03/08/2022
179

NGÀY 03.08.2022, THỨ TƯ

 

MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI
 
Ý CẦU NGUYỆN
+ Cầu cho Giáo Hội và thế giới,
+ Cầu cho việc loan báo Tin Mừng,
+ Cầu cho quê hương,
+ Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình,
+ Cầu cho những người buôn bán biết áp dụng các giá trị Tin Mừng trong việc kinh doanh,
+ Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục,...
 
LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI
Kinh Mân Côi là lòng sùng kính, mà qua Mẹ diễm phúc, dẫn chúng ta tới cùng Chúa Giêsu.
Chân phước giáo hoàng Phaolô VI
 
1. PHẦN KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
KINH TIN
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi THỨ BA đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
KINH CẬY
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
KINH KÍNH MẾN
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự; vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
HỒI TÂM (im lặng xét mình)
 
 
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ MỪNG
MẦU NHIỆM THỨ 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI.
“Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: ‘Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi’.” (Lc 24,4-6). Chúa Giêsu đã chịu chết, nhưng Chúa Cha đã cho Người sống lại. Người đã chiến thắng tội lỗi, ma quỷ và sự chết. Người được Chúa Cha trao cho mọi quyền năng trên trời và dưới đất. Chúa Phục Sinh thật đầy quyền năng và uy hùng. Chúng ta chúc tụng Người với những lời Thánh Vịnh:
“Lòng trào dâng những lời cẩm tú,
miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân,
lưỡi tôi ví tựa tay người phóng bút.
Giữa thế nhân, ngài vô song tuyệt mỹ,
nét duyên tươi thắm nở môi ngài,
nên ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi.
Bảo kiếm hãy đeo lưng, này kiện tướng,
lẫm liệt oai hùng, hãy phóng ngựa tiến lên
bênh sư thật, lòng nhân và công lý.
Tay hữu ngài rắc gieo kinh hãi,
tên nhọn vừa buông, dân gục ngã dưới chân ngài,
địch thủ vương triều bị bắn trúng tim” (Tv 44,2-6).
Kết nguyện: Lạy Cha từ ái, Thánh Tử Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Này chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại, xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Đấng Phục Sinh, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
(Nguyện: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Mân Côi).
 
Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời.
“Ðang khi chúc lành cho các môn đệ, Ðức Giêsu rời khỏi các ông và được đem lên trời.” (Lc 24,51). Chúa Giêsu về trời, ngự bên hữu Chúa Cha. Người lên trời, để làm Vua các vua và Chúa các chúa.
“Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho ngài
sẽ trường tồn vạn kỷ,
vương trượng, vương trượng công minh;
ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác.
Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của ngài
đã tôn phong ngài vượt trổi các đồng liêu
mà xức cho dầu thơm hoan lạc.
Quế trầm mộc dược, hương toả long bào,
nhã nhạc điện ngà khiến ngài vui thoả.
Hàng cung nữ, có những vì công chúa,
bên hữu ngài, hoàng hậu sánh vai,
trang điểm vàng Ô-phia lộng lẫy” (Tv 44,7-10).
Kết nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì Con Một Chúa đã lên trời; là thủ lãnh, Người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào Nước Chúa khiến chúng con là những chi thể của Người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
(Nguyện: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Mân Côi).
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
“Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2,4). Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ. Và trong ngày lễ Ngũ Tuần, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống, các môn đệ trở thành những con người mới, lòng đầy bình an mà hân hoan ra đi loan báo Tin Mừng.
Chúa khơi nguồn: suối tuôn thác đổ, 
giữa núi đồi, lượn khúc quanh co,

đem nước uống cho loài dã thú, 
bầy ngựa hoang đang khát nước được thoả thuê.

Bên dòng suối, chim trời làm tổ, 
dưới lá cành cất giọng líu lo.

Từ cao thẳm, Chúa đổ mưa xuống núi, 
đất chứa chan phước lộc của Ngài.

Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc, 
làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng. 

Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh,
chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người, 
xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi, 
nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ.

Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, 
là chúng được dựng nên, 
và Ngài đổi mới mặt đất này.

 
Vinh hiển CHÚA, nguyện muôn năm tồn tại, 
công trình CHÚA làm Chúa được hân hoan”
(Tv 103,11-15,30-31).
Kết nguyện:  Lạy Cha, Cha đã cử Thánh Thần đến thánh hoá Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai, và sai Giáo Hội đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Khi suy niệm mầu nhiệm Mân Côi này, chúng con nài xin Cha tiếp tục công trình Cha đã thực hiện mà tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
(Nguyện: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Mân Côi).
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.
“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Ðấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50). Ai là người thực thi ý của Thiên Chúa cách trọn vẹn nhất? Xin thưa là Đức Mẹ, Mẹ là người đã lắng nghe và thực hành ý của Thiên Chúa một cách trọn vẹn nhất. Nhờ vậy, Mẹ được Thiên Chúa sủng ái nhất, và được ban thưởng xứng đáng nhất là được thưởng công Nước Trời.
“Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào,
đưa mắt nhìn và hãy lắng tai,
quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ.
Sắc nước hương trời, Quân Vương sủng ái,
hãy vào phục lạy: ‘Người là Chúa của bà.’
Thiếu nữ thành Tia mang lễ tới,
phú hào trong xứ đến cầu ân” (Tv 44,11-13).
Kết nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn xác Đức Maria là Trinh Nữ vô nhiễm và là Thánh Mẫu của Con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng về phúc lộc quê trời để mai sau được cùng Thánh Mẫu chung hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
(Nguyện: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Mân Côi).
 
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.
“Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi” (Lc 2,46). Đức Mẹ là người đã yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết tâm hồn, hết trí khôn và hết sức lực mình. Mẹ đã sống trọn vẹn vai trò là người nữ tỳ của Thiên Chúa. Nhờ thế, Thiên Chúa là Đấng công minh, đã ban thưởng xứng đáng cho Mẹ là được cả hồn và xác lên trời. Mẹ được đưa về trời để làm Nữ Vương của mọi loài mọi vật.
“Ðẹp lộng lẫy, này đây công chúa,
mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng,
phục sức huy hoàng, được dẫn tới Quân Vương,
cùng các trinh nữ theo sau hầu cận.
Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước,
vẻ tưng bừng, vào tận hoàng cung.
Con cái ngài sẽ nối dòng tiên đế,
ngài phong làm vương bá khắp trần gian.
Danh thơm ngài, thần xin truyền tụng
thế hệ này tới thế hệ kia.
Vì thế, dân dân sẽ nức lòng ca ngợi,
tiếng ngợi ca bất tận muôn đời” (Tv 44,14-18).
Kết nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã đặt Thánh Mẫu của Đức Kitô Con Chúa làm Thánh Mẫu và Nữ Vương chúng con. Xin nhận lời Đức Nữ Vương chuyển cầu mà cho chúng con đạt tới phúc vinh quang Chúa dành sẵn trên trời cho con cái Chúa. Người hằng sống và hiển trị muốn đời. Amen.
(Nguyện: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Mân Côi).
 
LINH HỒN TÔI (hát)
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
 
3. PHẦN KẾT THÚC
KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
 
HOA MÂN CÔI (hát một câu hoặc hết bài)
ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.
1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng trần, như khi Mẹ gặp lại Con Chúa. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
2. Khi đau thương lấp đầy, như vườn loang máu mồ hôi. Như gai đâm, như chịu nát đòn, như khi nhận thập tự hy tế. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
2. Dâng lên muôn kinh chúc khen tình Mẹ đời con cô liêu xin Mẹ gìn giữ. Con luôn an vui ngóng trông về Mẹ là ánh sao đêm dẫn dắt đời con. 
 
Làm dấu Thánh Giá +++ (kết thúc) +++

114.864864865135.135135135250