03/02/2023
188
Ngày 03.02.2023, THỨ SÁU - NĂM SỰ THƯƠNG
Ý CẦU NGUYỆN
+ Cầu cho các giáo xứ trở thành cộng đoàn đức tin và huynh đệ
+ Cầu cho thế giới được hoà bình,
+ Cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo,
+ Cầu cho quê hương, đất nước,
+ Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình,
+ Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục,...
 
LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI
Từ những năm tôi còn trẻ, Kinh Mân Côi đã giữ một vị trí quan trọng trong đời sống thiêng liêng của tôi.
Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II
 
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
KINH TIN KÍNH
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. 
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
Kinh Lạy Cha (cầu cho Đức giáo hoàng)
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
Kinh Kính Mừng (đọc 3 lần, xin ơn: Tin, Cậy, Mến)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
Kinh Sáng Danh (cầu cho việc truyền giáo)
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)
 
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: CÁC MẦU NHIỆM THƯƠNG
{Lời dẫn: Hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng suy niệm các mầu nhiệm vui với tâm tình trong Thông điệp “Giáo Hội Từ Bí Tích Thánh Thể” của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II, để khám phá vẻ đẹp của mầu nhiệm Giáo Hội trong tương quan với Bí Tích Thánh Thể}.
MẦU NHIỆM THỨ 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU LO BUỒN ĐỔ MỒ HÔI MÁU.
Giáo Hội Từ Bí Tích Thánh Thể: “Có lẽ chúng ta đã chứng kiến những gì đã xảy ra dưới bóng của chúng đêm hôm ấy khi Chúa Kitô cầu nguyện và một nỗi lo sợ chết người đã xâm chiếm Ngài và ‘mồ hôi của Ngài trở nên như những giọt máu rơi xuống đất’ (Lc 22,44). Máu mà Ngài vừa ban cho Giáo Hội trước đó một chút như của uống cứu độ trong Bí Tích Thánh Thể, đã bắt đầu đổ ra. Việc đổ máu đó sẽ hoàn tất trên đồi Golgotha, trở nên dụng cụ ơn cứu độ chúng ta: ‘Đức Kitô… Thượng Tế đem phúc lộc của thế giới tương lai…, đã tiến vào cung thánh một lần thay cho tất cả, không phải với máu dê đực và máu bò non nhưng với chính máu của mình, và lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta’ (Dt 9,11-12).” (EE 3).
{Suy gẫm giây lát, rồi dâng nguyện}: Lạy Chúa, Chúa đã lo lắng cho số phận đời đời của chúng con, xin cho chúng con một lòng khao khát sống kết hợp với Chúa, qua việc siêng năng tham dự thánh lễ và rước Mình Thánh Ngài.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÁNH ĐÒN.
Giáo Hội Từ Bí Tích Thánh Thể: “Giờ cứu chuộc của chúng ta. Mặc dù bị thử thách nặng nề, Chúa Giêsu không trốn chạy ‘giờ’ của Ngài: ‘Biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng không! Chính vì giờ này mà con đã đến’ (Ga 12,27). Ngài mong muốn các môn đệ tỉnh thức với Ngài và trái lại, Ngài phải kinh nghiệm sự cô đơn và bị bỏ rơi: ‘Thế ra, anh em không thể thức được một giờ với Thầy sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ’ (Mt 16,40-41). Chỉ một mình Gioan đứng dưới chân thập giá bên cạnh Đức Maria và những phụ nữ đạo đức. Cơn hấp hối ở vườn Gietsemani là khởi đầu của cơn hấp hối trên Thập Giá chiều Thứ Sáu Tuần Thánh. Giờ thánh, giờ cứu độ của thế giới, khi cử hành Bí Tích Thánh Thể gần mồ Chúa Giêsu ở Giêrusalem, người ta trở về như sờ được ‘giờ’ của Ngài, giờ của Thập Giá và của tôn vinh. Bất cứ linh mục nào cử hành thánh lễ đều trở về bằng tâm trí nơi đó và giờ đó, đồng thời với cộng đoàn Kitô hữu đang tham dự.” (EE 4)
{Suy gẫm giây lát, rồi dâng nguyện}: Lạy Chúa Giêsu, chính vì giờ này mà Chúa đã đến thế gian. Xin cho các linh mục, khi cử hành thánh lễ, thì được lòng sốt sắng mà kết hợp nên một với Chúa trong việc dâng lễ tạ ơn lên Chúa Cha, hầu sinh ơn ích phần rỗi cho toàn thể nhân loại.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 3: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐỘI MÃO GAI.
Giáo Hội Từ Bí Tích Thánh Thể: “Trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy thực sự một tình yêu ‘cho đến cùng’ (x. Ga 13,1), một tình yêu không còn ranh giới. Khía cạnh này của đức ái phổ quát trong Bí Tích Thánh Thể được đặt nền tảng trên chính những lời của Đấng Cứu Thế. Khi thiết lập bí tích này, Chúa Giêsu không những chỉ nói ‘Nầy là Mình Thầy’, ‘này là Máu Thầy’, nhưng Ngài đã thêm ‘bị nộp vì anh em’ và ‘đổ ra vì nhiều người’ (Lc 22,19-20).” (EE 11)
{Suy gẫm giây lát, rồi dâng nguyện}: Lạy Chúa Giêsu, tình yêu làm cho Chúa phải chịu cực hình, và vì tình yêu, nên Chúa chấp nhận hết để đền thay cho chúng con. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu vô biên của Chúa được thể hiện qua cuộc khổ nạn đau thương của Chúa, được ghi dấu nơi Bí Tích Thánh Thể Chúa.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 4: ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC CÂY THÁNH GIÁ.
Giáo Hội Từ Bí Tích Thánh Thể: “Chúa Giêsu không chỉ xác quyết những gì Ngài ban cho họ ăn và uống là thịt và máu Ngài mà thôi, trái lại Ngài cũng diễn tả giá trị hy tế của chúng nữa, bằng cách hiện tại hóa một cách bí tích hy tế của Ngài được hoàn tất trên thập giá một vài giờ sau đó để cứu rỗi mọi người. ‘Thánh Lễ vừa là lễ tưởng niệm hy tế Thập Giá để lưu truyền muôn đời, vừa là bàn tiệc thánh để thông hiệp với Mình và Máu Chúa, cả hai gắn liền và không thể tách rồi nhau’.” (EE 12)
{Suy gẫm giây lát, rồi dâng nguyện}: Lạy Chúa Giêsu, xin cho người tín hữu khám phá ra ý nghĩa cao quý và nhiệm mầu của việc Chúa hiện diện thực sự và sống động trong Bí Tích Thánh Thể, để từ đó, họ tha thiết ước ao rước Chúa thường xuyên hơn.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 5: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN CÂY THÁNH GIÁ.
Giáo Hội Từ Bí Tích Thánh Thể: “Thánh Lễ hiện tại hóa hy tế thập giá, không thêm bớt gì mà cũng không nhân lên được. Những gì được lặp lại, chính là việc cử hành bằng tưởng niệm, việc ‘trình bày bằng tưởng niệm’ của hy tế, nhờ đó hy tế cứu độ duy nhất và dứt khoát của Chúa Kitô được hiện diện trong thời gian. Bản chất hy tế của Mầu Nhiệm Thánh Thể không được hiểu như một cái gì đó hiện hữu trong chính mình, không liên hệ gì với Thập Giá, hay chỉ quy chiếu một cách gián tiếp về hy tế trên đỉnh đồi Canve mà thôi.” (EE 12)
{Suy gẫm giây lát, rồi dâng nguyện}: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự nguyện hiến mình cho Chúa Cha trên thập giá một lần duy nhất. Vâng, chỉ một lần duy nhất đó, Chúa đã đền tội thay cho loài người; chỉ một lần duy nhất đó, Chúa trao ban ơn cứu độ đời đời cho con người. Xin cho chúng con hiểu rõ rằng, mỗi khi tham dự thánh lễ, là chúng con tham dự vào hy tế thập giá của Chúa trên đồi Golgotha!
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
LINH HỒN TÔI (hát hoặc nghe)
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

