21/11/2023
1455

THÁNG 11 CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN
MẠNG LƯỚI LẦN HẠT MÂN CÔI

 

NGÀY 21.11.2023, THỨ BA

 
Ý CẦU NGUYỆN
+ Cầu cho thế giới được phát triển trong hòa bình và công lý,
+ Cầu cho Hội Thánh, Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI,
+ Cầu cho quê hương và đất nước,
+ Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình,
+ Cầu cho việc kiện toàn đức tin của người trẻ,
+ Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục,...
 
LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI
Người ta có thể vượt qua hết mọi lo âu hay sợ hãi nếu trung thành lần Chuỗi Mân Côi.
Đấng đáng kính Fulton J. Sheen
 
1. PHẦN KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
KINH TIN
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
KINH CẬY
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
KINH KÍNH MẾN
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự; vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
HỒI TÂM (im lặng xét mình)
 
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ THƯƠNG
MẦU NHIỆM THỨ 1: ĐỨC CHÚA GIÊSU LO BUỒN ĐỔ MỒ HÔI MÁU.
Sách Thành thực sùng kính Mẹ Maria của thánh Louis Marie Grignion viết:
“Thiên Chúa Cha muốn nhờ Mẹ Maria tác tạo cho Ngài những con cái, cho đến ngày tận thế, và Thiên Chúa nói với Mẹ: “Xin hãy ở trong nhà Giacóp”, nghĩa là xin Maria hãy ở và hãy cư ngụ nơi các con cái của Ta, những kẻ được tiền định và được biểu tượng bởi Giacóp, chớ đừng ở với các con cái của ma quỷ, những kẻ bị luận phạt và được biểu tượng bởi Esau.
Cũng như trong việc sinh sản tự nhiên về thân xác, phải có một người cha và một người mẹ, thì trong việc sinh sản siêu nhiên về tinh thần, chúng ta cũng có một người cha là Thiên Chúa và một người mẹ là Đức Maria. Tất cả các con cái đích thực của Chúa, những kẻ được tiền định, đều có cha là Thiên Chúa và mẹ là Mẹ Maria. Ai không có Mẹ Maria là mẹ thì cũng không có cha là Thiên Chúa. Bởi vậy những kẻ bị Chúa ruồng bỏ, như những người rối đạo, những người ly giáo v.v... họ căm ghét Trinh Nữ Maria rất thánh, hoặc nhìn Ngài cách khinh bỉ, hoặc cách dửng dưng, thì họ không có cha là Thiên Chúa và không có mẹ là Mẹ Maria. Nếu họ nhận Ngài là Mẹ, thì họ đã yêu mến và tôn kính Ngài, như một đứa con đích thực và hiếu thảo, tự nhiên yêu mến và tôn kính mẹ mình, người đã sinh ra mình.
Một dấu hiệu không thể sai lầm và rất chắc chắn để phân biệt một bên là những người rối đạo, những kẻ theo tà thuyết, những kẻ bị Chúa ruồng bỏ, và bên kia là những người được Chúa chọn, đó là: người rối đạo và kẻ bị Chúa ruồng bỏ thì luôn tỏ ra khinh bỉ hoặc dửng dưng đối với Mẹ Maria rất thánh; họ dùng lời nói hoặc lối sống của họ để hạ giảm sự sùng kính và yêu mến Mẹ Maria, cách công khai hoặc cách kín đáo, đôi khi họ đưa ra những cớ rất đẹp đẽ. Than ôi! Thiên Chúa Cha đã không nói với Mẹ Maria là hãy cư ngụ nơi nhà họ, vì họ là con cái của Esau!
Chúa Con muốn được hình thành, và có thể nói muốn nhập thể mọi ngày trong các chi thể của Ngài, nhờ Mẹ chí ái của Ngài, nên Ngài nói với Mẹ Ngài: “Mẹ hãy nhận lấy Israel làm gia nghiệp”. Như thể Ngài nói với Mẹ Ngài rằng: Thiên Chúa, Cha của con đã ban cho con tất cả mọi dân nước trần gian làm gia nghiệp. Ngài cũng ban cho con tất cả mọi người, tốt và xấu, những kẻ được kén chọn và những kẻ bị ruồng bỏ: những kẻ lành, con sẽ hướng dẫn họ bằng chiếc gậy vàng, còn những kẻ dữ sẽ được hướng dẫn bằng chiếc gậy sắt. Con sẽ là cha và là người bảo trợ cho các kẻ lành. Con sẽ là người oán thù những kẻ dữ. Con sẽ là vị thẩm phán xét xử mọi người. Còn Mẹ, thưa Mẹ chí ái, gia nghiệp và tài sản của Mẹ chỉ gồm có những kẻ được kén chọn; Mẹ sẽ sinh ra họ, nuôi nấng và dưỡng dục họ. Với tư cách là Nữ Hoàng của họ, Mẹ sẽ hướng dẫn, cai quản và bảo vệ họ.”[1]
Hát Điệp Khúc (Dâng Về Mẹ): Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời, dịu hiền toả bay nơi nơi.
Tĩnh Nguyện (im lặng suy niệm giây lát, rồi cầu nguyện): Lạy Mẹ Maria, Mẹ là nữ tỳ của Thiên Chúa. Mẹ thật có phúc nhất trong mọi người phụ nữ và mọi loài thụ tạo. Mẹ được Thiên Chúa dựng nên một cách trác tuyệt, được gìn giữ một cách vẹn toàn và được ban ân sủng tràn đầy! Qua chục kinh này, xin Mẹ chuyển thông ân sủng của Thiên Chúa cho chúng con.
Lần Hạt 1 Chục: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Mân Côi).
 
