01/08/2022
255

NGÀY 01.08.2022, THỨ HAI

MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI
 
Ý CẦU NGUYỆN
+ Cầu cho Giáo Hội và thế giới,
+ Cầu cho việc loan báo Tin Mừng,
+ Cầu cho quê hương,
+ Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình,
+ Cầu cho những người buôn bán biết áp dụng các giá trị Tin Mừng trong việc kinh doanh,
+ Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục,...
 
LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI
Thiện ích lớn lao mà lòng sùng kính Kinh Mân Côi mang lại cho thế giới thì mọi người đều biết rõ. Biết bao nhiêu người, qua phương tiện Kinh Mân Côi, đã được cứu thoát khỏi tội lỗi! Biết bao nhiêu người đã được dẫn về đời sống thánh thiện! Biết bao nhiêu người đã được ơn chết lành và bây giờ được ơn cứu độ!
Thánh Alphonso Liguori
 
1. PHẦN KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
KINH TIN KÍNH
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh; chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông; ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
XIN 7 ƠN CHÚA THÁNH THẦN
Lạy Chúa, xùng với Mẹ Maria, con nài xin Chúa hãy đổ đầy Thánh Thần Chúa xuống trên con/ để Người hướng dẫn con trong ngày hôm nay/ và suốt cả đời con. Xin Chúa cho con luôn được sống trong ơn Thánh Chúa, luôn bước đi trong đường tình yêu và chân lý, đường cứu rỗi và toàn thiện.
* Xin Chúa ban cho con ơn KHÔN NGOAN của Thánh Thần Chúa, để con biết tìm Chúa trước tiên, và biết nhìn mọi việc với cái nhìn đầy yêu thương Chúa.
* Xin Chúa ban cho con ơn THÔNG MINH của Thánh Thần Chúa, để con cảm biết các chân lý đức tin tự đáy lòng, sống theo chân lý ấy/ và biết cách truyền đạt các chân lý ấy cho tha nhân.
* Xin Chúa ban cho con ơn BIẾT LO LIỆU của Thánh Thần Chúa, để con biết xếp đặt ngày giờ/ và công việc đúng theo thánh ý và chương trình yêu thương của Chúa.
* Xin Chúa ban cho con ơn SỨC MẠNH của Thánh Thần Chúa, để con đủ nhẫn nại chịu đựng những khó khăn thử thách trong cuộc sống, đủ nghị lực và can trường chu toàn những bổn phận Chúa giao phó.
* Xin Chúa ban cho con ơn HIỂU BIẾT của Thánh Thần Chúa, để con biết nhìn thấy Chúa nơi mọi người, mọi vật và mọi biến cố trong cuộc đời/ để quy hướng tất cả về Chúa/ và biết thoát ly mọi sự để được tự do yêu mến Chúa.
* Xin Chúa ban cho con ơn ĐẠO ĐỨC của Thánh Thần Chúa/ để con luôn sống với Chúa trong tình con thảo/ và sống với mọi người bằng tình huynh đệ chân thành.
* Xin Chúa ban cho con ơn KÍNH SỢ Chúa của Thánh Thần Chúa, để con luôn biết sống trong sự hiện diện đầy quyền năng và tình thương của Chúa/ và thà chết chẳng thà phạm tội mất lòng Chúa.
 
HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)
 
 
2. PHẦN SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ VUI
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.
Suy nguyện: “Bấy giờ Ðức Maria nói: ‘Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền’.” (Lc 1,38). Mẹ là người nữ tỳ của Chúa. Khi được sứ thần truyền tin, Mẹ đã sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta, cũng hãy khiêm tốn mà thưa với Thiên Chúa rằng:
“Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
con liền thưa: "Này con xin đến!
Trong sách có lời chép về con
rằng: con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng,
lạy Thiên Chúa của con." (Tv 39,7-9).
Tĩnh nguyện: (Thinh lặng một vài phút để tâm sự với Chúa).
Hiệp nguyện: (Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Mân Côi[1]).
Kết nguyện: Lạy Cha, Cha đã muốn cho Ngôi Lời của Cha mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria để cứu độ loài người. Này chúng con tuyên xưng Đấng Cứu Độ là Thiên Chúa thật và là người thật, xin cho chúng con cũng được thông phần bản tính Thiên Chúa của Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
 
