09/02/2024
2395
Ngày 09.02.2024, THỨ SÁU - NĂM MÙA THƯƠNG
 
LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI
Không nghĩ đến điều tôi đang làm, tôi cầm lấy Chuỗi Mân Côi và quỳ gối lết đi. Đức Mẹ làm một dấu gật đầu đồng ý và rút Chuỗi Mân Côi từ cánh tay phải của Mẹ ra mà quàng vào hai bàn tay chắp lại.
Thánh Bernadette Soubirous
 
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)
 
2. LẦN CHUỖI MÂN CÔI: NĂM SỰ THƯƠNG
MẦU NHIỆM THỨ 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU LO BUỒN ĐỔ MỒ HÔI MÁU.
Đắn Đo - Sách Gương Chúa Giêsu: Đừng bạ tin mọi lời người nói cũng như mọi ý mình nghĩ. Nhưng mọi cái, phải khôn ngoan, thận trọng đắn đo xem có hợp thần ý Chúa không? Trời! Ta yếu hèn quá! Cái xấu của người khác, ta thường dễ tin, dễ nói hơn là cái hay, cái tốt của họ. Những người hoàn thiện, họ không bạ ai nói gì cũng tin, vì họ đã biết cái yếu hèn của con người tự nhiên hướng về điều ác và dễ lỗi lầm trong lời nói. Cái khôn ngoan của nhân đức: Đừng hành động hấp tấp, cũng đừng cố chấp theo ý riêng: thế mới thật là khôn. Đừng bạ ai nói cũng tin, đừng bạ tin gì cũng vội đem họ lại với người khác: thế mới thực là khôn. Bạn hãy học hỏi những người khôn ngoan và có lương tâm. Thà học với người khôn ngoan từng trải còn hơn theo ý riêng. Đời sống thánh thiện làm cho người khôn cái khôn của Chúa và cho người ta một bài học kinh nghiệm vĩ đại. Càng khiêm tốn và tùng phục ý Chúa, càng khôn ngoan và bình an trong hành động.”[1]
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). Xin cho chúng con biết thực hành ý Chúa trong đời sống, vì đó là cách khôn ngoan nhất.  
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÁNH ĐÒN.
Bài Học Khôn - Sách Gương Chúa Giêsu: Phải tìm chân lý chứ đừng tìm lợi khẩu trong Thánh Kinh. Đọc Thánh Kinh, phải đọc với chính tinh thần của tác giả. Phải tìm lợi ích thiêng liêng hơn là tìm lời lẽ văn hoa chải chuốt. Ta phải chuộng đọc cả những cuốn đạo đức đơn sơ, cũng như những cuốn cao sâu mầu nhiệm. Đừng bận tâm đến thân thế, học lực của tác giả: hãy đọc vì lòng mến chân lý thuần túy. Cũng không cần tra vấn câu nọ, câu kia, của tác giả nào, một hãy để ý xem tác giả đã nói những gì.”[2]
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy bảo cho các môn đệ rằng nếu “anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5,20). Khi nghe hay đọc Kinh Thánh, xin cho chúng con biết đón nhận Lời Chúa với tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn, để Lời Chúa trở thành “ngọn đèn soi cho chúng con bước, là ánh sáng chỉ đường chúng con đi” (Tv 119,105).
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
MẦU NHIỆM THỨ 3: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐỘI MÃO GAI.
Giọng Nói Của Chúa - Sách Gương Chúa Giêsu: “’Người đời qua đi, nhưng đức tín trung của Chúa sẽ muôn đời tồn tại’ (Tv 116,2). Chúa nói với ta bằng nhiều cách khác nhau và bằng những người cũng khác nhau. Thường tính tò mò rất có hại cho ta trong lúc đọc Thánh Kinh. Nó làm cho ta muốn hiểu thấu và bình luận những cái đáng lý chỉ nên bỏ qua. Nếu muốn được khôn khi đọc Thánh Kinh, bạn hãy đọc cho khiêm tốn, đơn thành và tin tưởng, mà đừng bao giờ đọc để mong được tiếng thông giỏi. Hãy bàn hỏi những người sống thánh thiện và im lặng nghe họ trả lời. Cũng đừng coi thường câu nói của những người cao niên: không phải vô tình mà họ mở miệng nói ra đâu.”[3]