 
KINH DÂNG MÌNH CHO THÁNH TÂM
Con kính lạy Trái tim cực trọng Ðức Chúa Giêsu, đã tỏ ra lòng thương xót yêu dấu chúng con dường ấy, vì đã lo buồn đau đớn, mồ hôi máu chảy ra vì tội thiên hạ, lại trối để Mình cùng Máu Thánh nuôi lấy chúng con, tóm lại mọi ơn trọng xưa nay kể chẳng xiết. Thương ôi, có nhiều kẻ chẳng nhớ đến ơn trọng ấy, lại cả lòng bất nhân ngỗ nghịch/ cùng làm nhiều sự vô phép mất lòng Chúa con, thì lòng con thảm thiết đau đớn lắm. Từ này về sau, con quyết chí dốc lòng ở siêng năng thờ phượng/ kính mến Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hết lòng hết sức, cho được đền vì những sự bất nghĩa ấy, là khi con kính thờ chẳng nên, cùng khi con chịu lễ chẳng đáng. Vậy bây giờ con kính lạy ngợi khen phép cực trong Mình Thánh Máu Thánh, cùng kính lạy Trái Tim Ðức Chúa Giêsu ngự trong ấy. Amen.
 
3. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn...) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
 
Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.
Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.
Đáp: Cầu cho chúng con.
 
ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ (hát hoặc nghe: một câu hoặc hết bài)
ÐK. Lạy Mẹ Fatima. Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho Trái Tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la, tình ủi an vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. 
1. Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết. Sá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì? Chết bên Mẹ con sợ chi, con sợ gì Mẹ ơi. 
2. Mẹ cho lòng con trên đường gai dương thế. Tấm lòng luôn tinh tuyết tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn có Mẹ. Biết hy sinh quên lợi danh sống cuộc đời bình an. 

 
Làm dấu Thánh Giá +++ (kết thúc) +++
114.864864865135.135135135250