08/02/2024
2399
Ngày 08.02.2024, THỨ NĂM - NĂM MÙA SÁNG
 
LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI
Kinh Mân Côi là cuốn sách của người mù, ở đó linh hồn nhìn thấy và ở đó diễn ra bi kịch tình yêu vĩ đại nhất mà thế giới đã từng biết đến; Kinh Mân Côi là cuốn sách của sự đơn giản, đưa người mù vào trong các mầu nhiệm và sự hiểu biết làm thoả mãn hơn nền giáo dục của những người khác; Kinh Mân Côi là cuốn sách của người già, trong đó đôi mắt của họ đóng kín đối với thế giới này nhưng lại bắt đầu mở ra đối với thế giới mai sau.
Đấng đáng kinh Fulton J. Sheen
 
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
XIN 7 ƠN CHÚA THÁNH THẦN
Lạy Chúa, xùng với Mẹ Maria, con nài xin Chúa hãy đổ đầy Thánh Thần Chúa xuống trên con/ để Người hướng dẫn con trong ngày hôm nay/ và suốt cả đời con. Xin Chúa cho con luôn được sống trong ơn Thánh Chúa, luôn bước đi trong đường tình yêu và chân lý, đường cứu rỗi và toàn thiện.
* Xin Chúa ban cho con ơn KHÔN NGOAN của Thánh Thần Chúa, để con biết tìm Chúa trước tiên, và biết nhìn mọi việc với cái nhìn đầy yêu thương Chúa.
* Xin Chúa ban cho con ơn THÔNG MINH của Thánh Thần Chúa, để con cảm biết các chân lý đức tin tự đáy lòng, sống theo chân lý ấy/ và biết cách truyền đạt các chân lý ấy cho tha nhân.
* Xin Chúa ban cho con ơn BIẾT LO LIỆU của Thánh Thần Chúa, để con biết xếp đặt ngày giờ/ và công việc đúng theo thánh ý và chương trình yêu thương của Chúa.
* Xin Chúa ban cho con ơn SỨC MẠNH của Thánh Thần Chúa, để con đủ nhẫn nại chịu đựng những khó khăn thử thách trong cuộc sống, đủ nghị lực và can trường chu toàn những bổn phận Chúa giao phó.
* Xin Chúa ban cho con ơn HIỂU BIẾT của Thánh Thần Chúa, để con biết nhìn thấy Chúa nơi mọi người, mọi vật và mọi biến cố trong cuộc đời/ để quy hướng tất cả về Chúa/ và biết thoát ly mọi sự để được tự do yêu mến Chúa.
* Xin Chúa ban cho con ơn ĐẠO ĐỨC của Thánh Thần Chúa/ để con luôn sống với Chúa trong tình con thảo/ và sống với mọi người bằng tình huynh đệ chân thành.
* Xin Chúa ban cho con ơn KÍNH SỢ Chúa của Thánh Thần Chúa, để con luôn biết sống trong sự hiện diện đầy quyền năng và tình thương của Chúa/ và thà chết chẳng thà phạm tội mất lòng Chúa.
 
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: MÙA SÁNG
MẦU NHIỆM THỨ 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA TẠI SÔNG GIOĐAN.
Lời Chúa: "Khi Ðức Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, có tiếng từ trời phán: 'Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người'." (Mt 3,16-17)
Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria: Chúa Giêsu Kitô đã đến trong thế gian nhờ Trinh Nữ Maria rất thánh, thì Ngài cũng sẽ nhờ Mẹ mà ngự trị trên thế giới. Mẹ Maria đã sống rất ẩn dật trong suốt cuộc đời của Mẹ, nên Chúa Thánh Thần và Giáo Hội đã gọi Mẹ là Alma Mater – Mẹ ẩn dật và bí ẩn. Đức khiêm nhường của Mẹ sâu xa đến nỗi, trên đời này, Mẹ không mạnh mẽ và liên lỉ ước ao điều gì hơn là ẩn thân đối với chính mình và đối với mọi thụ tạo, để chỉ một mình Thiên Chúa biết đến Mẹ mà thôi.”[1]
{Lần chuỗi 1 chục như sau}:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là nữ tỳ của Thiên Chúa. Mẹ thật có phúc nhất trong mọi người phụ nữ và mọi loài thụ tạo. Mẹ được Thiên Chúa dựng nên một cách trác tuyệt, được gìn giữ một cách vẹn toàn và được ban ân sủng tràn đầy! Qua chục kinh này, xin Mẹ chuyển thông ân sủng của Thiên Chúa cho chúng con.
