05/02/2023
215
Ngày 05.02.2023, CHÚA NHẬT - NĂM SỰ MỪNG
Ý CẦU NGUYỆN
+ Cầu cho các giáo xứ trở thành cộng đoàn đức tin và huynh đệ
+ Cầu cho thế giới được hoà bình,
+ Cầu cho sự hiệp nhất Kitô giáo,
+ Cầu cho quê hương, đất nước,
+ Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình,
+ Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục,...
 
LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI
Đức ái của Nữ chân phước Rosalie Rendu mang tính sáng tạo. Từ đâu mà nữ chân phước đã rút ra được sức mạnh để mang lấy nhiều việc như thế? Từ đời sống cầu nguyện tha thiết và việc lần Chuỗi Mân Côi liên tục mà chân phước không bao giờ bỏ.
Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II
 
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
THÁNH THẦN HÃY ĐẾN (hát hoặc nghe: một câu hoặc hết bài)
1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi. 
ÐK. Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. 
2. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, mở lòng sáng soi đường đi, tìm chân lý, công bình bác ái. Ngài ơi, xin Ngài thương đến, uốn nắn nẻo đi quanh co sai lầm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, dẫn đi đường ngay. 

 
HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)
 
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: CÁC MẦU NHIỆM MỪNG
{Lời dẫn: Hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng suy niệm các mầu nhiệm vui với tâm tình trong Thông điệp “Giáo Hội Từ Bí Tích Thánh Thể” của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II, để khám phá vẻ đẹp của mầu nhiệm Giáo Hội trong tương quan với Bí Tích Thánh Thể}.
MẦU NHIỆM THỨ 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI.
Giáo Hội Từ Bí Tích Thánh Thể: “’Người đã chịu đóng đinh, đã chết và đã được mai táng, đã xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba, Người đã sống lại từ trong kẻ chết’. Tiếp theo những lời tuyên xưng đức tin này vọng lên những lời chiêm ngắm và công bố: ‘Đây là gỗ thánh giá nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian. Chúng ta hãy đến thờ lạy’. Đó là lời mời gọi mà Giáo Hội ngỏ với mọi người chiều thứ Sáu Tuần Thánh. Giáo Hội sẽ tiếp tục hát và công bố suốt mùa phục sinh: ‘Chúa đã trỗi dậy từ ngôi mộ, Đấng đã chịu treo trên cây gỗ vì chúng ta. Alleluia’.” (EE 4)
{Lắng nguyện, rồi hiệp dâng}: Lạy Chúa, Chúa đã ban những bí tích Vượt Qua để đưa chúng con từ cõi chết bước vào cõi sống. Xin tuôn đổ hồng ân dồi dào cho dân Chúa đạt tới sự tự do hoàn hảo, và ngay ở đời này, được nếm trước niềm hoan lạc chúng con sẽ tận hưởng đời sau. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI.
Giáo Hội Từ Bí Tích Thánh Thể: “Hãy nhớ những lời của Chúa Giêsu: ‘Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy’ (Ga 6,57). Chính Chúa Giêsu đã bảo đảm với chúng ta rằng: một sự hiệp nhất như thế, mà Ngài so sánh tương tự như hiệp nhất trong đời sống Ba Ngôi, thực sự được thể hiện. Thánh Thể đích thực là một bữa tiệc, trong đó Chúa Kitô tự hiến làm của ăn. Khi Chúa Giêsu nói lần đầu tiên về thức ăn này, các thính giả của Ngài đều ngỡ ngàng và bối rối, đòi buộc Ngài phải nhấn mạnh đến chân lý khách quan của những lời Ngài: ‘Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình’ (Ga 6,53). Đây là của ăn thật, và máu tôi là của uống thật’ (Ga 6,55).” (EE 16)
{Lắng nguyện, rồi hiệp dâng}: Lạy Cha từ ái, Cha ban cho chúng con niềm vui mừng sống mầu nhiệm Nước Trời khi chúng con đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho việc kết hợp với Bí Tích Thánh Thể giúp chúng con được hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế này. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 3: ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
Giáo Hội Từ Bí Tích Thánh Thể: “Qua việc thông hiệp vào Mình và Máu Ngài, Chúa Kitô cũng truyền thông cho chúng ta Thánh Thần của Ngài. Thánh Ephrem viết: ‘Ngài gọi bánh là thân thể sống động của Ngài, Ngài đã cho nó tràn ngập chính bản thân Ngài và Thánh Thần của Ngài. […] và ai ăn lấy Ngài với niềm tin cũng ăn lấy Lửa và Thánh Thần […] Tất cả hãy cầm lấy, hãy ăn lấy, và hãy ăn Chúa Thánh Thần cùng với Ngài. Đây chính là thân xác tôi và ai ăn lấy sẽ sống đời đời’. Trong lời xin ban Thánh Thần của kinh nguyện Thánh Thể, Giáo Hội nài xin Thánh Thần, nguồn suối của mọi hồng ân khác.” (EE 17)
{Lắng nguyện, rồi hiệp dâng}: Lạy Cha, Cha đã quy tụ muôn nước muôn dân để họ cùng tuyên xưng Cha là Thiên Chúa; xin ban cho tất cả những ai đã tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy, và đã tiến bước nhờ Thánh Thể Chúa, được đồng tâm nhất trí trong cùng một đức tin và đoàn kết yêu thương nhau trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 4: ĐỨC CHÚA TRỜI CHO ĐỨC BÀ LÊN TRỜI.
Giáo Hội Từ Bí Tích Thánh Thể: “Giáo Hội đã đón nhận Thánh Thể của Chúa Kitô, Chúa của mình không phải chỉ như một hồng ân, dù quý báu đến đâu giữa những hồng ân khác, nhưng như là một hồng ân tuyệt hảo, vì hồng ân đó là Ngài, là ngôi vị trong nhân tính thánh thiện của Ngài, và là công trình cứu chuộc của Ngài. Điều này không dừng lại trong dĩ vãng, vì ‘tất cả những gì Chúa Kitô là, và tất cả những gì Ngài đã làm và đã chịu vì nhân loại đều mang tính chất vĩnh cửu thần linh nên vượt mọi thời gian…’.” (EE 11)
{Lắng nguyện, rồi hiệp dâng}: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã cho loài người lại được phúc giao hoà với Chúa; xin cho cả cuộc đời chúng con nói lên chính mầu nhiệm mà chúng con cử hành với tất cả niềm tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 5: ĐỨC CHÚA TRỜI THƯỞNG ĐỨC MẸ TRÊN TRỜI.
Giáo Hội Từ Bí Tích Thánh Thể: “Khi Giáo Hội cử hành Bí Tích Thánh Thể, tưởng niệm sự chết và phục sinh của Chúa mình, biến cố trung tâm này của ơn cứu độ thực sự trở nên hiện tại và như vậy, công trình cứu độ chúng ta được thực hiện. Hy tế này có tính quyết định đối với việc cứu độ loài người đến nỗi Chúa Giêsu Kitô chỉ hoàn thành và trở về với Chúa Cha sau khi đã để lại cho chúng ta phương thế tham dự vào, như thế chúng ta đã có mặt lúc bấy giờ. Vì thế, mọi tín hữu đều có thể tham dự vào và nếm được những hoa quả của hy tế ấy một cách vô tận. Đó là đức tin mà các thế hệ Kitô hữu đã sống trải qua các thời đại, Niềm tin ấy, Huấn Quyền của Giáo Hội đã không ngừng nhắc đi nhắc lại với lòng tri ân hoan hỉ vì hồng ân vô giá này.” (EE 11)
{Lắng nguyện, rồi hiệp dâng}: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha, rồi lại được sống nhờ Thánh Thể Con Cha; xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
LINH HỒN TÔI (hát hoặc nghe)
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

