11/02/2024
2422
Ngày 11.02.2024, CHÚA NHẬT - NĂM SỰ MỪNG
 
LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI
Nơi Đức Mẹ, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một người bảo vệ nhiệt tình nhất cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Đương nhiên có nhiều cách hơn để một người có thể đạt được sự trợ giúp của Mẹ bằng lời cầu nguyện, nhưng đối với chúng ta, tôi nghĩ cách tốt nhất và hiệu quả nhất để được Mẹ ưu ái đều nằm trong Kinh Mân Côi.
Đức giáo hoàng Leo XIII
 
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
KINH TIN KÍNH
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. 
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
Kinh Lạy Cha (cầu cho Đức giáo hoàng)
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
Kinh Kính Mừng (đọc 3 lần, xin ơn: Tin, Cậy, Mến)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
Kinh Sáng Danh (cầu cho việc truyền giáo)
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)
 
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ MỪNG
MẦU NHIỆM THỨ 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI.
Tín Nhiệm Vào Chúa - Sách Gương Chúa Giêsu: Không ai khờ dại bằng người đặt trót tin tưởng ở người đời hay ở bất cứ một thụ tạo nào. Đừng xấu hổ khi phải giúp đỡ người khác vì lòng mến Chúa. Đừng xấu hổ khi thấy mình nghèo túng ở đời này. Đừng cậy ở sức riêng, một hãy tín nhiệm vào Chúa. Hãy cứ làm vừa sức rồi Chúa sẽ giúp cho thiện chí của bạn. Đừng cậy học lực mình, cũng đừng cậy sức mạnh của bất cứ ai khác. Bạn hãy cậy vào Chúa là Đấng yêu người khiêm tốn và hạ người kiêu ngạo xuống.”[1]
{Thinh lặng suy niệm giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa Giêsu là Đấng đã sống lại hiển vinh, Chúa đã chiến thắng tất cả. Xin cho chúng con một lòng tin tưởng vào sức mạnh quyền năng của Chúa, như lời Chúa dạy trong sách Châm Ngôn:
“Hãy hết lòng tin tưởng vào ĐỨC CHÚA,
chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con.
Hãy nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước,
Người sẽ san bằng đường nẻo con đi.
Đừng tự coi mình là khôn ngoan,
hãy kính sợ ĐỨC CHÚA và tránh xa sự dữ.” (Cn 3,5-7)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI.
Đừng Khoe Của Đời - Sách Gương Chúa Giêsu: Đừng khoe mình lắm của, cũng đừng cậy mình lắm bạn thế lực; hãy tự hào trong Chúa là Đấng sẽ ban cho Bạn mọi cái và, – hơn mọi cái, – còn muốn ban chính mình cho Bạn. Đừng cậy sức khỏe, đừng khoe sắc đẹp. Một cơn bệnh xoàng cũng đủ làm tiêu ma hết. Đừng tự đắc vì tài cán, vì khôn ngoan, không vậy sẽ mất lòng Chúa là nguồn mạch mọi cái hay cái tốt tự nhiên của Bạn.”[2]
{Thinh lặng suy niệm giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng mang một bộ mặt tự kiêu tự mãn như người Pharisêu nguyện thầm với Chúa: “Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác… Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.” Nhưng xin cho chúng con biết khiêm nhường, tự hạ mình xuống như người thu thuế, đứng từ đằng xa, vừa đấm ngực, vừa thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót chúng con là kẻ tội lỗi.” (Lc 18,11-13)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 3: ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
Học Khiêm Tốn - Sách Gương Chúa Giêsu: Đừng nghĩ mình hơn ai, không vậy Chúa thấu suốt lòng mọi người, sẽ kể Bạn là người xấu nhất. Đừng hãnh diện vì những việc thiện đã làm, vì lý đoán của Chúa có phải như lý đoán người đời đâu! Có khi cái người đời công nhận Chúa lại đánh phi đấy. Bạn có đức ư? Hãy tin rằng người khác còn có đức hơn bạn. Có thế Bạn mới có thể khiêm tốn luôn được. Có hạ mình dưới người khác, Bạn cũng chẳng thiệt gì. Còn như chuộng mình hơn người khác – dầu một người mà thôi – cũng tai hại lắm đấy. Người khiêm nhượng lúc nào cũng bình an. Còn lòng trí người kiêu, lúc nào cũng luôn ghen hờn, giận oán.”[3]
{Thinh lặng suy niệm giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa “vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Chúa lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” Nhưng nay Chúa Cha đã siêu tôn Chúa và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu (Pl 2,6-8.9). Xin cho chúng con biết tự khiêm tự hạ như Chúa, để nhờ thế, chính Chúa sẽ cất nhắc chúng con lên hưởng vinh quang Nước Trời.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 4: ĐỨC CHÚA TRỜI CHO ĐỨC BÀ LÊN TRỜI.
Chọn Bạn Mà Chơi - Sách Gương Chúa Giêsu:“’Đừng bạ ai cũng thổ lộ tâm tình với’ (Hc 8,22). Việc bạn, bạn hãy đem bàn với những người khôn ngoan và kính sợ Chúa. Đừng năng đi lại với những thanh niên hư hỏng và những người thế tục. Đừng nịnh người giầu cũng đừng tìm dịp tới lui người quyền quí. Hãy quen thân với những người khiêm nhượng, đơn sơ, với những người sống một đời sống đạo hạnh, ngay thẳng và hãy chỉ nói, chỉ bàn những truyện hữu ích. Đừng quen thân với những người khác giới trắc nết. Tất cả những người khác giới mà nhân đức, bạn hãy phú thác cho Chúa. Hãy ước mong kết thân với một mình Chúa và các Thiên thần và hãy tránh đừng để người đời biết đến Bạn.”[4]
{Thinh lặng suy niệm giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian này và sống giữa chúng con như một người bạn, như chính Chúa đã nói: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15,13-15). Vâng lạy Chúa, xin cho chúng con biết chọn Chúa làm bạn, là lý tưởng và là trung tâm của đời mình.
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
MẦU NHIỆM THỨ 5: ĐỨC CHÚA TRỜI THƯỞNG ĐỨC MẸ TRÊN TRỜI.
Bác Ái - Sách Gương Chúa Giêsu: “Phải bác ái đối với mọi người, nhưng đừng vì đấy mà suồng sã với mọi người. Có lúc còn xa thì khen lấy khen để, mà vừa giáp mặt đã ghét cay ghét đắng. Có lúc ta nghĩ kết thân với người khác, như thế là vừa ý họ lắm, nhưng ngờ đâu, chính lúc ấy lại là lúc họ bắt đầu chán ta, vì gần ta, họ đã khám phá ra những khuyết điểm của ta. Sống trong xã hội cần phải có tình… Nhưng tâm tình đó không bao giờ nên thái quá đến nỗi thành suồng sã! Để đề phòng, tác giả khuyên ta:
– Đừng quá dễ tin, bạ gặp ai cũng thổ lộ tâm tình.
– Đừng quen thân với những thanh niên thế tục và người quyền quí giầu sang...
Chỉ có một tình yêu không bao giờ có thể đi quá mà chúng ta không thể không có: tình yêu Thiên Chúa.”[5]
{Thinh lặng suy niệm giây lát, rồi dâng lời nguyện}:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thầy dạy chúng con, Chúa dạy chúng con phải yêu thương không chỉ là người đồng loại mà ngay cả kẻ thù (x. Mt 5,43-48). Xin cho chúng con luôn sống trong tinh thần bác ái yêu thương, để cảm nhận được những lời của thánh Phaolô tha thiết mời gọi người tín hữu Rôma:
“Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình;  nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa.  Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa: vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hoà thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó, vì có lời chép: Đức Chúa phán: Chính Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. (Rm 12,9-21)
{Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima}.
 
