02/02/2023
226
Ngày 02.02.2023, THỨ NĂM - NĂM SỰ SÁNG
Ý CẦU NGUYỆN
+ Cầu cho các giáo xứ trở thành cộng đoàn đức tin và huynh đệ
+ Cầu cho thế giới được hoà bình,
+ Cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo,
+ Cầu cho quê hương, đất nước,
+ Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình,
+ Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục,...
 
LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI
Trong Kinh Mân Côi, chúng ta không chỉ đọc kinh; chúng ta còn suy niệm những lời kinh đó nữa.
Đấng đáng kính Fulton J. Sheen
 
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
ThÁNH THẦN HÃY ĐẾN (hát)
1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi. 
ÐK. Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. 
 
HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)
 
2. SUY TÔN LỜI CHÚA
LỜI CHÚA trong Thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma:
“Thật vậy, từ trời, Thiên Chúa mặc khải cơn thịnh nộ của Người chống lại mọi thứ vô luân và bất chính của những người lấy sự bất chính mà giam hãm chân lý. Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được, vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ Người cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viển vông và tâm trí ngu si của họ hoá ra mê muội. Họ khoe mình khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên rồ. Thay vì Thiên Chúa vinh quang bất tử, họ đã thờ hình tượng người phàm là loài phải chết, hay hình tượng các loài chim chóc, thú vật, rắn rết. Vì thế, Thiên Chúa đã để mặc họ buông theo dục vọng mà làm những điều ô uế, khiến thân thể họ ra hư hèn. Thay vì Thiên Chúa thật, họ đã theo những thần giả; họ đã tôn thờ những loài thụ tạo, thay vì chính Đấng Tạo Hoá. Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời. A-men.” (Rm 1,18-25).
Suy Niệm - Sách Gương Chúa Giêsu: “Có hai thứ khoa học: khoa học Thiên Chúa và khoa học nhân loại, nhưng chỉ có một chân lý. Khoa học Thiên Chúa cũng bất di bất dịch như Thiên Chúa, còn khoa học nhân loại cũng hay thay đổi như nhân loại. Khoa học Thiên Chúa là chính ánh sáng của Ngài, của chân lý thuần túy mà Ngôi Hai đã đem xuống! Ngài ban cho hết thảy nhưng ban cho những ai có tâm hồn khiêm nhượng. Là con đẻ của nhân loại, khoa học nhân loại mơn trớn tính tò mò, nuôi tính kiêu hãnh, gieo lầm tưởng và mê hoặc mà không đánh động và sửa đổi được tâm hồn. Học chân lý không phải để biết cho bằng để thực hành. Lời hằng sống là lời Chúa nói với lòng hơn là với trí. Biết nhiều điều cần để được rỗi và thực hành: đó là tất cả khoa học của một người giáo hữu.
“Lạy Chúa, Chúa đã dạy: Không phải những ai thưa: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ mà được vào Thiên Đàng, mà chỉ ai làm theo ý Đức Chúa Cha và sống theo Đức Tin mới được rỗi. Con hối tiếc vì đã biết và nói nhiều về chân lý mà chỉ làm được rất ít để cứu lấy mình. Xin Chúa ban thêm cho con một tinh thần đạo đức, một tâm hồn đạo đức và một đời sống đạo đức. Xin cho con lánh xa thế tục và chỉ tìm một Chúa là chân lý tuyệt đối và là trót hy vọng của con.”[1]
3. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ SÁNG
MẦU NHIỆM THỨ 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA TẠI SÔNG GIOĐAN.
Bài Học Chân Lý - Sách Gương Chúa Giêsu: Phúc lớn cho người được Chân Lý hiện thân dạy vẽ, không phải bằng hình bóng, không phải bằng lời lẽ mau qua, nhưng bằng chính bản tính mình. Lý trí và giác quan ít nhìn sâu được vào sự vật, nên thường khi nó chỉ đánh lừa ta. Tranh luận cao kiến về những vấn đề thắc mắc và bí nhiệm có ích chi! Ngày công phán, ta có phải đoán xét vì đã không biết những cái đó đâu? Khinh thường những cái hữu ích và cần thiết để chỉ chuyên lo những cái có hại: như thế thiết tưởng không còn có cái dại nào bằng! Rõ thực có mắt mà không trông thấy là thế!”[2]
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi tung hô Chúa}:
Lạy Chúa Giêsu là “Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6), chỉ có Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (x. Ga 6,68), và dưới bầu trời này chỉ có danh Chúa mới đem lại ơn cứu độ cho chúng con” (x. Cv 4,12). Lạy Chúa, xin thương xót chúng con,! (x. Lc 18,38.39).
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU LÀM PHÉP LẠ TẠI TIỆC CƯỚI CANA.
Tiếng Thầy - Sách Gương Chúa Giêsu: Làm gì những cuộc tranh luận về giống và về thứ? Ai được Ngôi Lời hằng sống nói với, người ấy thoát ly được ngàn ý rởm. Tất cả mọi cái do Ngôi Lời mà có. Hết thảy thụ tạo chứng minh về một Ngôi Lời: Mà Ngôi Lời chính là ‘nguyên ủy nói với lòng ta’ (Ga 3,25). Không có Ngôi Lời, ai là người hiểu biết được sự vật cho tỏ, phán đoán được sự vật cho nhằm? Ai được một Chúa là được tất cả. Ai qui định tất cả vào một mình Chúa và nhìn nhận mọi vật trong Chúa: người ấy sẽ được vững dạ và yên lòng. Ôi! Chúa Trời chân lý! Xin làm cho con hợp nhất với Chúa trong một tình yêu bất diệt. Con đọc đã mỏi, con nghe đã nhàm. Trong Chúa có tất cả mọi sự con ao ước khát vọng. Trước nhan Chúa, tất cả các nhà bác học, tất cả các thụ tạo hãy im đi để một mình Chúa nói với lòng con.”[3]
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi tung hô Chúa}:
Lạy Chúa Giêsu là “Mục Tử Nhân Lành” (Ga 10,11), xin cho chúng con biết Chúa và nghe được tiếng Chúa (Ga 10,14), bởi vì chỉ có Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (x. Ga 6,68), và dưới bầu trời này chỉ có danh Chúa mới đem lại ơn cứu độ cho chúng con” (x. Cv 4,12). Lạy Chúa, xin thương xót chúng con,! (x. Lc 18,38.39).
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 3: ĐỨC CHÚA GIÊSU RAO GIẢNG NƯỚC TRỜI VÀ KÊU GỌI SÁM HỐI.
Vinh Danh Chúa - Sách Gương Chúa Giêsu: Ai càng hồi tâm, càng thoát ly được sự vật bên ngoài, người ấy càng hiểu được nhiều, càng thấu đáo được những vấn đề sâu nhiệm mà không phải vất vả gì, vì chính Chúa sẽ ban thêm trí hiểu cho họ. Một tâm hồn trong sạch đơn sơ và kiên nhẫn, dù giữa trăm công nghìn việc, họ cũng không sao lãng, vì việc gì họ cũng làm vì danh Chúa, và họ luôn luôn cố gắng đề phòng những đòi hỏi của lòng tự ái. Còn gì làm bận lòng và ngăn trở bạn bằng những cảm tình lố lăng của lòng bạn? Người nhân đức và trung thành với Chúa, bất cứ cái gì hoạt động ra ngoài họ cũng xếp đặt tự bên trong. Nhờ thế mà trong khi hành động, họ không hề bị lôi kéo theo một khuynh hướng xấu, trái lại họ xếp đặt tất cả theo luật lệ của lý trí. Còn ai phải chiến đấu gay go bằng người chiến đấu để thắng chính mình? Cái đáng ta lưu tâm nhất là chiến đấu với mình, chiến đấu để thắng mình và tiến bộ trong đường nhân đức.”[4]
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi tung hô Chúa}:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con là phải “từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Chúa” (Mt 16,24). Xin cho chúng con một lòng theo Chúa, bởi vì chỉ có Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời (x. Ga 6,68), và dưới bầu trời này chỉ có danh Chúa mới đem lại ơn cứu độ cho chúng con (x. Cv 4,12). Lạy Chúa, xin thương xót chúng con,! (x. Lc 18,38.39).
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 4: ĐỨC CHÚA GIÊSU BIẾN HÌNH TRÊN NÚI.
Sống Đạo Đức - Sách Gương Chúa Giêsu: Tất cả mọi cái hoàn hảo trên đời đều có pha một vài khuyết điểm. Tất cả mọi điều ta nhận xét đều chưa sạch hẳn được cái hồ đồ. Khiêm tốn tự biết mình: đó là đường chắc nhất đưa ta đến cùng Chúa hơn tất cả những phát minh kỳ lạ của khoa học. Nói thế không phải có ý lên án khoa học hay bất cứ một kiến thức nào về sự vật, dầu là một kiến thức tầm thường nhất. Xét bản tính nó và theo chương trình an bài của Thiên Chúa, khoa học lúc nào cũng vẫn tốt, nhưng một lương tâm trong trắng và một đời sống đạo hạnh bao giờ cũng tốt hơn. Nhưng đa số người đời chỉ chuyên lo học biết hơn là sống thánh thiện, vì thế họ đã lầm khốn nạn và không được ích gì, hay có cũng chẳng được mấy.”[5]
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi tung hô Chúa}:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con “hãy học với Chúa, vì Chúa có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 1,29). Và như thánh Phêrô, chúng con tuyên xưng rằng chỉ có Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời (x. Ga 6,68), và dưới bầu trời này chỉ có danh Chúa mới đem lại ơn cứu độ cho chúng con” (x. Cv 4,12). Lạy Chúa, xin thương xót chúng con! (x. Lc 18,38.39).
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 5: ĐỨC CHÚA GIÊSU LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ.
Chuyên Trồng Nhân Đức - Sách Gương Chúa Giêsu: Giá như họ cũng chuyên lo khu trừ thói hư và tu luyện nhân đức bằng tranh luận những vấn đề vô ích, thì giữa các dân tộc làm gì còn nhiều cái ác và gương xấu đến thế! Các dòng tu làm gì sa sút đến thế! Chắc ngày công phán, Chúa không hỏi ta đã đọc sách nào mà chỉ hỏi đã làm gì? Chúa không hỏi có nói lợi khẩu không, mà chỉ hỏi đã sống thánh thiện thế nào? Bạn xem: những giáo sư, những học giả bình sinh nức tiếng thông thái bây giờ đâu? Địa vị họ xưa, bây giờ người khác đang giữ, nhưng chả biết những người này có nghĩ gì đến họ không? Sinh thời xem chừng họ rất được lưu ý, nhưng giờ đây còn ai nhắc đến tên họ nữa đâu? Thông thái thật: Trời! Vinh dự đời chóng qua biết mấy? Giá đời sống họ ăn nhịp được với học lực của họ thì những sách vở, những khoa học tốt biết chừng nào! Biết bao người chỉ mải miết với những khoa học phù phiếm mà sao lãng việc phụng sự Chúa: Vì chỉ nghĩ đến làm lớn hơn học ở khiêm nhượng, mà họ đã tự tiêu diệt theo với những tư tưởng của họ. Người lớn thật, là người có một lòng bác ái quảng đại! Người lớn thật là người tự cho mình thấp bé và coi khinh danh vọng ở đời này. ‘Người khôn thật, là người coi của đời như phân thổ để chỉ được một Chúa Giêsu Kitô’ (Pl 3,8). Sau cùng, người thông thái thật, là người biết tuân theo ý Chúa và từ bỏ ý riêng.”[6]
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi tung hô Chúa}:
Lạy Chúa Giêsu là “Con Thiên Chúa”, chỉ có Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (x. Ga 6,68), và dưới bầu trời này chỉ có danh Chúa mới đem lại ơn cứu độ cho chúng con” (x. Cv 4,12). Lạy Chúa, xin thương xót chúng con,! (x. Lc 18,38.39).
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
LINH HỒN TÔI (hát hoặc nghe)
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 