MẦU NHIỆM THỨ 2: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÁNH ĐÒN.
Sách Thành thực sùng kính Mẹ Maria của thánh Louis Marie Grignion viết:
“Chúa Thánh Thần phán: “Một người và một người đã sinh ra tại đó” (Tv 86,5). Theo cách giải thích của một số Giáo Phụ, người thứ nhất được sinh ra bởi Mẹ Maria là ‘Người-Thiên Chúa’, Chúa Giêsu Kitô; người thứ hai là những người như chúng ta, con của Thiên Chúa và của Mẹ Maria, do được nhận làm nghĩa tử. Nếu Chúa Giêsu Kitô, Đầu và Thủ Lãnh của mọi người, đã được sinh ra trong Mẹ, thì những kẻ Chúa chọn, những chi thể của Đầu này, cũng tất nhiên phải được sinh ra trong Mẹ. Một người mẹ không thể sinh ra cái đầu mà lại không sinh ra các chi thể, cũng như không thể sinh ra các chi thể mà không sinh ra cái đầu của một con người: nếu không, đó sẽ là một quái vật trong lãnh vực tự nhiên. Trong lãnh vực ân sủng cũng thế, đầu và các chi thể được sinh ra bởi cùng một người mẹ: nếu một chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô được sinh ra bởi một người mẹ nào không phải là Mẹ Maria, Đấng đã sinh ra Chúa Kitô là Đầu của Nhiệm Thể, thì đó sẽ không phải là một kẻ Chúa chọn, cũng không phải là một chi thể của Chúa Kitô, nhưng là một quái vật trong lãnh vực ân sủng.”[2]
Hát Điệp Khúc (Dâng Về Mẹ): Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời, dịu hiền toả bay nơi nơi.
Tĩnh Nguyện (im lặng suy niệm giây lát, rồi cầu nguyện): Lạy Mẹ Maria, Mẹ là nữ tỳ của Thiên Chúa. Mẹ thật có phúc nhất trong mọi người phụ nữ và mọi loài thụ tạo. Mẹ được Thiên Chúa dựng nên một cách trác tuyệt, được gìn giữ một cách vẹn toàn và được ban ân sủng tràn đầy! Qua chục kinh này, xin Mẹ chuyển thông ân sủng của Thiên Chúa cho chúng con.
Lần Hạt 1 Chục: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Mân Côi).
 
