20/11/2023
1439

THÁNG 11 CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI

 

NGÀY 20.11.2023, THỨ HAI

 
Ý CẦU NGUYỆN
+ Cầu cho thế giới được phát triển trong hòa bình và công lý,
+ Cầu cho Hội Thánh, Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI,
+ Cầu cho quê hương và đất nước,
+ Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình,
+ Cầu cho việc kiện toàn đức tin của người trẻ,
+ Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục,...
 
LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI
Trong suốt Tháng Năm, chúng tôi thường lần Chuỗi Mân Côi hằng ngày như một gia đình.
Tôi tớ Chúa Lucia dos Santos
 
1. PHẦN KHAI MẠC
LÀM DẤU THÁNH GIÁ  (vừa làm dấu Thánh Giá + vừa đọc):
X. Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Đ. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.
Vinh danh Chúa Cha, và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.
 
KINH TIN KÍNH
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh; chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông; ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
Kinh Lạy Cha (cầu cho Đức giáo hoàng)
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
Kinh Kính Mừng (đọc 3 lần, xin ơn: Tin, Cậy, Mến)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
Kinh Sáng Danh (cầu cho việc truyền giáo)
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
2. PHẦN SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ VUI
MẦU NHIỆM THỨ 1: THIÊN THẦN TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ CHỊU THAI.
Sách Thành thực sùng kính Mẹ Maria của thánh Louis Marie Grignion viết:
“Thiên Chúa Cha đã chỉ ban Con Một của Ngài cho thế gian, qua Trinh Nữ Maria. Mặc dầu các tổ phụ đã dâng lên biết bao lời thở than, các tiên tri và các thánh của Cựu Ước đã dâng lên biết bao lời cầu xin suốt bốn ngàn năm, để có được của châu báu này, nhưng chỉ mình Trinh Nữ Maria đã đáng nhận được của châu báu đó, vì Mẹ đã được ơn nghĩa trước mặt Chúa, nhờ sức mạnh lời cầu nguyện của Mẹ, và nhờ sự cao quý của các nhân đức của Mẹ. Thánh Augustinô nói: thế gian không xứng đáng trực tiếp lãnh nhận Con Thiên Chúa từ tay Đức Chúa Cha, nên Thiên Chúa đã ban Con Ngài cho Trinh Nữ Maria, để rồi thế gian nhận được Ngài qua Mẹ Maria.
Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người để cứu độ chúng ta, nhưng là trong Mẹ Maria và nhờ Mẹ Maria.
Chúa Thánh Thần đã tác tạo nên Chúa Giêsu Kitô trong lòng Trinh Nữ Maria, sau khi đã xin được sự đồng ý của Mẹ, qua một trong những sứ thần hàng đầu của triều đình thiên quốc.”[1]
Hiệp nguyện: (Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Mân Côi).
 