Kinh Lạy Cha: Nhân danh Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần, hiệp cùng Mẹ Maria và triều thần thánh trên trời, chúng con nguyện (đọc 1 lần):  
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kinh Kính Mừng: Hiệp với triều thần thánh trên trời cùng mọi người thiện tân và muôn loài thụ tạo, chúng con chào Mẹ (đọc 10 lần):
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kinh Sáng Danh: Hiệp với Đức Mẹ, triều thần thánh trên trời, mọi người dưới thế và muôn loài thụ tạo cùng các linh hồn nơi luyện ngục, chúng con xin chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi (đọc 1 lần):
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
LỜI NGUYỆN MÂN CÔI: Theo lời Mẹ dạy tại Fatima, chúng con cùng nguyện (đọc 1 lần):
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU LÀM PHÉP LẠ TẠI TIỆC CƯỚI CANA.
Lời Chúa: "Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Chúa Giêsu. Ðức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự." (Ga 2,1-2)
Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria: “Để nhận lời Mẹ xin, Chúa đã giấu kín Mẹ và cho Mẹ sống khó nghèo và khiêm nhường, Chúa đã vui mừng giấu kín Mẹ khi thụ thai, khi sinh ra, trong cuộc sống của Mẹ, trong các mầu nhiệm của Mẹ, khi Mẹ sống lại và được rước lên trời: không một người nào biết gì về Mẹ, và chính các thiên thần cũng hỏi nhau: Quae est ista? Bà đó là ai vậy? Bởi vì Đấng Tối Cao đã giấu các ngài, hoặc nếu Chúa có tỏ bày một vài điều cho các ngài, thì Chúa còn giấu các ngài vô cùng nhiều điều hơn. Chúa Cha đã đồng ý để Mẹ không làm một phép lạ nào trong cuộc đời của Mẹ, ít là những phép lạ lẫy lừng, mặc dầu Chúa Cha đã ban cho Mẹ đầy đủ quyền năng. Chúa Con đã đồng ý để Mẹ kể như không nói gì hết, mặc dầu Chúa đã thông ban cho Mẹ sự khôn ngoan của Ngài. Chúa Thánh Thần đã đồng ý để các Tông đồ và các tác giả viết các sách Tin Mừng chỉ nói rất ít về Mẹ, vừa đủ cần thiết để làm cho người ta nhận biết Chúa Giêsu Kitô, mặc dầu Mẹ là Hiền Thê trung tín của Ngài.”[2]
{Lần chuỗi 1 chục như sau}:
Mẹ ơi, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của chúng con. Tại tiệc cưới Cana, khi thấy đôi tân hôn thiếu rượu, Mẹ đã xin Chúa Giêsu, và nhờ sự cầu xin của Mẹ, Chúa đã làm phép lạ hoá nước thành rượu, để cứu nguy cho đôi bạn trẻ cũng như khách dự tiệc. Qua chục kinh này, xin Mẹ can thiệp cho những nhu cầu của Giáo Hội, cho tương lai của thế giới, cũng như cho số phận đời đời của mỗi người chúng con.
Kinh Lạy Cha: Nhân danh Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần, hiệp cùng Mẹ Maria và triều thần thánh trên trời, chúng con nguyện (đọc 1 lần):  
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kinh Kính Mừng: Hiệp với triều thần thánh trên trời cùng mọi người thiện tân và muôn loài thụ tạo, chúng con chào Mẹ (đọc 10 lần):
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kinh Sáng Danh: Hiệp với Đức Mẹ, triều thần thánh trên trời, mọi người dưới thế và muôn loài thụ tạo cùng các linh hồn nơi luyện ngục, chúng con xin chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi (đọc 1 lần):
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
LỜI NGUYỆN MÂN CÔI: Theo lời Mẹ dạy tại Fatima, chúng con cùng nguyện (đọc 1 lần):
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 3: ĐỨC CHÚA GIÊSU RAO GIẢNG NƯỚC TRỜI VÀ KÊU GỌI SÁM HỐI.