MẦU NHIỆM THỨ 3: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐỘI MÃO GAI.
Sách Thành thực sùng kính Mẹ Maria của thánh Louis Marie Grignion viết:
“Hiện nay cũng như cho tới muôn đời, Chúa Giêsu Kitô vẫn là Con của Mẹ Maria đã sinh ra, như tất cả trời đất luôn chúc tụng Mẹ muôn ngàn lần mỗi ngày: ‘Và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ!” Đối với mỗi người chúng ta, cũng như đối với toàn thể nhân loại nói chung, Chúa Giêsu Kitô là hoa trái và là tác phẩm của Mẹ Maria, thành thử khi người tín hữu có Chúa Kitô được tác tạo trong linh hồn mình, thì người đó có thể mạnh dạn nói rằng: “Cảm tạ Mẹ Maria, Chúa Kitô mà tôi mang trong tâm hồn là hoa trái và tác phẩm của Mẹ, vì không có Mẹ, tôi sẽ không có Chúa đây’. Và người ta có thể áp dụng cho Mẹ, đúng hơn là cho thánh Phaolô, những lời mà thánh Tông đồ đã nói về mình: ‘Tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa cho đến khi Đức Kitô được thành hình nơi anh em’ (Gl 4,19). Tự vươn lên khỏi bản thân, và vượt quá những gì tôi vừa nói trên đây, thánh Augustinô đã nói rằng: để nên giống hình ảnh Con Thiên Chúa, tất cả những kẻ được Chúa chọn đều được ẩn giấu trong lòng Mẹ Maria khi họ còn sống ở thế gian này: ở đó, họ được giữ gìn, được nuôi nấng và được Mẹ nhân từ chăm lo và lớn lên, cho tới khi Mẹ sinh ra họ vào trong vinh quang của Chúa, lúc họ chết, vì giờ chết là giờ họ được sinh ra, như Giáo Hội gọi ngày chết là ngày sinh của các thánh nam nữ. Ôi! Mầu nhiệm ân sủng này không hề được các kẻ Chúa ruồng bỏ nhận biết, và cũng rất ít được các kẻ Chúa chọn hiểu biết!”[3]
Hát Điệp Khúc (Dâng Về Mẹ): Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời, dịu hiền toả bay nơi nơi.
Tĩnh Nguyện (im lặng suy niệm giây lát, rồi cầu nguyện): Lạy Mẹ Maria, Mẹ là nữ tỳ của Thiên Chúa. Mẹ thật có phúc nhất trong mọi người phụ nữ và mọi loài thụ tạo. Mẹ được Thiên Chúa dựng nên một cách trác tuyệt, được gìn giữ một cách vẹn toàn và được ban ân sủng tràn đầy! Qua chục kinh này, xin Mẹ chuyển thông ân sủng của Thiên Chúa cho chúng con.
Lần Hạt 1 Chục: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Mân Côi).
 
MẦU NHIỆM THỨ 4: ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC CÂY THÁNH GIÁ.
Sách Thành thực sùng kính Mẹ Maria của thánh Louis Marie Grignion viết:
“Chúa Thánh Thần muốn tác tạo cho mình những kẻ được kén chọn trong Mẹ và nhờ Mẹ, và Chúa nói với Mẹ: ‘Hiền thê chí ái của Ta ơi, xin Người hãy đâm sâu những rễ các nhân đức của Người nơi các kẻ Ta kén chọn, để họ lớn lên về mọi nhân đức và các ân sủng. Ta đã rất vui sướng nơi Người, khi Người còn sống nơi trần gian và thực hành những nhân đức cao cả của Người: Ta muốn thấy Người mãi nơi trần gian, mà không bỏ mất vinh hiển của Người ở trên trời. Muốn được như thế, xin Người hãy tái xuất hiện nơi các kẻ Ta kén chọn: ước chi Ta được vui sướng nhìn thấy nơi họ những rễ của đức tin bất khuất của Người, của đức khiêm nhường sâu thẳm của Người, của đức hãm mình phổ quát của Người, của việc nguyện gẫm cao siêu của Người, của đức ái nồng nàn của Người, của đức trông cậy vững vàng và tất cả các nhân đức của Người. Người là hiền thê mãi mãi trung tín, mãi mãi trong sạch và mãi mãi phong phú của Ta: đức tin của Người hãy cho Ta những tâm hồn trung thành, đức trinh khiết của Người hãy mang lại cho Ta những con người khiết tịnh, và sự phong phú của Người hãy mang lại cho Ta những kẻ Chúa chọn và những đền thờ thiêng liêng’!”[4]
Hát Điệp Khúc (Dâng Về Mẹ): Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời, dịu hiền toả bay nơi nơi.
Tĩnh Nguyện (im lặng suy niệm giây lát, rồi cầu nguyện): Lạy Mẹ Maria, Mẹ là nữ tỳ của Thiên Chúa. Mẹ thật có phúc nhất trong mọi người phụ nữ và mọi loài thụ tạo. Mẹ được Thiên Chúa dựng nên một cách trác tuyệt, được gìn giữ một cách vẹn toàn và được ban ân sủng tràn đầy! Qua chục kinh này, xin Mẹ chuyển thông ân sủng của Thiên Chúa cho chúng con.
Lần Hạt 1 Chục: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Mân Côi).
 
