08/09/2021
779
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI
cầu nguyện trong cơn đại dịch
Thứ Tư, ngày 08.09.2021 – mừng sinh nhật Đức Mẹ
 
Lời hay về Kinh Mân Côi: 
Anh chị em bày tỏ lòng sùng kính đối với Mẹ Maria qua việc tham dự các thánh lễ kính Mẹ, qua việc cầu nguyện hằng ngày để tôn vinh Mẹ, nhất là qua việc lần hạt Mân Côi và qua việc bắt chước gương Mẹ. Ước mong lòng sùng kính như thế được triển nở mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
(Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II)


I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Làm dấu Thánh Giá
2. Tĩnh nguyện (xin ơn Chúa Thánh Thần, im lặng xét mình và cầu nguyện)
3. Lắng nguyện (xin nghe: Mẹ Đẹp Tươi)


4. Đọc Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. 
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


5. Đọc Kinh Lạy Cha (cầu cho Đức giáo hoàng)
6. Đọc 3 Kinh Kính Mừng (xin ơn: Tin, Cậy, Mến)
7. Đọc Kinh Sáng Danh (cầu cho việc truyền giáo)

II. PHẦN SUY NGUYỆN: Đức Giêsu trong Kinh Mân Côi - Mùa Mừng

(Bài suy niệm của Linh mục FX Đào Trung Hiệu, OP, trong "Sống Mầu Nhiệm Mân Côi").
 
MẦU NHIỆM THỨ NHẤT: Chúa Phục sinh
Suy niệm: Đức Giêsu là Con Thiên Chúa
Alleluia ! đừng sợ, Ngài đã sống lại như lời đã hứa (Mt 28,6). Tại sao các bà tìm Đấng sống nơi kẻ chết (Lc 24,5). Thánh Phaolô áp dụng cho Đức Giêsu trong biến cố phục sinh thánh vịnh 2: “Con là con Cha, hôm nay Cha đã sinh thành ra con” (Cv 13,33).
Biến cố Phục Sinh là tiếng sét kinh hoàng bên tai những kẻ kết án Người. Mặc cho đám lính canh nhận được chỉ thị của các thượng tế, phao tin môn đệ đến lấy xác. Đền thờ họ cả gan phá đi, ngày thứ ba đã được tái thiết. Đức Giêsu đã bị giết thảm hại như một tử tội, giờ đây biểu dương quyền bính của Thiên tính. Ngài đích thực là Con Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu phục sinh,
không lời nào diễn tả cho hết niềm vui mừng
và lòng hân hoan của con trong biến cố phục sinh.

Vượt qua cõi chết để vào cõi sống:
* Ngài tỏ cho con rõ thiên tính của Ngài.
* Ngài cho chúng con hiểu hơn
mọi lời nói, mọi hành vi của Ngài.
* Và Ngài, Đấng hằng sống, Con Thiên Chúa,
sẽ cho chúng con sự sống mới.

Lạy Chúa Giêsu, con xin tuyên xưng rằng:
Ngài là Thiên Chúa của con.

(Nguyện: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
>>> {Có thể hiệp ý lần chuỗi online chục kinh này tại đây}:

 
MẦU NHIỆM THỨ HAI: Chúa lên Trời
Suy niệm: Chúa về Trời dọn chỗ cho chúng ta.
Sau phục sinh 40 ngày, Đức Giêsu đã long trọng, công khai lên Trời trước các môn đệ, một đám mây đã quyện lấy Ngài làm khuất mắt họ (Cv 1,10). Theo lời thánh Luca, các tông đồ “vui mừng khôn xiết”, và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa (Lc 24,52).
Họ không vui sao được, vì tuy không còn gặp Đức Giêsu như xưa, nhưng họ tin chắc chắn vào lời Ngài đã hứa trong bữa tiệc ly: “Lòng các con chớ xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy, trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở… Thầy đi dọn chỗ cho các con, ắt Thầy sẽ trở lại và đem các con theo Thầy để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó” (Ga 14,1-3).
Lạy Chúa Giêsu,
chúng con chân đạp đất,
nhưng mắt hướng về trời cao,
chúng con đang hướng về Chúa.

Bởi vì,
chúng con khao khát vui mừng,
mà thế gian là chốn u sầu.
Chúng con ước muốn bao la,
mà thế gian thì chật hẹp.
Chúng con tìm kiếm hạnh phúc trường sinh,
mà hạnh phúc thế gian thật ngắn ngủi.