 
KINH CẦU THỜI DỊCH BỆNH (HĐGMVN/UBPT)
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. 
Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha. 
Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. 
Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. 
Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen 
 
3. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
 
KÌA AI (hát hoặc nghe: một câu hoặc hết bài)
1. Kìa ai dong duổi đường gió bụi, gánh sầu thương mệt mỏi hai vai. Về đây nấp bóng Sao Mai, về đây quên lãng những ngày truân chuyên.
2. Kìa ai thiếu vỗ về người mẹ, tháng ngày trôi lặng lẽ cô liêu. Về đây Mẹ sẽ thương yêu, về đây Mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng.
3. Kìa ai mê mải tìm hoan lạc, những ngày đêm thổn thức băn khoăn. Về đây ngỏ hết tâm can, về đây Mẹ có muôn ngàn yêu thương.
4. Kìa ai sống mãi trong do dự, kiếp trần gian lữ thứ đau thương. Về đây nấp bóng Trinh Vương, về đây hưởng phúc Thiên đàng yên vui.
5. Kìa ai cô quả không hy vọng, kiếp trần gian lạc lõng hôm mai. Về đây trông sẽ yên vui, về đây đau đớn chôn vùi mồ quên.
6. Kìa ai say đắm trong muôn tội, tâm hồn đang lạc lối Thiên cung. Về đây thống hối lỗi chung, về đây Mẹ sẽ rửa lòng sạch trong.


Làm dấu Thánh Giá +++ (kết thúc) +++
114.864864865135.135135135250