13/03/2023
263

Ngày 13.03.2023, THỨ HAI - NĂM SỰ VUI

 
Ý CẦU NGUYỆN
+ Cầu cho nhân loại sớm thoát khỏi đại dịch,
+ Cầu cho các Kitô hữu đáp lại những thách đố về mặt đạo đức sinh học,
+ Cầu cho thế giới được hoà bình, đặc biệt tại vùng Ucraina,
+ Cầu cho quê hương, đất nước,
+ Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình,
+ Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục,...
 
LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI
Các cá nhân, dù tình trạng tinh thần của họ như thế nào, chắc chắn sẽ tìm được trong việc lần Chuỗi Mân Côi sốt sắng, lời mời gọi rập khuôn đời sống mình sao cho phù hợp với các nguyên tắc Kitô giáo. Thực sự, họ tìm được nơi Kinh Mân Côi một nguồn mạch tuôn chảy dồi dào ân sủng nhất, giúp họ hoàn thành bổn phận của mình trong cuộc sống một cách trung thành.
Thánh giáo hoàng Gioan XXIII
 
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)
 
2. SUY TÔN LỜI CHÚA
Bài đọc 1 (G 19,1.23-27a)
Lời Chúa trong sách Gióp.
Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói:
“Ôi, những lời tôi nói đây, phải chi có người chép lại,
phải chi có người ghi vào sách,
có người đục bằng sắt, trám bằng chì,
tạc vào đá cho đến muôn đời!
Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống,
và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất.
Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ,
thì với tấm thân này, tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa.
Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người,
Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ.” Đó là lời Chúa.

 
Đáp ca (Tv 26,1.4.7 và 8b và 9a.13-14; Đ. c.13)
Xướng 1: Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,
tôi còn sợ người nào?
Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi,
tôi khiếp gì ai nữa?

Đáp. Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, trong cõi đất dành cho kẻ sống.
Xướng 2: Một điều tôi kiếm tôi xin,
là luôn được ở trong đền Chúa tôi
mọi ngày trong suốt cuộc đời,
để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang,
ngắm xem thánh điện huy hoàng.

Xướng 3: Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,
xin thương tình đáp lại.

Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài,
xin Ngài đừng ẩn mặt.
Xướng 4: Tôi vững vàng tin tưởng
sẽ được thấy ân lộc Chúa ban
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Hãy cậy trông vào Chúa,
mạnh bạo lên, can đảm lên nào!
Hãy cậy trông vào Chúa.

 
Tung hô Tin Mừng (Ga 6,40)
Al-lê-lui-a. Al-lê-lui-a. Chúa nói: Ý của Cha tôi là tất cả những ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Al-lê-lui-a.
 
Tin Mừng (Ga 6,37-40)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Đó là lời Chúa.
 
3. LẦN CHUỖI MÂN CÔI: NĂM SỤ VUI
MẦU NHIỆM 1:
Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.
“Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất” (G 19,25). Xin Chúa củng cố đức tin của người tín hữu chúng con, để dù sống giữa thế gian đầy dẫy tội ác và bất công này, vẫn một lòng tin tưởng vào mầu nhiệm sự sống đời sau.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).  
 
MẦU NHIỆM 2:
Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.
“Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào?” (Tv 26,1). Xin cho chúng con kiên vững và can đảm bước đi trong ánh sáng của Chúa phục sinh, giữa dòng đời đầy u mê tối tăm gian dối này.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).  
 
MẦU NHIỆM 3:
Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.
“Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8). Xin cho chúng con luôn được sống trong tình yêu thương của Chúa, dù chúng con đang còn nhiều yếu đuối mỏng manh của kiếp người.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).  
 
MẦU NHIỆM 4:
Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
“Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hoà giải với Người” (Rm 5,10). Xin thương tha thứ mọi lầm lỗi cho chúng con, và xin cũng làm mới lại tâm hồn chúng con, để chúng con sống xứng đáng là con cái của Chúa hơn.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).  
 
MẦU NHIỆM 5:
Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
“Ý của Cha tôi là tất cả những ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,40). Xin cho những ai tin vào Chúa Kitô, mà đã qua đời, mau được hưởng phúc thiên đàng để hợp đoàn cùng thần thánh ca tụng Chúa đến muôn đời.
(Im lặng giây lát cầu nguyện, rồi đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).  
 
KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
4. KẾT THÚC
Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.
 
Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.
Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.
Đáp: Cầu cho chúng con.
 
TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH (hát hoặc nghe: một câu hoặc hết bài)
1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái. Nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.
ĐK. Từ vực sâu, tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ Mẹ ơi, hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.
 
Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

114.864864865135.135135135250