23/11/2021
381
THÁNG 11 - THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN
Thứ Ba, ngày 23.11.2021
 
Lời hay ý đẹp về Kinh Mân Côi:
Anh chị em hãy dành ít giây thinh lặng suy niệm về mỗi mầu nhiệm Mân Côi trước khi đọc Kinh Lạy Cha và 10 Kinh Kính Mừng. Tôi đảm bảo rằng cách thực hành này sẽ làm gia tăng kí ức và làm cho lời cầu nguyện của anh chị em sinh nhiều hoa trái.
Thánh Josemaria Escriva
  
Ý CẦU NGUYỆN
>> Cầu cho thế giới được hoà bình và Giáo Hội được tự do loan báo Tin Mừng,
>> Cầu cho nhân loại mau thoát khỏi đại dịch,
>> Cầu cho quốc thái dân an,
>> Cầu cho những người đau khổ, bệnh tật và tội lỗi...
>> Cầu cho bản thân, gia đình, họ hàng và những người xung quanh...

>> Cầu cho các linh hồn luyện tội...


1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
THÁNH THẦN HÃY ĐẾN (hát hoặc nghe: một câu hoặc hết bài)
1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi. 
ÐK. Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. 
2. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, mở lòng sáng soi đường đi, tìm chân lý, công bình bác ái. Ngài ơi, xin Ngài thương đến, uốn nắn nẻo đi quanh co sai lầm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, dẫn đi đường ngay. 

 
HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)
 
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ THƯƠNG
MẦU NHIỆM 1:
Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.
Khi Chúa chịu thử thách tại vườn Cây Dầu, Chúa được sứ thần đến an ủi. Trong những lúc gặp bước gian truân giữa dòng đời, xin Chúa nâng đỡ chúng con, bổ sức cho chúng con, để chúng con vững lòng mà tin tưởng như lời Thánh Vịnh rằng: “Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta, Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo” (Tv  45,2).
 
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
Lời Nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM 2:
Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.
“Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển; ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương trợ giúp” (Tv 45,6). Có Thiên Chúa ở cùng, người môn đệ không có gì phải sợ. Lạy Chúa, xin ở giữa chúng con, mà gìn giữ, trợ giúp và chúc phúc cho chúng con, nhất là khi chúng con bị bủa vây bởi những gai nhọn thử thách gian nan.
 
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
Lời Nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM 3:
Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.
Chúa đã chấp nhận để cho thân xác mình ra tàn tạ, đầu đội mão gai đến chảy máu ra. Xin cho chúng con biết gìn giữ thân xác của mình cho sạch tội lỗi, để không cài thêm gai nhọn cho Chúa nữa, đồng thời cũng để xứng đáng là là Đền Thờ của Thiên Chúa, và là nơi để Thánh Thần Thiên Chúa ngự vào (xc. 1 Cr 3,16).
 
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
Lời Nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM 4:
Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.
Lạy Chúa, đường lên thành Giêrusalem thật trắc trở. Tại đây, Chúa đã ví thân xác mình như Đền Thờ Giêrusalem, dù có bị giết chết, nhưng ba ngày sau Chúa sẽ sống lại như Chúa trả lời người Do Thái: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19). Con đường theo Chúa dẫu có bị gai chông vây bủa, xin cho chúng con kiên trì đi đến cùng, để mai ngày được ở với Chúa trong thành thánh Giêrusalem trên trời.
 
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
Lời Nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM 5:
Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.
Lạy Chúa, xin cho chúng con có lòng nhiệt tình với những việc của nhà Chúa, can đảm chấp nhận những khó nhọc và gian lao, để cho danh Chúa được cả sáng. Và xin cho chúng con luôn nhớ, như “các môn đệ của Chúa nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: ‘Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân’.” (Ga 2,17).
 
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
Lời Nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MAGIFICAT 2 (Lc 1,46-55) – Lm Bùi Ninh
1. Này hồn tôi vui mừng ngợi khen Thiên Chúa. Thần trí tôi hớn hở trong Đấng Cứu tôi. Phận thấp hèn tôi tớ, Người đoái thương nhìn tới. Để từ nay muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn.
ĐK. Chúa là Đấng Toàn Năng, đã làm những điều vĩ đại. Người an bài cho tôi, danh Người chí thánh chí tôn.
2. Lượng từ bi của Người truyền lưu mãi mãi. Dành những ai tấm lòng yêu mến chẳng phai. Này sức mạnh tay Chúa, Người biểu dương quyền uy. Chúa dẹp tan những phường: trí kiêu căng nào thương.
3. Người lật ngai ai thường cậy oai quyền thế. Người cứu nâng ai lòng khiêm tốn chẳng chê. Kẻ đói nghèo khốn khó, Người sẽ cho đầy dư. Lũ giàu sang Chúa trừ, sẽ tay không đời hư.
4. Người gìn giữ Itraen là tôi tá Chúa. Vì hứa xưa hứa cùng cha ông chúng ta. Người nhớ lòng thương xót, dành tổ phụ Apraham,
với dòng dõi sau này sẽ không lay đời đời.
 


KINH HÃY NHỚ
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.
 
3. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn...) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
 
CON XIN DÂNG MẸ (hát hoặc nghe: một câu hoặc hết)
ÐK. Mẹ ơi! Trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ. Một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Ðời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi, xin dâng lên Mẹ thương yêu.
1. Trong khi an vui con dâng lên Mẹ tình yêu xin dâng trọn niềm trìu mến. Trong khi cô đơn xin dâng về Mẹ đời những gian truân Mẹ sẽ ủi an. 
2. Dâng lên muôn kinh chúc khen tình Mẹ đời con cô liêu xin Mẹ gìn giữ. Con luôn an vui ngóng trông về Mẹ là ánh sao đêm dẫn dắt đời con. 

 
Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)
114.864864865135.135135135250