21/11/2021
422
THÁNG 11 - THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN
Chúa Nhật, ngày 21.11.2021
 
Lời hay ý đẹp về Kinh Mân Côi:
Kinh Mân Côi nâng tâm trí lên với các chân lý được Thiên Chúa mặc khải và trình bày cho chúng ta Thiên đàng được mở ra. Chính Mẹ Maria đã nhiều lần khuyến khích hình thức cầu nguyện này. Tất cả mọi ân sủng của Thiên Chúa đến với chúng ta đều phải qua bàn tay của Đức Mẹ.
Chân phước giáo hoàng Pio XI
  
Ý CẦU NGUYỆN
>> Cầu cho thế giới được hoà bình và Giáo Hội được tự do loan báo Tin Mừng,
>> Cầu cho nhân loại mau thoát khỏi đại dịch,
>> Cầu cho quốc thái dân an,
>> Cầu cho những người đau khổ, bệnh tật và tội lỗi...
>> Cầu cho bản thân, gia đình, họ hàng và những người xung quanh...

>> Cầu cho các linh hồn luyện tội...


1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
HỒI TÂM (thầm nguyện, xin ơn thánh hoá, xét mình)
 
KINH TIN KÍNH
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. 
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
Kinh Lạy Cha (cầu cho Đức giáo hoàng)
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
Kinh Kính Mừng (đọc 3 lần, xin ơn: Tin, Cậy, Mến)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
Kinh Sáng Danh (cầu cho việc truyền giáo)
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ MỪNG
MẦU NHIỆM 1:
Đức Chúa Giêsu sống lại.
“Thiên Chúa của Israel phán thế này: ‘Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất” (1 V 17,14). Tình yêu quan phòng của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi bất kỳ cái gì, ngay cả cái chết. Chúa Giêsu sống lại như một minh chứng cho tình yêu ấy. Xin Chúa làm cho lòng trí con người được đầy tràn ân huệ tình thương của Chúa như mưa đổ xuống từ trời.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM 2:
Đức Chúa Giêsu lên trời.
“Đức Giêsu đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta” (Dt 9,24b). Chúa về trời ngự bên hữu Chúa Cha là để làm trạng sư bênh vực cho chúng con. Xin Chúa tiếp tục chuyển cầu cho chúng con trước toà Chúa Cha, để chúng con xứng đáng đến gần Chúa Cha hơn.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM 3:
Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
“Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở, Xion hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời” (Tv 145,10). Chúa là Đấng toàn năng, xin đổ tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, để cho chúng con cũng như muôn dân thấm nhuần tinh thần của Chúa, ngõ hầu danh Chúa được nhận biết và yêu mến giữa chư dân.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM 4:
Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.
“Chúa mở mắt cho kẻ mù loà, Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính” (Tv 145,8). Chúng con đang sống giữa một thế giới đầy bóng tối sự dữ, xin Chúa mở trí khai lòng cho chúng con thấy rõ hơn, quyền năng và vinh quang của Chúa, giữa những đổi thay của dòng đời, từ đó vững lòng trông cậy vào Chúa hơn, theo gương của Mẹ Maria. 
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM 5:
Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.
Chúa nói với các môn đệ: “Thầy bảo thật anh em: ‘bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết’.” (Mc 12,43). Chúa ưa thích tấm lòng chân thành của con người. Bà goá nghèo tiền, nhưng lòng bà lại quảng đại dường nào! Bà sẵn sàng dâng cho Chúa những gì bà cần. Xin cho chúng con, dù có nghèo, nhưng luôn có một tấm lòng quảng đại, sẵn sàng chia sẻ, nhất là chia sẻ yêu thương cho tha nhân.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:


NÀY LINH HỒN TÔI - Lm Lâm Sơn Hải (hát hoặc nghe: một câu hoặc hết bài)
ĐK. Này linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Này thần trí tôi hớn hở vui mừng. Vì Chúa Đấng Cứu Độ tôi. Vì Chúa Đấng Giải Thoát tôi. Vì Chúa đoái đến phận hèn tôi.
1. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi diễm phúc. Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi muôn điều trọng đại, danh Ngài là Thánh.
2. Tình Chúa luôn xót thương, xót thương người tôn kính Chúa. Ngài đã dẹp tan những kẻ kiêu căng, thế lực bạo tàn, tay Ngài quyền năng.
3. Ngài thương ai bé mọn, hạ bệ người đang uy thế. Ngài đã đuổi đi những kẻ cao sang, nhưng người nghèo nàn ban của đầy dư.
4. Lời xưa xin nhớ lại, xin Ngài rủ lòng thương xót. Ngài hãy rộng tay độ trì dân riêng đang phụng thờ Ngài, ban đầy Hồng Ân.


 
KINH CẦU THỜI DỊCH BỆNH (HĐGMVN/UBPT)
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. 
Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha. 
Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. 
Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. 
Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen.
 
3. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn...) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
 
MẸ NGUỒN CẬY TRÔNG (hát hoặc nghe: một câu hoặc hết bài)
1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Ðoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời. 
ÐK. Mẹ nguồn cậy trông chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui ôi Nữ Trinh là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn con tin chắc Mẹ thương nhậm lời. 
2. Và bao nhiêu người lạc bước trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm. Ðoàn con xin Mẹ rọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ, tin Chúa Trời. 


 
Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)
114.864864865135.135135135250