25/11/2021
461
THÁNG 11 - THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN
Thứ Năm, ngày 25.11.2021
 
Lời hay ý đẹp về Kinh Mân Côi:
Chú tâm vào lời Chúa và chứng tá của các vị thánh, đôi vợ chồng chân phước Luigi và Maria Beltrame Quattrocchi đã sống một đời sống thật phi thường. Trong những niềm vui và lo toan của cuộc sống gia đình, họ đã biết cách sống đời sống thiêng liêng một cách thật phong phú. Hằng ngày, trung tâm của đời sống họ là Thánh Lễ và lòng sùng kính Đức Mẹ, mỗi tối họ lần hạt Mân Côi dâng lên Mẹ.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II
  
Ý CẦU NGUYỆN
>> Cầu cho thế giới được hoà bình và Giáo Hội được tự do loan báo Tin Mừng,
>> Cầu cho nhân loại mau thoát khỏi đại dịch,
>> Cầu cho quốc thái dân an,
>> Cầu cho những người đau khổ, bệnh tật và tội lỗi...
>> Cầu cho bản thân, gia đình, họ hàng và những người xung quanh...

>> Cầu cho các linh hồn luyện tội...


1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
HỒI TÂM (xin ơn thánh hoá..., xét mình)

KINH TIN KÍNH
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. 
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
Kinh Lạy Cha (cầu cho Đức giáo hoàng)
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
Kinh Kính Mừng (đọc 3 lần, xin ơn: Tin, Cậy, Mến)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
Kinh Sáng Danh (cầu cho việc truyền giáo)
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
2. SUY TÔN LỜI CHÚA
BÀI ĐỌC I (Rm 6,3-9)
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.
Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Ki-tô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại. Chúng ta biết rằng: con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Ki-tô, như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của tội lỗi.
Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Đó là lời Chúa.
 
ĐÁP CA (Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6)
Đáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.
Xướng 1: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.
Xướng 2: Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng con.
Xướng 3: Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa.
Xướng 4: Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.
  
TUNG HÔ TIN MỪNG (Ga 11,25-26)
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ”. – Alleluia.
 
TIN MỪNG (Ga 6,51-58)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Đó là lời Chúa.

3. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ SÁNG
MẦU NHIỆM 1:
Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan.
“Cũng như Đức Kitô đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6,4). Xin cho chúng con là những người đã chịu phép rửa tội, được luôn sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thành Thần, can đảm làm chứng cho Tin Mừng cho con người thời đại hôm nay.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:


 
MẦU NHIỆM 2:
Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana.
“Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người” (Rm 6,8). Xin cho chúng con, dù sướng hay khổ, một lòng luôn sống với, sống trong và sống nhờ Chúa Kitô.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:


MẦU NHIỆM 3:
Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.
“Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi” (Tv 22,5). Xin dẫn dắt chúng con trên những nẻo đường trần gian, để chúng con không đi trệch hướng, một theo hướng của Tin Mừng đưa đến sự sống đời đời.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). +++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:


MẦU NHIỆM 4:
Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.
“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời” (Ga 6,51). Xin cho chúng con được no thoả tình thương của Chúa, qua việc luôn gắn bó với Chúa trong bí tích Thánh Thể nhiệm mầu.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). +++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:


MẦU NHIỆM 5:
Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.
“Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ” (Ga 11,25-26). Xin thương đón nhận những người tín hữu đã qua đời, cho vào hưởng tôn nhan cực thánh của Chúa, để hợp cùng Đức Mẹ và triều thần thánh trên trời ca tụng Chúa đến muôn đời.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). +++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:


MAGIFICAT - LINH HỒN TÔI (Lc 1,46-55) - Lm Bùi Ninh
1. Này hồn tôi vui mừng ngợi khen Thiên Chúa. Thần trí tôi hớn hở trong Đấng Cứu tôi. Phận thấp hèn tôi tớ, Người đoái thương nhìn tới. Để từ nay muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn.
ĐK. Chúa là Đấng Toàn Năng, đã làm những điều vĩ đại. Người an bài cho tôi, danh Người chí thánh chí tôn.
2. Lượng từ bi của Người truyền lưu mãi mãi. Dành những ai tấm lòng yêu mến chẳng phai. Này sức mạnh tay Chúa, Người biểu dương quyền uy. Chúa dẹp tan những phường: trí kiêu căng nào thương.
3. Người lật ngai ai thường cậy oai quyền thế. Người cứu nâng ai lòng khiêm tốn chẳng chê. Kẻ đói nghèo khốn khó, Người sẽ cho đầy dư. Lũ giàu sang Chúa trừ, sẽ tay không đời hư.
4. Người gìn giữ Itraen là tôi tá Chúa. Vì hứa xưa hứa cùng cha ông chúng ta. Người nhớ lòng thương xót, dành tổ phụ Apraham,
với dòng dõi sau này sẽ không lay đời đời.


 
4. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn...) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
 
XIN MẸ THƯƠNG (hát hoặc nghe: một câu hoặc hết bài)
1. Mẹ ơi! Mẹ có thấu tiếng khóc than của bao linh hồn trong nơi luyện hình. Từng ngày dài trông ngóng Mẹ hộ phù đỡ nâng, đem dời xa khỏi chốn tối tăm. Mẹ ơi! Mẹ có thấu, tiếng khấn van con đang khấn cầu cho bao linh hồn (xin giải thoát con chốn khổ đau). Dù một ngày phiêu lãng mà chiều về bóng đêm, tâm hồn thống hối bao lỗi lầm.
ĐK. Hỡi Mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn từ nơi thế gian bùn nhơ... Hỡi Mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn vì bao tháng năm mong chờ...
2. Mẹ ơi! Mẹ có thấu những đớn đau của bao linh hồn trong nơi luyện hình. Vì tội tình lầm lỡ mà đành chịu lãng quên trong vực xâu xa cách Thánh nhan. Này con xin dâng hết những hy sinh của bao tháng ngày trên nơi dương trần (bao ngày tháng qua nơi lầm than). Nhờ thập tự Con Chúa đã một lần đóng đinh, xin tẩy xóa hết bao tội tình.Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)
114.864864865135.135135135250