14/10/2020
2312
Ngày 14.10.2020
 
1. DẤU THÁNH GIÁ
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 

3. SÁCH THÁNG MÂN CÔI
Mầu nhiệm thứ nhất – Năm Sự Vui: Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 
Thứ nhất: Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường.
 
1. Thuở ấy Thiên sứ Gabriel được Thiên Chúa sai đến với một trinh nữ tên là Maria đã đính hôn với Giuse thuộc nhà Ðavít.
 
2. Vào nơi trinh nữ ở, Thiên sứ chào: Kính Mừng Tôn Nương đầy ơn phúc. Chúa ở cùng Tôn Nương. Trong nữ giới có Tôn Nương là diễm phúc.
 
3. Những lời chào đó làm Maria xao xuyến lắm và Người ngẫm nghĩ xem lời chào ấy có nghĩa gì.
 
4. Thiên sứ tiếp: "Maria đừng sợ vì Tôn Nương đã được ơn sủng nơi Thiên Chúa. Và này nơi lòng dạ Tôn Nương sẽ chịu thai và sinh con trai, Tôn Nương sẽ đặt tên là Giêsu".
 
5. Ngài sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai Ðavít cha Ngài, và sẽ hiển trị muôn đời trên nhà Giacóp.
 
6. Bấy giờ Maria thưa với Thiên sứ: "Ðiều ấy làm sao được vì tôi không nghĩ đến việc phu thê".
 
7. Thiên sứ đáp: "Chúa Thánh Thần sẽ đến trên Tôn Nương và quyền năng Ðấng Tối Cao rợp bóng trên Tôn Nương, vì thế Trẻ Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.
 
8. Kìa Isave chị họ Tôn Nương từng bị tiếng là son sẻ đã mang thai lúc tuổi già được 6 tháng rồi, vì với Thiên Chúa, chẳng có gì là không có thể.
 
9. Maria liền nói: "Này tôi là tôi tớ Chúa, xin vâng như lời Thiên sứ truyền". Và Thiên sứ cáo biệt Trinh Nữ.
 
(Suy niệm 9 câu trên đây một ít phút rồi đọc Kinh Lạy Cha và tiếp 10 Kinh Kính Mừng).
 
C.C. Các câu suy niệm Mầu Nhiệm Mùa Vui trích ở tập sách: "Cách Lần Chuỗi Sốt Sắng - Sao Mai" 1973.
 
Giai Thoại
 
Kinh Kính Mừng trong cuộc Thánh Du của Ðức Mẹ Fatima
 
Thập hương tuốn đến Fatima như hội, người ta chưa cho là đủ. Một sáng kiến hữu ích nảy ra: Rước Mẹ MÂN CÔI Fatima đến thăm viếng từng nước để nhắn nhủ thiên hạ thi hành 3 Mệnh lệnh, trong đó có mệnh lệnh “hằng ngày lần hạt MÂN CÔI”.
 
Nước Việt Nam được diễm phúc nghênh tiếp Mẹ MÂN CÔI Fatima tháng 7 năm 1950.
 
Trong Thánh Lễ tại Hải Phòng, từng loạt bồ câu được thả ra trắng xóa như muôn đóa hoa hòa bình được tung lên. Chúng đứng trên bàn kiệu kết thành những vòng hoa tươi sáng rung rinh, lóng lánh ngọc nhãn... Trên không trung một chiếc thủy phi cơ bay liệng và mưa xuống từng loạt hoa hồng thắm. Tiếp đến, bốn chiếc phóng pháo biểu diễn rất ngoạn mục trên trời xanh để chào mừng Ðức Trinh Nữ...
 
Giai Thoại
 
Một biến cố làm thiên hạ sửng sốt
 
Một thiếu phụ bị bệnh bất toại lâu năm, chân tay co quắp, nhất cử nhất động gì cũng phải nhờ người khác. Dịp cung nghinh Mẹ đến Toledo, tỉnh nhà, bà xin gia nhân và bạn hữu làm tuần cửu nhật cầu Mẹ MÂN CÔI cho bà lành bệnh. Ngày tượng thánh đến, bà xin chở bà đến tận nơi.
 
