đưa những người đang ở ngoài vào trong cùng một gia đình Giáo Hội, như thánh Phaolô ước mong, để mọi người cùng sống: “khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, và cùng tha thiết duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.” (Ep 4,2-6)
 
{Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc}:
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
LINH HỒN TÔI (hát hoặc nghe)
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

 
KINH CẦU ĐỨC MẸ
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.

Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.

Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Thưa: Thương xót chúng con.
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con. (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).

Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh.
Đức Mẹ đầy lòng thương xót.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Đức Mẹ là lẽ cậy trông.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.

Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.

Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.
Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Đức Bà nâng đỡ di dân.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.

Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.

Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm Mân Côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy, và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
 
3. TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
(bản văn của UBPV Gp Bùi Chu; hướng về Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: 08.12)
NGÀY THỨ SÁU: SÙNG KÍNH MẸ VÔ NHIỄM
Là con Đức Mẹ Maria, Giáo Hội hằng nhắc nhở các tín hữu tôn kính yêu mến Mẹ. Giáo Hội lập lễ Mẹ Vô Nhiễm là đại lễ vào đầu Mùa Vọng để tôn kính Đức Mẹ như một ngôi sao sáng chói giữa đêm hy vọng, và để chúng ta nhớ rằng, Đấng Cứu Độ thiên hạ đợi trông, Đấng sẽ đến phán xét kẻ sống và kẻ chết, cũng chính là Đấng đã sinh ra bởi cung lòng Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm.

Từ xưa tới nay, có biết bao thánh đường nguy nga đã được xây dựng để dâng kính Mẹ Vô Nhiễm, có biết bao dòng tu đã nhận Mẹ Vô Nhiễm làm tước hiệu, có biết bao xứ họ đã nhận Mẹ Vô Nhiễm làm Quan Thầy, có biết bao tâm hồn hằng ngày dâng những lời kinh nguyện, sự hy sinh và những việc lành bác ái tôn kính Mẹ Vô Nhiễm, có biết bao người hằng chiêm ngắm Mẹ Vô Nhiễm như lý tưởng của cuộc đời mình, có biết bao lời tán dương Mẹ thánh thiện, có biết bao bài ca chúc tụng Mẹ tinh tuyền. Nơi con cái trần gian có biết bao thương tích được Mẹ thương chữa lành, có biết bao sầu khổ được Mẹ ủi an, có biết bao tâm hồn tan vỡ được Mẹ thương băng bó! Ôi Maria, Mẹ Vô Nhiễm! Mẹ là Nữ Vương trên trời và dưới đất, thiên quốc và thế trần xin là bài ca chúc tụng Mẹ không ngừng.

Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh yêu thương Mẹ. Các Thiên thần tôn kính Mẹ, các thánh tổ phụ trông đợi Mẹ, các thánh tiên tri nói về Mẹ, các thánh tông đồ vây quanh Mẹ, các thánh hiển tu noi gương Mẹ, các thánh tử đạo trông cậy Mẹ, các thánh tiến sĩ hỏi han Mẹ, các thánh đồng trinh ca khen Mẹ, các thánh nam nữ hướng về Mẹ, con cái trần thế chạy đến với Mẹ, quân thù là tội lỗi đầu hàng Mẹ. Mẹ tiến lên ngai vàng Nữ Vương trời đất rực rỡ như hừng đông, đẹp như ánh trăng thanh và uy hùng như đoàn quân xếp hàng dàn trận!

Ôi Maria! Mẹ đã đem lại cho con cháu Evà nơi khóc lóc một nguồn hy vọng, một lý do vui mừng, một lời ca ngân không ngớt và một tình thương bao la! Chính Mẹ cũng đã cất tiếng ca ngợi: “Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa… vì Người đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”.

Chớ chi mọi lá rừng biến thành miệng lưỡi để ca khen Mẹ! Chớ chi mọi âm thanh hòa lại thành bài ca tán tụng Mẹ! Chớ chi nước biển biến thành lệ tri ân và tất cả trái cây biến thành những trái tim biết yêu mến! Chớ gì con được ngập chìm trong tiếng hoan hô của muôn người và lạc đi trong biển người chạy đến cùng Mẹ!
 
Hôm nay là ngày thứ 6 trong tuần chín ngày trước lễ kính Mẹ Vô Nhiễm, con muốn hiến dâng trót cuộc đời con cho Mẹ. Ước chi đời con sẽ là bài ca chúc khen Mẹ, luôn chạy đến cầu khẩn Mẹ, luôn noi gương và trung thành yêu mến Mẹ. Ước chi từ đây, con có làm gì cũng là làm để phụng sự Thiên Chúa và tôn vinh Mẹ, có nói gì cũng là để nhằm sáng danh Chúa và chúc tụng Mẹ. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ vui lòng nhận lấy ước nguyện của con, để con được thuộc về Mẹ luôn mãi. Amen.


4. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn...) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
 
CHUỖI NGỌC VÀNG KINH (hát hoặc nghe: một câu hoặc hết bài)
1. Xin dâng lên Mẹ lời Kinh Mân Côi, ngàn lời yêu mến, vạn tiếng hoan ca, tung hô danh Mẹ, Mẹ Maria. Xin dâng lên Mẹ cành hoa tươi xinh, dịu dàng tiếng hát tỏa ngát hương hoa, xin dâng lên Mẹ, Mẹ hãy thương tình.
ÐK. Ðây chuỗi ngọc Mân Côi nhiệm mầu tỏa sáng say đắm dương gian. Sao vương vấn hương đời, quên lời Mẹ khuyên thống hối. Bên suối nguồn hồng ân, nhạc lòng hòa khúc, chất ngất thiên nhan. Vui trong ánh huy hoàng, nép bên tà áo Mẹ hiền.
2. Xin dâng lên Mẹ niềm tin vô biên, trọn đời tận hiến, mộng ước tương lai, xin dâng lên Mẹ tâm hồn trong trắng. Xin dâng lên Mẹ tình yêu trinh nguyên, tuổi hồng yêu dấu, hạnh phúc thanh xuân, xin dâng lên Mẹ, lời hứa ban đầu.

 
Làm dấu Thánh Giá +++ (kết thúc) +++

114.864864865135.135135135250