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Khôn Ngoan được Thiên Chúa sai đến trần gian này, để tỏ bày cho chúng con biết Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, thông biết mọi sự và khôn ngoan vô cùng. Xin cho chúng con biết say mê tìm kiếm khôn ngoan, vì:
“Đức Khôn Ngoan sáng chói, và không hề tàn tạ.
Ai mến chuộng Đức Khôn Ngoan,
thì Đức Khôn Ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng.
Ai tìm kiếm Đức Khôn Ngoan,
thì Đức Khôn Ngoan cho gặp.
Ai khao khát Đức Khôn Ngoan,
thì Đức Khôn Ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết.
Ai từ sáng sớm đã tìm Đức Khôn Ngoan,
thì không phải nhọc nhằn vất vả.
Họ sẽ thấy Đức Khôn Ngoan ngồi ngay trước cửa nhà.”
(Kn 6 12-14)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 3: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐỘI MÃO GAI.
Giọng Nói Của Chúa - Sách Gương Chúa Giêsu: “’Người đời qua đi, nhưng đức tín trung của Chúa sẽ muôn đời tồn tại’ (Tv 116,2). Chúa nói với ta bằng nhiều cách khác nhau và bằng những người cũng khác nhau. Thường tính tò mò rất có hại cho ta trong lúc đọc Thánh Kinh. Nó làm cho ta muốn hiểu thấu và bình luận những cái đáng lý chỉ nên bỏ qua. Nếu muốn được khôn khi đọc Thánh Kinh, bạn hãy đọc cho khiêm tốn, đơn thành và tin tưởng, mà đừng bao giờ đọc để mong được tiếng thông giỏi. Hãy bàn hỏi những người sống thánh thiện và im lặng nghe họ trả lời. Cũng đừng coi thường câu nói của những người cao niên: không phải vô tình mà họ mở miệng nói ra đâu.”[4]
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Khôn Ngoan được Thiên Chúa sai đến trần gian này, để tỏ bày cho chúng con biết Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, thông biết mọi sự và khôn ngoan vô cùng. Xin cho chúng con biết say mê tìm kiếm khôn ngoan, vì:
“Đức Khôn Ngoan sáng chói, và không hề tàn tạ.
Ai mến chuộng Đức Khôn Ngoan,
thì Đức Khôn Ngoan dễ dàng cho chiêm ngưỡng.
Ai tìm kiếm Đức Khôn Ngoan,
thì Đức Khôn Ngoan cho gặp.
Ai khao khát Đức Khôn Ngoan,
thì Đức Khôn Ngoan đi bước trước mà tỏ mình cho biết.
Ai từ sáng sớm đã tìm Đức Khôn Ngoan,
thì không phải nhọc nhằn vất vả.
Họ sẽ thấy Đức Khôn Ngoan ngồi ngay trước cửa nhà.”
(Kn 6 12-14)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 4: ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC CÂY THÁNH GIÁ.
Đọc Kinh Thánh - Sách Gương Chúa Giêsu: “Đọc Thánh Kinh cũng như các sách đạo đức, không bao giờ nên đọc vì tò mò: để tìm lợi khẩu, khoa học, văn chương. Những sách đó không viết vì mục đích ấy.
Muốn lĩnh hội được ý nghĩa những sách đó, phải đọc cho:
– khiêm nhượng: vì Chúa Thánh Thần chỉ dạy những bí nhiệm cho người khiêm nhu.
– đơn sơ: vì ánh sáng Chúa soi bao giờ cũng tự đủ cho mỗi người.