Lạy Chúa, Chúa là đầu, chúng con là chi thể,
Chúa đã về Trời, xin dắt chúng con theo Ngài.

(Nguyện: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
>>> {Có thể hiệp ý lần chuỗi online chục kinh này tại đây}:

 
MẦU NHIỆM THỨ BA: Chúa Thánh Thần hiện xuống
Suy niệm: Hãy mang lấy tinh thần Chúa Giêsu.
Dấu hiệu rõ rệt của kẻ tràn đầy ơn Thánh Linh là mang lấy tinh thần Chúa Giêsu. Trong bữa tiệc ly Ngài đã phán với các tông đồ: “Nếu các con yêu mến Thầy, các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, và Thầy sẽ xin Cha ban cho các con Đấng Bầu chữa ở cùng các con luôn mãi… Chính Ngài sẽ dạy các con mọi sự và sẽ nhắc các con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói” (Ga 14,15.26).
Đến khi đã phục sinh, Đức Giêsu thổi hơi trên các Tông đồ và phán: “Hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22).
Lạy Chúa Giêsu, như các tông đồ xưa,
xin Ngài hà hơi ban Thánh Linh trên chúng con,
xin cho lòng chúng con tràn đầy ơn Thánh Linh.

Lạy Chúa Thánh Linh,
con không dám xin Ngài những ơn đặc biệt,
như ơn làm phép lạ hay ơn làm tông đồ,
như ơn nói tiếng lạ hay ơn nói tiên tri.

Điều trước nhất con xin,
là thêm lòng yêu mến, thực hành lời Chúa,
là cố gắng noi gương Chúa Giêsu,
và mang lấy tinh thần của Người.

Bởi vì, lạy Thánh Linh chí ái,
đó chính là công việc của Ngài,
và cũng là ý muốn của Đức Giêsu, Chúa chúng con.

(Nguyện: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
>>> {Có thể hiệp ý lần chuỗi online chục kinh này tại đây}:

 
MẦU NHIỆM THỨ BỐN: Đức Mẹ mông triệu
Suy niệm: Chúa Giêsu đưa Mẹ về Trời
“Như mọi người đều phải chết bởi liên đới với A-đam, thì mọi người sẽ sống lại nhờ liên kết với Đức Kitô, nhưng theo thứ tự của mình, trước hết là Đức Kitô, rồi đến những kẻ thuộc về Người” (1 Cr 15,22.23).
Sau khi được siêu thăng lên cõi trời, chắc chắn Chúa Giêsu muốn đưa Mẹ về Trời với mình, bởi vì Mẹ là Người thân cận, gần gũi nhất của Chúa Giêsu, Đấng đã từng dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha rằng: “Lạy Cha những kẻ Cha đã ban cho con, thì con muốn rằng con ở đâu thì họ cũng ở đấy với con, để chiêm ngưỡng vinh quang Cha đã ban cho con từ trước khi tạo thành thế gian” (Ga 18,24).
Lạy Chúa Giêsu, con biết rồi,
Chúa đã đưa Mẹ Maria về trời,
Chúa cũng muốn chúng con
được vui vầy trước nhan Chúa.

Mẹ Maria về trời,
đã mở đầu cho mùa xuân trường cửu,
hoa thiên đàng đua nở,
và vườn nho của Chúa Thiên Binh nức hương thơm.

Nhưng lạy Chúa, con cũng biết rồi,
con sẽ đời đời hạnh phúc hay thiên thu bất hạnh,
là tùy thuộc mức độ liên kết và thuộc về Ngài.

Xin cho con biết noi gương Mẹ Maria,
hiến thân trọn vẹn cho Ngài
như một tặng phẩm của Chúa Cha.

(Nguyện: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
>>> {Có thể hiệp ý lần chuỗi online chục kinh này tại đây}:

 
MẦU NHIỆM THỨ NĂM: Cuộc đăng quang của Đức Mẹ
Suy niệm: Đức Giêsu Đấng thưởng công
“Thày nói thật cho anh em biết, phàm ai tuyên bố nhận Thày trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Thiên Chúa (Lc 12,8). Sau khi phục sinh, “mọi quyền năng trên trời dưới đất được trao cho Đức Giêsu” (Mt 28,18), Ngài trở thành vị thẩm phán tối cao.
Chúng ta có thể quả quyết trên trời Mẹ Maria đã được Chúa nhiệt liệt tuyên dương, trọng thưởng bội hậu và tặng ban triều thiên chói ngời. Vì nếu Chúa đã hứa phần thưởng với những ai cho những kẻ hèn mọn một bát nước lã vì Danh Ngài (Mt 10,42), chắc chắn phải dồn mọi vinh dự cho Mẹ Maria, đấng đã suốt đời tận tình chăm sóc chính Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, thẩm phán chí công,
những gì con làm trong cuộc sống hiện tại
sẽ theo con về đời sau.