Trong những ngày trước tòa Mẹ bà lần chuỗi này đến lần chuỗi nọ và thầm mong với chức năng vô cùng cao cả, Mẹ Chúa Trời chiếu cố đến phận hèn.
 
Tới ngày bế mạc đại hội, và vẫn "đi bệnh, trở về bệnh", tuy nhiên, lòng tràn ngập hân hoan và hy vọng.
 
Dọc đường, bà cứ nằm và những hạt chuỗi láng bóng lướt qua đôi tay cứng đờ bụm lại và miệng bà vẫn:
 
"Ave Maria con dâng lời chào Mẹ, khi đời đầy tả tơi, và khi cô đơn lệ rơi!"
 
Lúc xe hành hương rẽ vào con đường làng hẻo lánh, bỗng nhiên, bà cảm thấy có điều lạ trong mình, bà nhấc tay lên, bà nhấc chân lên, và ôi là lạ: Bà thấy tay chân cử động như người vô bệnh.
 
Bà vội vàng đứng thẳng lên như người tráng kiện. Bà hoan hỉ cao rao quyền phép Ðức Mẹ MÂN CÔI.
 
Toàn thể giáo lữ vô cùng cảm kích. Họ đề nghị ngừng lại, cho người hỏa tốc đem tin mừng cho gia nhân và cha chánh xứ cùng mọi người trong làng.
 
Nam phụ lão ấu đều tuôn đến, xếp thành đội ngũ, vừa đi vừa hát Kinh Mân Côi để tạ ơn Mẹ.
 
Cuộc biểu tình đạo đức tự động kéo đến nhà thờ. Cha chánh xứ đon đả ra mừng bà và Phép Lành Mình Thánh tiếp diễn cho bà và cho mọi người tham dự.
 
Từ ngày đó và đến sau bà mạnh khỏe, và Kinh Mân Côi đối với bà đã trở thành đề tài hấp dẫn khắp không gian và thời gian.
 
Lời Nguyện
 
Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời, "Mẹ là nguồn an vui của chúng con, một tiếng khẩn cầu tuyệt đẹp!" Nhưng ai có quyền nói điều ấy.
 
Người thực sự cảm thấy vui vì Mẹ Maria, vì là Kitô hữu, vì biết mình là con của Cha trên trời...
 
"Vâng, con muốn vui tươi như Kitô hữu. Lạy Mẹ Maria, chớ gì, niềm vui của con trở nên như tiếng tạ ơn của con và là phần thưởng cho Mẹ." (A. Valensin, Dòng Tên).

4. LẦN HẠT MÂN CÔI
NĂM SỰ MỪNG
 
Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại. 
Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)
Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).


Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. 
Lời Chúa: "Ðang khi chúc lành cho các môn đệ, Ðức Giêsu rời khỏi các ông và được đem lên trời." (Lc 24,51)
Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).


Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Lời Chúa: "Ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho." (Cv 2,4)
Suy gẫm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).


Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. 
Lời Chúa: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Ðấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi." (Mt 12,50)
Suy gẫm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).


Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.
Lời Chúa: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi." (Lc 2,46)
Suy gẫm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.
(Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).


 
5.  HÁT BÀI HÁT
MAGNIFICAT
ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 


6. KINH CÁM ƠN – TRÔNG CẬY
KINH CÁM ƠN
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay (tối thì đọc: ngày hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.
 
KINH TRÔNG CẬY
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
CÁC CÂU LẠY
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,
- Thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria,
- Cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
- Cầu cho chúng con.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
- Cầu cho chúng con.
Nữ Vương ban sự bằng an,
- Cầu cho chúng con.
 

7. DẤU THÁNH GIÁ – KẾT THÚC
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
114.864864865135.135135135250