MẦU NHIỆM THỨ 2: ĐỨC MẸ ĐI VIẾNG BÀ THÁNH ISAVE.
Sách Thành thực sùng kính Mẹ Maria của thánh Louis Marie Grignion viết:
“Thiên Chúa Cha đã thông ban cho Mẹ Maria sức sinh sản của Ngài, theo mức một loài thụ tạo có khả năng lãnh nhận, để Mẹ có thể sinh ra Con của Chúa và tất cả các chi thể của Nhiệm Thể của người Con này.
Chúa Con đã xuống trong cung lòng trinh khiết của Mẹ, như Ađam mới đi vào Vườn Địa Đàng của mình, để hưởng những niềm vui, và để thực hiện cách kín nhiệm nơi đó những việc kỳ diệu của ân sủng. Thiên Chúa làm người đã tỏ sự tự do của Ngài khi tự giam hãm mình trong lòng Mẹ Maria; Ngài đã tỏ rõ uy lực của mình, khi để cho một thiếu nữ nhỏ bé cưu mang Ngài; Ngài đã tìm thấy vinh quang của Ngài và của Cha Ngài, khi giấu kín uy linh của Ngài cho tất cả các thụ tạo, để rồi chỉ tỏ bày cho Mẹ Maria; Ngài đã tôn vinh sự độc lập và uy quyền của mình bằng cách lệ thuộc vào Trinh Nữ Maria khả ái, trong việc được thụ thai, được sinh ra, được dâng trong Đền Thờ, trong ba mươi năm của cuộc đời ẩn dật, và cho đến chết, vì Mẹ sẽ đứng đó, để cùng với Ngài làm nên một lễ hy sinh duy nhất, và để nhờ sự chấp nhận của Mẹ mà Ngài được sát tế và dâng lên Chúa Cha hằng hữu, cũng như xưa nhờ sự chấp nhận của Abraham mà Isaac được hiến tế cho thánh ý Thiên Chúa. Chính Mẹ đã cho Ngài bú sữa mình, đã nuôi nấng, đã gìn giữ, đã dưỡng dục và hy sinh Ngài vì chúng ta.
Ôi sự lệ thuộc kỳ diệu khôn lường của một vị Thiên Chúa: Chúa Thánh Thần đã không thể bỏ qua không nói đến sự suy phục này trong sách Phúc Âm, mặc dầu Ngài đã giấu kín hầu hết các việc kỳ diệu mà Ngôi Lời Nhập Thể đã thực hiện trong quãng đời ẩn dật của mình. Chúa Thánh Thần làm thế là để vạch cho ta thấy giá trị và vinh quang vô cùng của hành vi này của Chúa Kitô. Do sự Ngài vâng phục Mẹ Maria trong ba mươi năm, Chúa Giêsu Kitô đã mang lại vinh quang cho Cha Ngài nhiều hơn là nếu Ngài làm cho cả thế giới trở lại, nhờ các phép lạ lớn lao của Ngài. Ôi! Nếu theo gương Chúa Kitô, là khuôn mẫu độc nhất của chúng ta, chúng ta vâng phục Mẹ Maria, để làm vui lòng Chúa, thì chúng ta sẽ tôn vinh Chúa cách trọng đại dường nào!”[2]
Hiệp nguyện: (Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Mân Côi).
 
MẦU NHIỆM THỨ 3: ĐỨC MẸ SINH ĐỨC CHÚA GIÊSU NƠI HANG ĐÁ.
Sách Thành thực sùng kính Mẹ Maria của thánh Louis Marie Grignion viết:
“Nếu xem xét kỹ cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ thấy rằng Ngài đã muốn khởi sự làm các phép lạ nhờ Mẹ Maria. Ngài đã thánh hoá thánh Gioan trong lòng bà thánh Êlisabét, qua lời nói của Mẹ Maria; Mẹ Maria vừa nói xong, Gioan đã được thánh hoá, và đó là phép lạ đầu tiên và vĩ đại nhất về ân sủng của Chúa. Tại tiệc cưới Cana, theo lời thỉnh cầu khiêm nhường của Mẹ, Chúa Kitô đã biến nước thành rượu nho, và đó là phép lạ đầu tiên về lãnh vực tự nhiên của Ngài. Chúa Giêsu đã khởi sự và tiếp tục làm các phép lạ nhờ Mẹ Maria, và Ngài sẽ tiếp tục như thế nhờ Mẹ Maria cho đến tận thế.”[3]
Hiệp nguyện: (Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Mân Côi).
 
MẦU NHIỆM THỨ 4: ĐỨC MẸ DÂNG ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH.
Sách Thành thực sùng kính Mẹ Maria của thánh Louis Marie Grignion viết:
“Chúa Thánh Thần là Đấng son sẻ trong Ba Ngôi Thiên Chúa, vì Ngài không làm nên được Ngôi vị thần linh nào khác, nhưng do kết hôn với Mẹ Maria mà Ngài có khả năng sản sinh. Với Mẹ, trong Mẹ và nhờ Mẹ, Chúa Thánh Thần đã tạo thành kỳ công tuyệt tác của Ngài, đó là một Thiên Chúa làm người, và mọi ngày cho đến tận thế Ngài tác tạo nên những kẻ được Chúa chọn, những chi thể của Nhiệm Thể mà cái Đầu đáng tôn thờ là Chúa Kitô: bởi vậy Chúa Thánh Thần càng thấy Mẹ Maria, hiền thê yêu quý của Ngài, trong một linh hồn, thì Ngài càng hoạt dộng mạnh mẽ để tác tạo Chúa Giêsu trong linh hồn này, và tác tạo linh hồn này trong Chúa Giêsu Kitô.”[4]
Hiệp nguyện: (Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Mân Côi).
 