Xin cho con biết noi gương Mẹ Maria,
kiên nhẫn đáp lại ý định nhiệm mầu của Chúa,

Xin cho con đừng tranh dành
những triều thiên tình cảm và danh dự trần thế,
mà đánh mất triều thiên vĩnh cửu.

Xin cho con mạnh dạn tuyên xưng Chúa,
và kiên trung phục vụ Chúa nơi tha nhân.

Để khi từ giã cuộc đời này, lạy Chúa,
Con sẽ đến trước mặt Chúa với niềm hân hoan,
và lãnh nhận triều thiên công chính
Chúa đã dành sẵn cho con từ thuở đời đời.

(Nguyện: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
>>> {Có thể hiệp ý lần chuỗi online chục kinh này tại đây}:

 
>>> Ca nguyện: Nữ Vương Mân Côi


III. PHẦN KHẤN NGUYỆN
1. Kinh Cầu Đức Mẹ
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.

Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.

Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con. (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
 
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh.
Đức Mẹ đầy lòng thương xót.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Đức Mẹ là lẽ cậy trông.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
 
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.
Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Đức Bà nâng đỡ di dân.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 

Lời nguyện:
Chúng con lạy ơn rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Ðức Bà là Chúa bầu chúng con: xin cho chúng con biết lòng Ðức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Ðức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta; Ðức Mẹ cũng một lòng theo Con như vậy. Mẹ ôi! Khoan thay! Nhân thay! Chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con; xin Ðức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên thần cùng trên hết các thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Ðức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên bắc vậy, xin Ðức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng; chúng con trông Ðức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa thiên đàng, xem thấy mặt Ðức Chúa Giêsu cùng mặt Ðức Mẹ, được hưởng muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen.

2. Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi! Khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.


3. Lời Nguyện Trong Cơn Dịch Bệnh Của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
“Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn tỏa sáng trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng.
Chúng con tín thác nơi Mẹ, là Sức khỏe của những người đau bệnh; cạnh bên Thánh Giá, Mẹ đã hiệp thông với đau khổ của Chúa Giêsu và giữ vững đức tin.
Lạy Mẹ, Phần Rỗi của dân thành Roma, Mẹ biết điều chúng con cần và chúng con chắc chắn rằng Mẹ sẽ ban cho chúng con, để giống như ở Cana miền Galilê, sau thời gian thử thách này, niềm vui và lễ hội sẽ có thể trở lại. 
Lạy Mẹ của Tình yêu Chúa, xin giúp đỡ chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa Cha và làm điều mà Chúa Giêsu sẽ nói với chúng con rằng Người đã mang lấy trên mình Người các nỗi đau của chúng con và Người gánh lấy những đau thương của chúng con để qua Thánh Giá, đưa chúng con đến niềm vui Phục Sinh.
Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, dưới sự che chở của Mẹ, chúng con tìm nương ẩn. Xin đừng chê bỏ lời khấn xin của chúng con đang trong cơn thử thách, và lạy Đức Trinh Nữ vinh hiển và được chúc phúc, xin giải thoát chúng con khỏi mọi nguy hiểm. Amen.


4. Kinh Vực Sâu (cầu cho các linh hồn, nhất là những người qua đời trong thời gian đại dịch này)
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (… tên …) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

IV. PHẦN KẾT NGUYỆN
1. Cùng Mẹ, chúc tụng... Thiên Chúa qua bài Magnificat (Lc 1,46-55)
Thánh Louis Grignion de Montfort nói rằng: Đây là bài ca có giá trị nhất và được nhiều người hát nhất, bởi vì Đức Mẹ là tác giả của bài ca này. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thì cho rằng bài ca này là bài ca vĩnh hằng. Mỗi lần chúng ta đọc Kinh Kính Mừng mà ca khen Mẹ, thì chính Đức Mẹ ở trước toà Thiên Chúa sẽ hát bài ca này mà chúc khen Thiên Chúa thay cho chúng ta.

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
 
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!
 
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót
những ai kính sợ Người.
 
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
 
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
 
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”


2. Im lặng dâng mình

3. Làm dấu Thánh Giá - kết thúc
114.864864865135.135135135250