22/11/2021
412
1. Làm dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Hát:Từ Chốn Luyện Hình (hoặc chọn một bài khác quen thuộc phù hợp)
 
1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái. Nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.
ĐK: Từ vực sâu, tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ Mẹ ơi, hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.
2. Ngày tháng trôi vào quên lãng. Nào biết trông ai người nhớ thương. Lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt. Lửa hồng bao đêm ngày lung nấu đơn đau khôn lường.
3.  Ngàn nỗi ưu phiền đau đớn. Chỉ biết kêu xin Mẹ đoái thương. Dìu về nơi Thiên tòa cao sáng. Cùng Mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn đời.
4. Thập Giá xưa còn ghi dấu. Mẹ hiến dâng Con một mến yêu. Chuộc tội cho gian trần sa đắm. Này giờ đây xin Mẹ thương cứu với bao linh hồn.


3. Bài đọc theo ngày
NGÀY THỨ 22
VỀ VIỆC THỨ BA NGƯỜI TA QUEN LÀM ĐỂ GIÚP CÁC LINH HỒN LÀ GIÚP TIỀN CỦA CHO NGƯỜI NGHÈO
 
1.- Trong Tân Ước nhiều lần Đức Chúa Giêsu đã khuyên dạy người ta làm phúc giúp đỡ những người nghèo khổ. Theo thánh Tô-ma-sô dạy thì sự làm phúc thí của có sức đền tội người ta hơn lời cầu nguyện, lại thêm sức hộ giúp cho lời cầu nguyện. Cho nên khi ta cầu xin sự gì cùng Đức Chúa Trời thì đồng thời ta cũng phải làm phúc cho kẻ khó khăn, thì ta dễ được những sự ta cầu xin. Xưa thiên thần Ra-pha-en bảo ông Tô-bi-a rằng: Sự làm phúc thí của cho kẻ khó khăn cứu chữa cho khỏi chết, rửa sạch tội lỗi, mở lòng Đức Chúa Trời tha thứ và ban sự sống đời đời cho người ta. Sự làm phúc thí của cho kẻ khó khăn có sức giúp đỡ các linh hồn ở luyện ngục lắm. Vì chưng khi ta làm phúc thì lời kẻ khó khăn cám ơn, cảm tạ chẳng khác gì như hương thơm xông mùi thơm tho trước tòa Đức Chúa Trời và như sương mai mát mẻ sa xuống lửa luyện ngục làm cho các linh hồn bớt nóng nảy. Ôi, thật là lạ lùng dường nào! Cũng một đồng tiền, một bát cơm, một nắm gạo ta giúp cho người ngheo túng vừa nuôi sống họ, vừa cứu các linh hồn. Vì vậy ta hãy năng làm phúc bố thí: Nếu ta giầu thì ta cho nhiều, ta nghèo thì ta cho ít, nhưng cho nhiều hay ít cũng phải cho một cách vui vẻ thật lòng. Có lời vua thánh Đa-vít dạy rằng: Ai làm phúc thí của cho người nghèo khó, thì có phúc, vì Đức Chúa Trời sẽ cứu chữa người ấy trong cơn túng bấn ngặt nghèo và sẽ ban cho người ấy phần thưởng rất trọng trên thiên đàng đời đời.
 
Vậy ta đừng tiếc tiền tiếc của giúp đỡ những người nghèo khó túng thiếu, vì tiền của chẳng những là nuôi người túng đói mà lại yên ủi cứu chữa linh hồn ông bà cha mẹ ta nơi luyện ngục nữa. Nhiều khi chỉ mấy đồng tiền, chỉ một bát cơm, một nắm gạo cũng đủ dập tắt lửa luyện ngục, cởi xiềng xích trói buộc và mở cửa thiên đàng cho ông bà cha mẹ ta được vào.
 