 
KINH KÍNH MÌNH THÁNH
Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng/ Máu Thánh rất châu báu vô cùng/ bởi lòng Đức Mẹ Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra/ đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con: là đêm sau hết khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối/ là bữa trọng trên hết các bữa; khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho mười hai đầy tớ làm của ăn. Ngôi thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật, vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức tin cho được vững lòng. Vậy chúng con phải thờ lạy Phép Rất Thánh rất trọng dường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha/ Đức Chúa Con/ Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm Rất Thánh này đời đời chẳng cùng. Amen.
 
4. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn...) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
 
DÂNG VỀ MẸ (hát hoặc nghe: một câu hoặc hết bài)
ÐK. Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời, dịu hiền toả bay nơi nơi. 
1. Con dâng về Mẹ trọn cuộc đời nơi khóc than. Ðường đời nguy nan, Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn. 
2. Con dâng về Mẹ mộng đời nở tươi ngát hương. Dạt dào yêu thương, đừng phân rẽ trăm ngàn đường. 
3. Con dâng về Mẹ lời nguyện tin yêu thiết tha. Dù đời phôi pha, tình yêu vẫn luôn đậm đà.

 
Làm dấu Thánh Giá +++ (kết thúc) +++
 
 
 
[1] Sách Gương Chúa Giêsu, Chương 1, 2. Học thuyết của chân lý.
[2] Sách Gương Chúa Giêsu, Chương 1, 2. Học thuyết của chân lý.
[3] Sách Gương Chúa Giêsu, Chương 1, 2. Học thuyết của chân lý.
[4] Sách Gương Chúa Giêsu, Chương 1, 2. Học thuyết của chân lý.
[5] Sách Gương Chúa Giêsu, Chương 1, 2. Học thuyết của chân lý.
[6] Sách Gương Chúa Giêsu, Chương 1, 2. Học thuyết của chân lý.
114.864864865135.135135135250