22/11/2022
855

NGÀY 22.11.2022, THỨ BA - NĂM SỰ

Ý CẦU NGUYỆN
+ Cầu cho Giáo Hội và thế giới,
+ Cầu cho việc loan báo Tin Mừng,
+ Cầu cho quê hương,
+ Cầu cho gia đình, người thân, bản thân mình,
+ Cầu cho những người đang bị suy nhược,
+ Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục,...
 
LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ KINH MÂN CÔI
Những người lần hạt Mân Côi mang lại lợi ích cho toàn thể nhân loại hơn tất cả các nghệ sĩ, hơn tất cả những người tổ chức, thư kí hay nhà văn, hơn tất cả những nhà tư bản, thậm chí họ còn làm cho gia sản của mình có giá trị đối với Giáo Hội.
Tôi tớ Chúa Joseph Kentenich
 
1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
thánh thần hãy đến (hát)
1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi. 
ÐK. Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. 
 
HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)
 
 
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ THƯƠNG
MẦU NHIỆM 1:
Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.
Khi Chúa chịu thử thách tại vườn Cây Dầu, Chúa được sứ thần đến an ủi. Trong những lúc gặp bước gian truân giữa dòng đời, xin Chúa nâng đỡ chúng con, bổ sức cho chúng con, để chúng con vững lòng mà tin tưởng như lời Thánh Vịnh rằng: “Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta, Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo” (Tv  45,2).
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).
 
MẦU NHIỆM 2:
Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.
“Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển; ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương trợ giúp” (Tv 45,6). Có Thiên Chúa ở cùng, người môn đệ không có gì phải sợ. Lạy Chúa, xin ở giữa chúng con, mà gìn giữ, trợ giúp và chúc phúc cho chúng con, nhất là khi chúng con bị bủa vây bởi những gai nhọn thử thách gian nan.
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).
 
MẦU NHIỆM 3:
Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.
Chúa đã chấp nhận để cho thân xác mình ra tàn tạ, đầu đội mão gai đến chảy máu ra. Xin cho chúng con biết gìn giữ thân xác của mình cho sạch tội lỗi, để không cài thêm gai nhọn cho Chúa nữa, đồng thời cũng để xứng đáng là là Đền Thờ của Thiên Chúa, và là nơi để Thánh Thần Thiên Chúa ngự vào (xc. 1 Cr 3,16).
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).
 
MẦU NHIỆM 4:
Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.
Lạy Chúa, đường lên thành Giêrusalem thật trắc trở. Tại đây, Chúa đã ví thân xác mình như Đền Thờ Giêrusalem, dù có bị giết chết, nhưng ba ngày sau Chúa sẽ sống lại như Chúa trả lời người Do Thái: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19). Con đường theo Chúa dẫu có bị gai chông vây bủa, xin cho chúng con kiên trì đi đến cùng, để mai ngày được ở với Chúa trong thành thánh Giêrusalem trên trời.
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).
 
MẦU NHIỆM 5:
Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.
Lạy Chúa, xin cho chúng con có lòng nhiệt tình với những việc của nhà Chúa, can đảm chấp nhận những khó nhọc và gian lao, để cho danh Chúa được cả sáng. Và xin cho chúng con luôn nhớ, như “các môn đệ của Chúa nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: ‘Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân’.” (Ga 2,17).
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh, Lời Nguyện Fatima).
 
KINH HÃY NHỚ
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.
 
 
3. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn...) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
 
Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.
 
Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
Các Câu Lạy
Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.
Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Các thánh Tử đạo Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.
Thưa: Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.
Đáp: Cầu cho chúng con.
 
LỜI MẸ NHẮN NHỦ (hát)
1. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi. Có Ðức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: "Hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi."
ÐK. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi! Con vâng nghe Mẹ rồi. Sớm chiều từ nay thống thối. Mẹ Maria ơi! Xin Mẹ đoái thương nhận lời, cho Nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời.
 
Làm dấu Thánh Giá (kết thúc)

114.864864865135.135135135250