+++(Có thể hiệp ý lần hạt trực tuyến tại đây)+++:

 
LINH HỒN TÔI (hát hoặc nghe)
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

 
KINH CẦU THỜI DỊCH BỆNH (HĐGMVN/UBPT)
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. 
Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha. 
Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện, được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, xin giảm bớt gánh nặng khổ đau, và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. 
Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh, xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. 
Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria, những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen 
 
3. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn...) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
 
Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.
 
Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.
Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.
Đáp: Cầu cho chúng con.
 
MẸ NHÂN LOẠI (hát hoặc nghe: một câu hoặc hết bài)
ÐK. Maria ngày xa xưa ấy, đồi hoang liêu bóng mây nhạt chiều. Ðứng tiêu điều, xót xa nhiều. Thánh giá chiều treo xác con yêu. 
1. Mẹ đứng nhìn nhân loại ôi con người đang hấp hối giữa tội nhơ. Mẹ nhìn lên bàn tay Thánh giá chung tâm hồn chung đau buồn bên Con mình cứu rỗi cho cuộc đời. 
2. Mẹ đã nhiều mong đợi cho con người mau xa thoát những khổ đau. Mẹ Ðồng Công cùng Con thương mến xin ân tình xin an bình như mưa hồng rơi xuống cho lòng người. 

 
Làm dấu Thánh Giá +++ (kết thúc) +++
 
 
 
[1] Trích từ Sách Gương Chúa Giêsu.
[2] Trích từ Sách Gương Chúa Giêsu.
[3] Trích từ Sách Gương Chúa Giêsu.
[4] Trích từ Sách Gương Chúa Giêsu.
[5] Trích từ Sách Gương Chúa Giêsu.
114.864864865135.135135135250