12/03/2023
168

Ngày 12.03.2023, CHÚA NHẬT - NĂM SỰ MỪNG

 
Ý CẦU NGUYỆN
+ Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch,
+ Cầu cho các Kitô hữu đáp lại những thách đố về mặt đạo đức sinh học,
+ Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina,
+ Cầu cho quê hương, đất nước,
+ Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình,
+ Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục,...
 
LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI
Không có một phương thế chắc chắn nào tốt hơn để kín múc phúc lành của Thiên Chúa xuống trên gia đình và đặc biệt là duy trì sự hạnh phúc trong gia đình cho bằng lần Chuỗi Mân Côi hằng ngày.
Đấng đáng kính giáo hoàng Piô XII
 
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA (hát hoặc nghe: một câu hoặc hết bài)
ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.
1. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu Đền Thánh Chúa cao quang.
 
HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)
 
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ MỪNG
MẦU NHIỆM 1:
Đức Chúa Giêsu sống lại.
Chúa phục sinh sẽ chiếu toả vinh quang cho những người sống công chính, biết đặt trọn niềm tin tưởng vào Người, như sách Đaniel cho viết: “Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao” (Đn 12,3). Xin Chúa cho chúng con biết noi theo gương sáng của các bậc thánh nhân mà sống sao cho cuộc đời toả sáng lung linh nhân đức như những vì sao trên bầu trời.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).  
 
MẦU NHIỆM 2:
Đức Chúa Giêsu lên trời.
Chúa sống lại, rồi lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, để làm Vua và Thượng Tế đời đời như thư gửi tín hữu Do Thái viết: “Đức Kitô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Người đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời” (Dt 10,12). Xin Chúa nhìn đến nhân loại lầm than đang ở dưới trần thế, cũng như các linh hồn nơi luyện ngục, mà dủ lòng thương xót phận tội đời hết thảy chúng con.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).  
 
MẦU NHIỆM 3:
Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Chúa Cha đã dùng quyền năng Thánh Thần mà phục sinh Chúa Con từ trong cõi chết, như Thánh Vịnh viết: “Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ” (Tv 15,10). Xin Chúa tuôn đổ dồi dào ơn Chúa Thánh Thần trên tất cả mọi người, để chúng con được cứu cho thoát khỏi những gì khiến chúng con phải chết đời đời.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).  
 
MẦU NHIỆM 4:
Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.
Số phận đời đời của mọi người, ngay cả Đức Mẹ đều ở trong tay của Thiên Chúa uy quyền, như lời của Thánh Vịnh: “Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con, số mạng con, chính Ngài nắm giữ” (Tv 15,5). Xin cho chúng con được phúc vào số người mà Chúa cho hưởng chén phúc lộc đời đời.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).  
 
MẦU NHIỆM 5:
Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.
Tất cả mọi điều Chúa hứa đều phải được thực hiện, như Chúa đã phán: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Mc 13,31). Xin cho chúng con ngày càng tin tưởng hơn vào Lời quyền năng của Chúa, như Đức Mẹ xưa kia. Và xin Chúa cũng mau hoàn thành những lời Chúa đã hứa cho chúng con.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).  
 
KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
KINH TRUYỀN GIÁO
Lạy Chúa trong sự khôn ngoan vô cùng, Chúa đã muốn cho vương quốc của Chúa Kitô/ được thiết lập trên khắp thế gian/ và mọi người được cứu độ nhờ Ngài, xin ban cho Giáo Hội/ thực sự trở thành dấu hiệu cứu độ mà Chúa dành cho tất cả/ và trở thành nguồn mạc khải/ và hoàn tất ý định tình yêu của Chúa.
Lạy Chúa vô cùng toàn năng/ và là ánh sáng không bao giờ tàn lụi, xin nhân từ nhìn đến Giáo Hội là bí tích kỳ diệu. Như Chúa đã tiền định từ thuở đời đời, xin Chúa tiếp tục công việc cứu độ con người trong bình an. Xin cho cả thế giới nhận biết được điều kì diệu này/ là người sa ngã chỗi dậy, người già cỗi được trẻ lại/ và mọi sự tìm lại được sự toàn hảo thuở ban đầu của Đấng là nguyên lý tất cả/ là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã tạo thành con người để họ luôn luôn ước ao tìm Chúa/ và khi tìm thấy Chúa thì được an nghỉ, chúng con nài xin Chúa ban cho tất cả mọi người/ sống giữa bao nhiêu hoàn cảnh nguy hại, khi nhận ra được những dấu hiệu của lòng thương xót Chúa, và thấy được bằng chứng là việc lành của những người tin Chúa, thì được vui mừng tuyên xưng một mình Chúa/ là Thiên Chúa thật/ và là cha chung của cả nhân loại.
Lạy Chúa, Chúa đã muốn mọi dân tộc, là phần tử liên đới của nhân loại/ và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa/ để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình/ và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển, xin cho mỗi dân tộc trở thành phương tiện làm việc/ để phát triển sự kính trọng lẫn nhau/ và cho công lý nở hoa. Chúng con cầu xin, nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.
 
3. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn...) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
 
HOA MÂN CÔI (hát hoặc nghe: một câu hoặc hết bài)
ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.
1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng trần, như khi Mẹ gặp lại Con Chúa. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
2. Khi đau thương lấp đầy, như vườn loang máu mồ hôi. Như gai đâm, như chịu nát đòn, như khi nhận thập tự hy tế. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
3. Khi hân hoan cõi lòng, như ngày Con Chúa phục sinh. Như khi môn sinh nhận Thánh Thần. Như khi Mẹ về trời vinh sáng, kết hoa kinh để dâng Mẹ.

 
Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

114.864864865135.135135135250