– tin tưởng: dầu ta không hiểu thấu, lời Chúa bao giờ cũng đáng kính phục.
“Lạy Cha! Con đội ơn Cha vì đã giấu những cái đó với người khôn ngoan, thông thái mà chỉ tỏ ra cho trẻ nhỏ và người đơn sơ khiêm nhượng. Xin Chúa dạy con biết sống thánh thiện theo gương Chúa.”[5]
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ngôi Lời của Thiên Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết:
“Để tâm suy niệm về Đức Khôn Ngoan
là đạt được sự minh mẫn toàn hảo.
Ai vì Đức Khôn Ngoan mà thức khuya dậy sớm,
sẽ mau trút được mọi lo âu.
Vì những ai xứng đáng với Đức Khôn Ngoan,
thì Đức Khôn Ngoan rảo quanh tìm kiếm.
Trên các nẻo đường họ đi,
Đức Khôn Ngoan niềm nở xuất hiện.
Mỗi khi họ suy tưởng điều gì,
Đức Khôn Ngoan đều đến với họ.” (Kn 6,15-16)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 5: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN CÂY THÁNH GIÁ.
Bình An Thực - Sách Gương Chúa Giêsu: Giả thử có đạt điều mong ước, họ lại bị lương tâm cắn rứt, xâu xé vì đã đi theo tình dục, là cái không đem lại bình an thực cho lòng họ. Vậy, chính nhờ cách chống tình dục – chứ không phải nô lệ cho tình dục – mà người ta tìm được bình an thực cho tâm hồn. Thứ bình an ấy không ở trong lòng người ‘xác thịt’, người sống theo ngoại cảm, mà ở chính trong lòng người đạo đức và tinh thần.”[6]
{Thinh lặng suy niệm chốc lát, rồi dâng lời nguyện}:
“Không kể ơn Chúa, tâm hồn bình an là quí nhất. Nhưng bình an không ở chung với tình dục. Muốn được bình an, cần phải chiến đấu và đào thải mọi tình dục mạnh nhất trong ta. Nó là nguyên nhân phát sinh mọi xao xuyến của lòng. Trong cuộc chiến này ta phải can đảm, cương quyết tìm và đánh thẳng vào tình dục mạnh nhất trong ta. Nó là tướng. Hạ thủ được nó, tàn quân sẽ tan rã và bình an sẽ phục hồi mau chóng. Nhưng:
“Lạy Chúa, ai sẽ ban cho con sức mạnh để dám nắm chắc phần thắng lợi trong cuộc chiến gay go này! Vì địch thù con vừa đông vừa mạnh mà con lại hèn yếu vô tài!… Chỉ có Chúa, lạy Chúa! Vậy xin Chúa thương ban cho con ơn can đảm, cương quyết để chiến đấu cho đến cùng, vì chỉ có người thắng trận mới đáng công.” (Trích từ sách Gương Chúa Giêsu)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
3. KẾT THÚC
KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
MẸ MARIA (hát hoặc nghe: một câu hoặc hết bài)
ÐK. Mẹ Maria, Mẹ Maria, Mẹ Maria hiển vinh. Tuyệt đối khiêm nhường, lửa mến phi thường. Thương con lòng Mẹ ước ao. Mẹ Maria, Mẹ Maria, Mẹ Maria hiển vinh. Trinh khiết vẹn tuyền, không vướng tội truyền. Trái Tim Mẹ đáng mến yêu.
1. Ðây xác hồn của con, nguyện xin Mẹ hãy trông coi. Con hết tình nỉ non, đường Mẹ con quyết theo đòi.
2. Ðây Giáo Hội thân yêu và cả thế giới phân vân, nghe những lời cao siêu, của Mẹ hiện xuống bao lần. 

 
Làm dấu Thánh Giá +++ (kết thúc) +++
 
 
 
[1] Trích từ Sách Gương Chúa Giêsu.
[2] Trích từ Sách Gương Chúa Giêsu.
[3] Trích từ Sách Gương Chúa Giêsu.
[4] Trích từ Sách Gương Chúa Giêsu.
[5] Trích từ Sách Gương Chúa Giêsu.
[6] Trích từ Sách Gương Chúa Giêsu.
114.864864865135.135135135250