MẦU NHIỆM THỨ 5: ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN CÂY THÁNH GIÁ.
Sách Thành thực sùng kính Mẹ Maria của thánh Louis Marie Grignion viết:
“Khi Mẹ Maria đã đâm rễ các nhân đức trong một linh hồn, Mẹ sẽ tạo thành những kỳ công của ân sủng mà chỉ mình Mẹ có khả năng, bởi vì Mẹ là Trinh Nữ duy nhất, không ai có thể sánh được về đức trinh khiết và về sức phong phú.
Với Chúa Thánh Thần, Mẹ đã tạo thành kỳ công vĩ đại nhất, chưa từng có và sẽ không bao giờ có, đó là ‘Người-Thiên Chúa’”, Chúa Giêsu Kitô, và tiếp sau đó Mẹ sẽ tạo thành những công cuộc vĩ đại nhất, vào những thời gian sau cùng. Việc đào tạo và giáo dục những vị thánh lớn nhất, vào lúc gần ngày tận thế, sẽ được dành cho Mẹ, vì chỉ có Mẹ, Trinh Nữ độc đáo và phi thường, mới có thể cùng với Chúa Thánh Thần, tạo thành những việc kỳ diệu và phi thường.
Khi Chúa Thánh Thần, Phu Quân của Mẹ, thấy Mẹ trong một linh hồn, Ngài liền bay tới, vui sướng đi vào và trao ban dư đầy cho linh hồn đó, y như Chúa vẫn dành mọi ưu ái cho Mẹ Maria, Hiền Thê của Ngài. Một trong những lý do tại sao hiện nay Chúa Thánh Thần không thực hiện những việc kỳ diệu lẫy lừng trong các linh hồn, đó là vì Chúa không thấy có sự kết hiệp chặt chẽ với Hiền Thê của Ngài nơi các tâm hồn, mà Mẹ Maria là Hiền Thê trung tín và bất khả phân ly của Ngài. Tôi nói ‘bất khả phân ly’, bởi vì từ khi Chúa Thánh Thần, Tình yêu bản thể của Chúa Cha và Chúa Con đã kết hôn với Trinh Nữ Maria để sinh ra Chúa Giêsu nơi trần gian, và sinh ra Chúa Giêsu Kitô trong các linh hồn được kén chọn, thì không bao giờ Ngài ruồng bỏ Mẹ, vì Mẹ luôn là Trinh Nữ trung thành và phong phú.”[5]
Hát Điệp Khúc (Dâng Về Mẹ): Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời, dịu hiền toả bay nơi nơi.
Tĩnh Nguyện (im lặng suy niệm giây lát, rồi cầu nguyện): Lạy Mẹ Maria, Mẹ là nữ tỳ của Thiên Chúa. Mẹ thật có phúc nhất trong mọi người phụ nữ và mọi loài thụ tạo. Mẹ được Thiên Chúa dựng nên một cách trác tuyệt, được gìn giữ một cách vẹn toàn và được ban ân sủng tràn đầy! Qua chục kinh này, xin Mẹ chuyển thông ân sủng của Thiên Chúa cho chúng con.
Lần Hạt 1 Chục: (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Mân Côi).
 
3. PHẦN KẾT THÚC
KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
 
HOA MÂN CÔI (hát một câu hoặc hết bài)
ÐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngát thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.
1. Khi an vui thái hoà, như ngày Thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng trần, như khi Mẹ gặp lại Con Chúa. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
2. Khi đau thương lấp đầy, như vườn loang máu mồ hôi. Như gai đâm, như chịu nát đòn, như khi nhận thập tự hy tế. Kết hoa kinh để dâng Mẹ.
2. Dâng lên muôn kinh chúc khen tình Mẹ đời con cô liêu xin Mẹ gìn giữ. Con luôn an vui ngóng trông về Mẹ là ánh sao đêm dẫn dắt đời con. 
 
Làm dấu Thánh Giá +++ (kết thúc) +++
 
 
 
[1] Thánh Louis Grignion de Montfort, Thành thực sùng kính Mẹ Maria, trong mục “Thiên Chúa muốn sử dụng Mẹ Maria trong việc thánh hoá các linh hồn”, số 29-31.
[2] Thánh Louis Grignion de Montfort, Thành thực sùng kính Mẹ Maria, trong mục “Thiên Chúa muốn sử dụng Mẹ Maria trong việc thánh hoá các linh hồn”, số 32.
[3] Thánh Louis Grignion de Montfort, Thành thực sùng kính Mẹ Maria, trong mục “Thiên Chúa muốn sử dụng Mẹ Maria trong việc thánh hoá các linh hồn”, số 33.
[4] Thánh Louis Grignion de Montfort, Thành thực sùng kính Mẹ Maria, trong mục “Thiên Chúa muốn sử dụng Mẹ Maria trong việc thánh hoá các linh hồn”, số 34.
[5] Thánh Louis Grignion de Montfort, Thành thực sùng kính Mẹ Maria, trong mục “Thiên Chúa muốn sử dụng Mẹ Maria trong việc thánh hoá các linh hồn”, số 35-36.
114.864864865135.135135135250