Lời Chúa: "Ðức Chúa Giêsu nói: 'Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng'." (Mc 1,15)
Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria: “Mẹ Maria là kỳ công tuyệt tác của Đấng Tối Cao, và Chúa dành riêng cho mình sự nhận biết và quyền sở hữu. * Mẹ Maria là Mẹ khả ái của Chúa Con: Chúa Kitô đã vui mừng để Mẹ mình sống khiêm nhường, và giấu kín Mẹ mình bằng cách gọi Ngài là ‘người đàn bà’ (Ga 2,4; 19,26), y như cư xử với một người xa lạ, mặc dầu trong thâm tâm Ngài quý trọng và yêu mến Mẹ mình hơn tất cả các thiên thần và người ta. * Mẹ Maria là ‘giếng nước niêm phong’ (Dc 4,12), là hiền thê trung tín của Chúa Thánh Thần: chỉ mình Chúa Thánh Thần vào đó. * Mẹ Maria là đền thờ và là nơi Chúa Ba Ngôi ngự: Chúa ở nơi đây cách huy hoàng và uy linh hơn bất cứ nơi nào trong vũ trụ, kể cả ngai toà của Ngài giữa các thiên thần Kêrubim và Sêraphim: không một thụ tạo nào, dầu trong sạch đến đâu, cũng không được phép bước vào đền thánh này, nếu không có một đặc ân lớn lao.”[3]
{Lần chuỗi 1 chục như sau}:
Lạy Mẹ, Mẹ là Mẹ của Chúa Kitô và cũng là Mẹ của Giáo Hội. Mẹ được Thiên Chúa ban cho phẩm giá và địa vị cao cả nhất trong mọi loài thụ tạo, vì thế Mẹ có tiếng nói uy thế nhất trước Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh! Qua chục kinh này, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho toàn thể nhân loại, Giáo Hội, quê hương chúng con, gia đình chúng con... và tất cả mọi linh hồn trong chốn luyện hình.
Kinh Lạy Cha: Nhân danh Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần, hiệp cùng Mẹ Maria và triều thần thánh trên trời, chúng con nguyện (đọc 1 lần):  
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kinh Kính Mừng: Hiệp với triều thần thánh trên trời cùng mọi người thiện tân và muôn loài thụ tạo, chúng con chào Mẹ (đọc 10 lần):
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kinh Sáng Danh: Hiệp với Đức Mẹ, triều thần thánh trên trời, mọi người dưới thế và muôn loài thụ tạo cùng các linh hồn nơi luyện ngục, chúng con xin chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi (đọc 1 lần):
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
LỜI NGUYỆN MÂN CÔI: Theo lời Mẹ dạy tại Fatima, chúng con cùng nguyện (đọc 1 lần):
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 4: ĐỨC CHÚA GIÊSU BIẾN HÌNH TRÊN NÚI.
Lời Chúa: “Từ đám mây có tiếng phán rằng: 'Ðây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người’.” (Lc 9,35)
Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria: Cùng với các thánh, tôi nói rằng: Đức Maria là Vườn Địa Đàng của Ađam mới: nơi đây Chúa Kitô đã nhập thể nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần, để tác tạo những việc kỳ diệu khôn tả. Đây là thế giới vĩ đại và thần linh của Thiên Chúa: nơi đây có những vẻ đẹp và những kho báu không kể xiết. Đây là nơi huy hoàng tráng lệ của Đấng Tối Cao: nơi đây, như trong chính lòng mình, Chúa Cha giấu kín Con độc nhất của mình, và nơi đây có tất cả những gì là tuyệt hảo và quý giá nhất. Ôi! Biết bao điều vĩ đại Thiên Chúa đã tác thành và giấu kín nơi vật thụ tạo khả ái này của Ngài, đến độ, dầu vô cùng khiêm nhường, Mẹ Maria cũng đã phải thốt lên rằng: ‘Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại’ (Lc 1,49). Thế giới không biết những điều đó, vì thế giới không có khả năng và bất xứng.”[4]
{Lần chuỗi 1 chục như sau}:
Lạy Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng! Chúng con tin rằng Mẹ ở trong vinh quang của Thiên Chúa, Mẹ biết rõ số phận của từng người, hoàn cảnh của từng gia đình, hình hình của Giáo Hội và tương lai của thế giới cũng như tình trạng của các linh hồn trong luyện ngục. Qua chục kinh này, xin Mẹ hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ nhân lành và quyền phép của chúng con, mà khẩn cầu cùng Thiên Chúa xót thương hết thảy chúng con.
Kinh Lạy Cha: Nhân danh Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần, hiệp cùng Mẹ Maria và triều thần thánh trên trời, chúng con nguyện (đọc 1 lần):  
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kinh Kính Mừng: Hiệp với triều thần thánh trên trời cùng mọi người thiện tân và muôn loài thụ tạo, chúng con chào Mẹ (đọc 10 lần):
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kinh Sáng Danh: Hiệp với Đức Mẹ, triều thần thánh trên trời, mọi người dưới thế và muôn loài thụ tạo cùng các linh hồn nơi luyện ngục, chúng con xin chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi (đọc 1 lần):
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
LỜI NGUYỆN MÂN CÔI: Theo lời Mẹ dạy tại Fatima, chúng con cùng nguyện (đọc 1 lần):
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 5: ĐỨC CHÚA GIÊSU LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ.