2.- Nếu Đức Chúa Trời định cho ta nghèo túng không có tiền của làm phúc giúp đỡ người ta phần xác được thì ta hãy làm phúc giúp đỡ người ta về phần linh hồn. Sự làm phúc thí của thiêng liêng ấy là việc rất tốt lành và đẹp lòng Đức Chúa Trời lắm. Theo lời thánh Tô-ma-sô dạy thì linh hồn trọng hơn xác bao nhiêu thì việc làm phúc giúp đỡ phần linh hồn cũng trọng hơn việc giúp đỡ phần xác bấy nhiêu. Những kẻ khó khăn thiếu thốn phần xác nhiều lắm, nhưng những kẻ khó khăn thiếu thốn phần linh hồn còn nhiều hơn bội phần nữa. Vậy Đức Chúa Trời tha phép cho ta lấy những việc làm giúp đỡ người ta phần linh hồn mà chỉ cho các linh hồn ở luyện ngục. Ta hãy chịu khó dạy dỗ kẻ dốt nát, yên ủi kẻ âu lo, cầu nguyện cho kẻ có tội, khuyên bảo người ngoại giáo... thì các linh hồn sẽ được nhờ công nghiệp bởi các việc lành ấy mà ra.
 
Vậy bấy lâu nay sao ta biếng trễ sự giúp đỡ yên ủi các linh hồn? Việc ấy dễ lắm, sao ta chẳng chịu làm? Nếu khi còn sống ta chẳng chịu làm việc giúp đỡ các linh hồn, thì ngay sau khi ta chết rồi, ta phải giam cầm trong lửa khốn cực ấy, ta sẽ trông ai giúp đỡ ta?
 
Lạy Đức Chúa Giêsu, nhiều lần Chúa đã dạy con phải làm phúc bố thí cho người nghèo túng. Con dốc lòng từ nay mà đi sẽ giúp đỡ người ta phần hồn phần xác, cho hết sức con, con biết rõ con giúp đỡ kẻ nghèo khó là con giúp đỡ chính Chúa vậy. Nhưng chẳng những là con muốn giúp đỡ kẻ sống mà thôi mà lại có ý giúp đỡ cả kẻ đã chết nữa. Cho nên những việc con làm giúp đỡ kẻ khó khăn thì con cũng có ý giúp đỡ yên ủi các linh hồn ở luyện ngục nữa. Lạy Chúa, xin thương các linh hồn ấy. Amen.
 
THÁNH TÍCH
 
Thầy Ra-ban là bề trên dòng thánh Ven-tô có lòng thương xót các linh hồn ở luyện ngục lắm. Thầy thường nhắc nhở thầy giữ việc phải làm phúc bố thí cho kẻ nghèo khó thep luật dòng dạy mà giúp đỡ cứu chữa các linh hồn ở luyện ngục, nhưng thầy giữ việc chẳng nghe lời bề trên: Chẳng mấy khi làm phúc mà có khi nào làm phúc thì sẻn so ít ỏi quá.
 
Vậy năm 830 nhà dòng phải dịch, thầy cả bề trên và nhiều thầy bị chết. Thầy Ra-ban thương linh hồn các thầy mới qua đời lắm thì giục giã thầy giúp việc rằng: Thầy phải giữ luật phép dòng mà làm phúc bố thí cho kẻ khó khăn phần của ăn những thầy chết quen ăn đủ một tháng; Thầy mà không giữ thì có lỗi nặng trước mặt Đức Chúa Trời và sẽ chẳng khỏi tay Người phạt đâu. Thương ôi! tính hà tiện khắt khe nơi người nhà dòng đã dâng mình cho Đức Chúa Trời cách riêng khốn nạn và thiệt hại là dường nào! Thầy giữ việc sợ nhà dòng thiếu ăn nên đã không làm phúc theo luật nhà dòng dạy.
 