Mầu nhiệm thứ 2: Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.
Suy nguyện: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét” (Lc 1,39-40). Sau khi đáp lời thưa “xin vâng” với sứ thần, Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người trong lòng Mẹ. Được ơn trọn đại là làm Mẹ của Con Chúa, Mẹ liền vội vã lên đường đến với người chị họ, để chia sẻ niềm vui cứu độ, hay nói đúng hơn là để mang Chúa Cứu Thế đến cho tha nhân. Xin Thánh Thần thúc đẩy, để người tín hữu chúng ta cũng biết ra đi loan truyền đức công chính, lòng thành tín và tình thương của Chúa cho muôn dân:
“Ðức công chính của Ngài,
con loan truyền giữa lòng đại hội;
lạy Chúa, Ngài từng biết:
con đâu có ngậm miệng làm thinh.
Ðức công chính của Ngài,
con chẳng giữ riêng lòng mình biết;
nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài,
chẳng giấu giếm chi cùng đại hội
rằng Ngài thành tín và yêu thương” (Tv 39,10-11).
Tĩnh nguyện: (Thinh lặng một vài phút để tâm sự với Chúa).
Hiệp nguyện: (Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Mân Côi).
Kết nguyện: Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Thánh Mẫu Maria vừa cưu mang Chúa Giêsu, Cha đã soi sáng cho Thánh Mẫu đi thăm viếng bà Êlisabét. Xin cho chúng con hằng mau mắn nghe theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để được cùng Đức Maria ngợi khen Cha muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.
Suy nguyện: “Bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc 2,6-7). Chúa Giêsu là Thiên Chúa, vốn giàu sang phú quý, đầy quyền năng và uy hùng, nhưng đã tự hạ mình xuống làm người, giống như con người về mọi phương diện ngoại trừ tội lỗi. Người sống giữa con người, để đồng cảm với thân phận yếu hèn của con người. Chúng ta hãy thưa lên với Người:
“Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con.
Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi. (Tv 39,12).
Tĩnh nguyện: (Thinh lặng một vài phút để tâm sự với Chúa).
Hiệp nguyện: (Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Mân Côi).
Kết nguyện: Lạy Cha, Cha đã sáng tạo con người cách kỳ diệu, lại còn phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn; xin ban cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Cha với Đức Kitô là Đấng đã chia sẻ kiếp người với chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
Suy nguyện: “Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa như đã chép trong Luật Chúa rằng: ‘Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa’.” (Lc 2,22-23). Trong ngày vui dâng con, cụ già Simêon đã báo cho Đức Mẹ biết là “một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng bà”. Mầu nhiệm đau khổ đã manh nha ngay trong mầu nhiệm vui này rồi. Quả thật, hài nhi Giêsu đã bị truy giết bởi vua Hêrôđê tàn ác. Trong cuộc sống nơi trần gian, người tín hữu chúng ta luôn bị ma quỷ như kẻ thù vây bủa xung quang, tìm cách ám hại. Những khi như thế, chúng ta hãy thưa lên cùng Chúa: 
“Ước gì những kẻ tìm cướp mạng sống con,
đều phải nhơ nhuốc thẹn thùng!
Ước gì bọn đắc chí vì con mắc họa
phải tháo lui nhục nhã!
Những đứa cười ha hả nhạo con
phải thẹn thùng chết điếng!” (Tv 39,15-16).
Tĩnh nguyện: (Thinh lặng một vài phút để tâm sự với Chúa).
Hiệp nguyện: (Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Mân Côi).
Kết nguyện: Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con Một Cha đã mang kiếp phàm nhân và đã được tiến dâng trong đền thánh. Chúng con khiêm tốn nài xin Cha cho tâm hồn chúng con cũng nên trong sạch hầu xứng đáng dâng mình trước Thánh Nhan. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
 
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
Suy nguyện: “Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.” (Lc 2,46). Khi lạc mất Chúa, Đức Mẹ cùng Thánh Giuse đã lo lắng tìm kiếm Người. Xin cho những ai đang lạc mất Chúa biết tìm về với Người, và xin cho những người đang khao khát tìm kiếm chân lý được gặp thấy Người:
“Ước gì mọi kẻ tìm kiếm Chúa,
đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài!
Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
luôn nói rằng: "Ðức Chúa vĩ đại thay!"
Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
nhưng Chúa hằng nghĩ tới.
Ngài là Ðấng phù trợ, là Ðấng giải thoát con,
lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn!” (Tv 39,17-18).
Tĩnh nguyện: (Thinh lặng một vài phút để tâm sự với Chúa).
Hiệp nguyện: (Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Mân Côi).
Kết nguyện: Lạy Cha, xin trợ lực dân Cha, hầu giữ vững niềm tin không hề lay chuyển. Chúng con tuyên xưng rằng: Đức Giêsu, cũng là Đấng đồng hàng vinh quang với Cha, đã thực sự mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Mẫu Maria. Xin cứu chúng con khỏi những điều ác hại đời này, và đưa vào hưởng niềm vui bất tận đời sau. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
 
III. PHẦN KẾT THÚC[2]
LINH HỒN TÔI (hát)
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
CA DAO MẸ DỊU HIỀN (hát một câu hoặc hết bài)
ÐK. Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang. Mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng mênh mang. Mẹ là tiếng hát ru êm giữa đêm hè vắng. Mãi mãi Mẹ là mây trời biển rộng thênh thang.
1. Ði trong ân tình hồn con tha thết yêu Mẹ. Mẹ tựa dòng sông tinh tuyền sức sống vô biên. Mẹ là hy vọng đưa con về bến bình an. Lữ khách viễn du tìm về Mẹ đầy âu yếm.
2. Như cây muôn cành, Mẹ là bóng mát dịu hiền. Mẹ là sao mai soi đường dẫn lối trong đêm. Là nguồn trông cậy tin yêu nguồn suối ủi an. Tiếng hát dấu yêu ngợi ca tình Mẹ yêu mến.
 
Làm dấu Thánh Giá +++ (kết thúc) +++

[1] Lời Nguyện Mân Côi (hay còn gọi là Lời Nguyện Fatima): Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
[2] Trong PHẦN KẾT THÚC: quý vị có thể tuỳ nghi thêm hoặc bớt các kinh hoặc các bài hát, sao cho phù hợp.
114.864864865135.135135135250