Lời Chúa: "Trước Lễ Vượt Qua, Ðức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng." (Ga 13,1)
Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria: “Các thánh đã nói những điều kỳ diệu về thành thánh này của Thiên Chúa, và các ngài thú nhận rằng không bao giờ các ngài lợi khẩu và sung sướng bằng khi nói về nơi hiển trị này của Thiên Chúa. Sau đó, các ngài kêu lên rằng những công đức của Mẹ Maria rất cao vời, vươn tới tận ngai toà của Chúa Ba Ngôi, nên trí loài người không thể nhận thức được. Đức ái của Mẹ rộng lớn hơn trái đất, nên ta không thể đo lường được. Quyền năng của Mẹ lớn lao, vì Mẹ có quyền với cả Thiên Chúa, nên ta không thể hiểu được. Đức khiêm nhường và các nhân đức khác của Mẹ rất sâu xa, các ân sủng của Mẹ thì vô cùng lớn lao, như một vực thẳm khôn dò. Ôi lớn lao khôn tả! Ôi vĩ đại khôn ví! Ôi mênh mông bao la! Ôi vực thẳm khôn dò!”[5]
{Lần chuỗi 1 chục như sau}:
Lạy Mẹ, Mẹ là Người Nữ Thánh Thể! Mẹ đã sống hoàn toàn nhờ Chúa, đã hy sinh hoàn toàn cho Chúa và đã dâng hiến hoàn toàn vì Chúa. Qua chục kinh này, xin Mẹ giúp chúng con biết mang lấy tâm tình của Mẹ, trái tim của Mẹ và tinh thần của Mẹ mà yêu mến và năng kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Kinh Lạy Cha: Nhân danh Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần, hiệp cùng Mẹ Maria và triều thần thánh trên trời, chúng con nguyện (đọc 1 lần):  
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kinh Kính Mừng: Hiệp với triều thần thánh trên trời cùng mọi người thiện tân và muôn loài thụ tạo, chúng con chào Mẹ (đọc 10 lần):
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kinh Sáng Danh: Hiệp với Đức Mẹ, triều thần thánh trên trời, mọi người dưới thế và muôn loài thụ tạo cùng các linh hồn nơi luyện ngục, chúng con xin chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi (đọc 1 lần):
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
LỜI NGUYỆN MÂN CÔI: Theo lời Mẹ dạy tại Fatima, chúng con cùng nguyện (đọc 1 lần):
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. 
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
3. KẾT THÚC
KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
MẸ CHÚA VINH QUANG (hát hoặc nghe: một câu hoặc hết bài)
ÐK. Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang sáng hơn sao bắc huy hoàng. Mẹ như muôn hoa trên ngàn. Mẹ chiếu anh sáng trời tươi dẫn ai lạc bước trên đường. Ðồng tiến Ðức Nữ thiên đàng tiếng con ca hát dịu dàng. Dẫu muôn nguy biến trên đường tiếng con ca hát không ngừng. 
1. Xin giữ xác hồn con vẹn tuyền. Luôn sánh với ngàn hoa tinh tuyết. Hương thơm ngát bay lên triền miên. Dâng Mẹ Chúa muôn muôn đời liên. 
2. Ước tới lúc hồn con nhẹ nhàng. Muốn cất bước về nơi cao sáng. Bay cao vút lên cõi trời quang. Không vương vấn chi nơi trần gian. 

 
Làm dấu Thánh Giá +++ (kết thúc) +++
 
 
 
[1] Thánh Louis Marie Grignion De Montfort, Thành thực sùng kính Mẹ Maria, n.1-2.
[2] Thánh Louis Marie Grignion De Montfort, Thành thực sùng kính Mẹ Maria, n.3-4.
[3] Thánh Louis Marie Grignion De Montfort, Thành thực sùng kính Mẹ Maria, n.5.
[4] Thánh Louis Marie Grignion De Montfort, Thành thực sùng kính Mẹ Maria, n.6.
[5] Thánh Louis Marie Grignion De Montfort, Thành thực sùng kính Mẹ Maria, n.7.
114.864864865135.135135135250