Có một hôm thầy giữ việc làm việc khó nhọc đến khuya mới đi ngủ. Thầy xách đèn qua phòng hội nơi các thầy quen họp nhau, thì thấy thầy cả bề trên và các thầy đang hội. Thầy lấy làm lạ vì giờ này là giờ ngủ, sao các thầy còn ở đây; thầy cầm đèn lại giơ lên xem cho kỹ thì nhận ra thầy cả bề trên và các thầy mới chết trong kỳ dịch vừa qua. Thầy giữ việc sợ hãi kinh khiếp quá thì đứng sững lại, không bước đi được bước nào, cũng không kêu lên được một tiếng. Cùng lúc ấy thầy cả bề trên, và các thầy ngồi đấy đứng lên lột áo thầy giữ việc rồi đánh một trận đau đớn khủng khiếp lắm, lại vừa đánh vừa mắng rằng: Thằng hà tiện vô phúc! Chúng ta đánh cho mày một trận nhưng mày đừng nghĩ rằng hình phạt này đã đủ cho mày đền tội đâu. Mày còn phải chịu hình phạt khác nặng hơn: Ba ngày nữa mày sẽ chết và chết rồi mày sẽ xuống luyện ngục ở với chúng ta để mà chịu hình phạt dữ tợn hơn chúng ta: Những việc người sống làm để giúp đỡ mày thì Đức Chúa Trời sẽ lấy mà giúp chúng ta. Nói những lời ấy xong thì biến đi.
 
Đến nửa đêm, khi các thầy dạy đọc kinh theo phép dòng, thì trông thấy thầy giúp việc nằm bất tỉnh, máu me đầm đìa, liền đem thầy xuống nhà liệt. Khi thầy ấy đã tỉnh thì nói rằng: Xin các thầy giúp tôi gặp thầy cả bề trên, xác tôi không chữa được nữa, xin thuốc thiêng liêng chữa linh hồn tôi cho kíp thì hơn! Khi thầy cả bề trên đến thì thầy giữ việc kể hết những gì xảy ra đêm qua, xin thầy cả giải tội và làm các phép trong đạo cho. Ba ngày sau thầy sinh thì.
 
Thầy giữ việc chết đoạn thì thầy cả bề trên làm lễ quy lăng đọc kinh cầu nguyện cho thầy cùng làm việc lành phúc đức, bố thí phần của ăn thầy ấy quen ăn trong 30 ngày theo như phép dòng dạy. Chết được 15 ngày thì thầy giữ việc hiện về thưa với thầy cả bề trên rằng: Con phải giam trong luyện ngục đau đớn quá sức. Các việc lành anh em làm cầu nguyện cho con thì Đức Chúa Trời lấy mà chỉ cho các anh em đã chết trước con, cho nên con chẳng được nhờ chút nào! Xin bề trên thương truyền làm phúc bố thí cho kẻ khó khăn gấp hai, ba lần hơn mọi khi và làm nhiều lễ, nhiều việc lành phúc đức hơn nữa thì Đức Chúa Trời nhân lành vô cùng sẽ tha cho các anh em con trước rồi mới cứu lấy con sau. Thầy cả bề trên làm như ý thầy chết xin. Một tháng sau thầy hiện về sáng láng tốt lành tạ ơn thầy cả bề trên.
 
4. Lời Chúa

BÀI ĐỌC I: Rm 6, 3-9
“Chúng ta phải sống đời sống mới”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.
Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người, trong sự sống lại giống như vậy.
Nên biết điều này: con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị huỷ đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa, vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa.
ĐÁP CA: Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Đáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi (c. 5).
Hoặc đọc: Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con (c. 4a).
1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi; trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi; tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.
2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh Người. – Dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng con.
3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ, ngay trước mặt những kẻ đối phương: đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa.
4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi, hết mọi ngày trong đời sống; và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.
 
ALLELUIA: Ga 11, 25-26
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ”. – Alleluia.
PHÚC ÂM: Ga 6, 51-59
“Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”
Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.
 
6. Kinh Tin Kính
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

7. Lần Chuỗi Mân Côi (Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh)
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

8. Kinh Vực Sâu
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa, Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn/các linh hồn (Tên thánh/các linh hồn) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn/các linh hồn (Tên thánh/các linh hồn) cho khỏi tù ngục, và được nghỉ yên. Amen.

9. Kinh Hãy Nhớ
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

10. Cầu nguyện riêng (tuỳ ý để kết thúc)
114.864864865135.135135135250