26/11/2021
499
THÁNG 11 - THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN
Thứ Sáu, ngày 26.11.2021
 
Lời hay ý đẹp về Kinh Mân Côi:
Chúng ta hãy lần hạt Mân Côi thường xuyên và sốt sắng.
Chân phước James Alberione
  
Ý CẦU NGUYỆN
>> Cầu cho thế giới được hoà bình và Giáo Hội được tự do loan báo Tin Mừng,
>> Cầu cho nhân loại mau thoát khỏi đại dịch,
>> Cầu cho quốc thái dân an,
>> Cầu cho những người đau khổ, bệnh tật và tội lỗi...
>> Cầu cho bản thân, gia đình, họ hàng và những người xung quanh...

>> Cầu cho các linh hồn luyện tội...


1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
HỒI TÂM (thầm nguyện, xin ơn thánh hoá, xét mình)
 
KINH TIN KÍNH
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. 
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
Kinh Lạy Cha (cầu cho Đức giáo hoàng)
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
Kinh Kính Mừng (đọc 3 lần, xin ơn: Tin, Cậy, Mến)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
Kinh Sáng Danh (cầu cho việc truyền giáo)
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

DẤU ẤN TÌNH YÊU (hát hoặc nghe: một câu hoặc hết bài)
1. Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời. Mấy cung đàn tơ tấu lên trìu mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. 
ĐK. Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm. Tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận. Tim con nhỏ bé nhưng hãy còn vơi.
2. Ôi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường. Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường. Sớt chia buồn vui, ủi an phù giúp, dẫu con là tôi tớ tay trắng khôn cùng. 
3. Xin cho đời con như cây sáo của Ngài. Chúa gieo vào giai khúc thanh khiết muôn đời. Chúa cho đầy vơi mãi tươi cuộc sống. Khi tay Ngài âu yếm ngây ngất tâm hồn.


 
2. SUY TÔN LỜI CHÚA
BÀI ĐỌC I (Kn 3,1-9)
Trích sách Khôn Ngoan.
Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa
và chẳng cực hình nào động tới được nữa.
Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi;
khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc.
Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt,
nhưng thật ra, họ đang hưởng an bình.
Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt,
nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử.
Sau khi chịu sửa dạy đôi chút,
họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao.
Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ
và thấy họ xứng đáng với Người.
Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa,
và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu.
Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm,
họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy.
Họ sẽ xét xử muôn dân, và thống trị muôn nước.
Và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời.
Những ai trông cậy vào Người, sẽ am tường sự thật;
những ai trung thành, sẽ được Người yêu thương
và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc
và xót thương những ai Người tuyển chọn. Đó là lời Chúa.
 
ĐÁP CA (Tv 24,6-7bc.17-18.20-21)
Xướng 1: Lạy Chúa, xin nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa.
Ðáp: Lạy Chúa, con vươn linh hồn con lên tới Chúa (c. 1b).
Xướng 2: Xin cho lòng con được nhẹ bớt lo âu, và giải thoát con khỏi cảnh ưu tư phiền muộn. Xin Chúa coi cảnh lầm than khốn khổ của con, và tha thứ hết mọi điều tội lỗi.
Xướng 3: Xin gìn giữ mạng sống con và giải thoát con, đừng để con bẽ bàng vì đã tìm nương tựa Chúa. Nguyện cho lòng con vô tội và trung thứ bảo vệ con, vì con trông cậy vào Ngài, thân lạy Chúa.
 
TUNG HÔ TIN MỪNG (2 Tm 2,11-12a)
Alleluia, alleluia! – Nếu chúng ta cùng chết với Chúa Kitô, thì chúng ta cùng sống với Người; nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. – Alleluia.
 
TIN MỪNG (Lc 23,33.39-43)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. 
Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” Đó là lời Chúa.

3. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ THƯƠNG
MẦU NHIỆM 1:
Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.
“Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa” (Kn 3,1). Xin cho chúng con, dù đang sống trong xã hội nhiều dối gian này, vẫn cố gắng sống công chính theo các giá trị Tin Mừng, để mai sau được hưởng vinh quang quê trời.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM 2:
Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.
“Người đã tinh luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu” (Kn 3,6). Xin dùng sức mạnh của Lời Chúa mà biến đổi chúng con, dùng ơn sủng của Thần Khí Chúa mà uốn nắn chúng con cho ngày càng trở nên giống Chúa hơn.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM 3:
Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.
“Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa” (Tv 24,7c). Xin thương xót tất cả những ai đang sống trong cảnh vất vả nhọc nhằn vì cuộc sống với biết bao lo toan trong thời dịch bệnh này, được ơn nâng đỡ để kiên tâm chịu đứng với niềm tin tưởng và hy vọng là khó khăn rồi sẽ qua đi.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM 4:
Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.
“Nếu chúng ta cùng chết với Chúa Kitô, thì chúng ta cùng sống với Người” (2 Tm 2,11). Xin cho chúng con, dù sống trong bậc sống hay hoàn cảnh nào, luôn sống vì Chúa, để mai sau được hưởng phúc vinh quang trong Chúa trên thiên đàng.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM 5:
Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.
Chúa phán: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,43). Xin thương xót đón nhận những người đã ra đi trong đức tin vào Chúa, sớm được hưởng tôn nhan thánh Chúa trên thiên đàng.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
NÀY LINH HỒN TÔI (Lm Lâm Sơn Hải)
ĐK. Này linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Này thần trí tôi hớn hở vui mừng. Vì Chúa Đấng Cứu Độ tôi. Vì Chúa Đấng Giải Thoát tôi. Vì Chúa đoái đến phận hèn tôi.
1. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi diễm phúc. Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi muôn điều trọng đại, danh Ngài là Thánh.
2. Tình Chúa luôn xót thương, xót thương người tôn kính Chúa. Ngài đã dẹp tan những kẻ kiêu căng, thế lực bạo tàn, tay Ngài quyền năng.
3. Ngài thương ai bé mọn, hạ bệ người đang uy thế. Ngài đã đuổi đi những kẻ cao sang, nhưng người nghèo nàn ban của đầy dư.
4. Lời xưa xin nhớ lại, xin Ngài rủ lòng thương xót. Ngài hãy rộng tay độ trì dân riêng đang phụng thờ Ngài, ban đầy Hồng Ân.4. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn...) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
 
XIN MẸ THƯƠNG (hát hoặc nghe: một câu hoặc hết bài)
1. Mẹ ơi! Mẹ có thấu tiếng khóc than của bao linh hồn trong nơi luyện hình. Từng ngày dài trông ngóng Mẹ hộ phù đỡ nâng, đem dời xa khỏi chốn tối tăm. Mẹ ơi! Mẹ có thấu, tiếng khấn van con đang khấn cầu cho bao linh hồn (xin giải thoát con chốn khổ đau). Dù một ngày phiêu lãng mà chiều về bóng đêm, tâm hồn thống hối bao lỗi lầm.
ĐK. Hỡi Mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn từ nơi thế gian bùn nhơ... Hỡi Mẹ nhân lành, nguyện xin thương đến lời con kêu khấn vì bao tháng năm mong chờ...
2. Mẹ ơi! Mẹ có thấu những đớn đau của bao linh hồn trong nơi luyện hình. Vì tội tình lầm lỡ mà đành chịu lãng quên trong vực xâu xa cách Thánh nhan. Này con xin dâng hết những hy sinh của bao tháng ngày trên nơi dương trần (bao ngày tháng qua nơi lầm than). Nhờ thập tự Con Chúa đã một lần đóng đinh, xin tẩy xóa hết bao tội tình.


 
Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)
114.864864865135.135135135250