MẦU NHIỆM THỨ 5: ĐỨC MẸ TÌM ĐƯỢC ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH.
Sách Thành thực sùng kính Mẹ Maria của thánh Louis Marie Grignion viết:
“Không phải chúng tôi muốn nói rằng Trinh Nữ Maria rất thánh đã mang lại sức sinh sản cho Chúa Thánh Thần, như thể Chúa Thánh Thần không có khả năng tác tạo. Không phải thế đâu, vì Ngài là Thiên Chúa, nên Ngài cũng có khả năng sinh sản và tạo thành như Chúa Cha và Chúa Con, mặc dầu Ngài không thực hiện khả năng đó và không tạo thành một Ngôi Thiên Chúa nào khác. Điều chúng tôi muốn nói là: nhờ Trinh Nữ Maria mà Ngài đã muốn sử dụng, đã thực hiện khả năng sinh sản của Ngài. Trong Mẹ và nhờ Mẹ, Chúa Thánh Thần đã tạo thành Chúa Giêsu Kitô và các chi thể của Ngài: đó là mầu nhiệm ân sủng mà cả những Kitô hữu thông thái nhất và có tinh thần nhất cũng chưa nhận thức được.”[5]
Hiệp nguyện: (Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Mân Côi).
 
3. PHẦN KẾT THÚC
KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay (tối thì đọc: ngày hôm nay) được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.
 
Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.
Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.
Đáp: Cầu cho chúng con.
 
CHÚT TÌNH CON THƠ (hát một câu hoặc hết bài)
1. Mẹ ơi, trên trần gian con chưa thấy ai, đến nhờ Mẹ mà Mẹ không thương giúp. Mẹ ơi, con biết rằng tình Mẹ rất bao la, luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ. 
ÐK. Mẹ nguồn cậy trông cho người thất vọng. Mẹ là niềm tin cho người lữ thứ. Mẹ là niềm vui cho người buồn đau. Mẹ là nghỉ ngơi cho người đơn côi. 
2. Mẹ ơi, trong cuộc trần vương theo gót chân, những bụi mờ lòng nặng bao nhung nhớ. Mẹ ơi. trên nước trời tình Mẹ rất bao dung, con lỗi lầm này Mẹ thứ tha không. 
 
Làm dấu Thánh Giá +++ (kết thúc) +++
 
 
 
[1] Thánh Louis Grignion de Montfort, Thành thực sùng kính Mẹ Maria, trong mục “Thiên Chúa muốn sử dụng Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm Nhập Thể”, số 16.
[2] Thánh Louis Grignion de Montfort, Thành thực sùng kính Mẹ Maria, trong mục “Thiên Chúa muốn sử dụng Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm Nhập Thể”, số 17-18.
[3] Thánh Louis Grignion de Montfort, Thành thực sùng kính Mẹ Maria, trong mục “Thiên Chúa muốn sử dụng Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm Nhập Thể”, số 19.
[4] Thánh Louis Grignion de Montfort, Thành thực sùng kính Mẹ Maria, trong mục “Thiên Chúa muốn sử dụng Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm Nhập Thể”, số 20.
[5] Thánh Louis Grignion de Montfort, Thành thực sùng kính Mẹ Maria, trong mục “Thiên Chúa muốn sử dụng Trinh Nữ Maria trong mầu nhiệm Nhập Thể”, số 21.
114.864864865135.135135135250