27/03/2021
120
Ngày 28 - Thánh Cả Giuse Phù Hộ Hàng Giáo Sĩ

Khi còn ở trần gian, Thánh Cả Giuse đã được Thiên Chúa tuyển chọn trong muôn người để trông coi phù giúp Ðức Mẹ và Chúa Giêsu. Nay trên trời, Người cũng được Thiên Chúa trao phó gìn giữ Hội Thánh Chúa, nhất là các linh mục trông coi phục vụ dân Chúa. Giữa những nhiệm vụ quan trọng, khó khăn, vất vả giúp đỡ các linh hồn, các linh mục phải chạy đến cùng Thánh Cả Giuse xin Người phù giúp cho mình và cho giáo dân đang sống trong muôn thử thách cám dỗ của ma quỉ, thế gian, xác thịt...
Linh mục càng có lòng kính mến, cậy trông Thánh Cả Giuse, giáo dân càng được nhờ, được nhiều ơn lành.

Đừng bỏ dịp nào có thể kêu cầu Thánh Cả mà không kêu xin Người cho Giáo Hội, nhất là cổ động cho nhiều người hiểu biết và trông cậy kính mến Thánh Cả để họ được Người thương giúp phần xác phần hồn.

Truyện thánh - Linh mục tội lỗi được ơn trở lại

Ở Thủ đô Paris, nước Pháp, có 1 vị Linh mục lâu năm rồi vẫn sống trong tội lỗi, gây nhiều gương xấu. Linh mục này có 1 người anh là Linh mục dòng. Thấy em sống ngang trái, lầm lạc, hại họ đạo, xấu xa gia đình, người anh đã tìm hết cách, khuyên lơn, rầy la, nhưng xem ra vô hiệu. Cuối cùng, người anh chạy đến kêu cầu Thánh Cả Giuse. Ngài dâng lễ kính Thánh Giuse suốt 9 ngày và đồng thời xin một số anh chị em giáo dân hợp ý cầu nguyện. Nội vụ, dường như đã bắt đầu chuyển biến. Người em tội lỗi lâm bệnh, gần chết. Trong lúc thập tử nhất sinh này, người em suy đến tội lỗi mình chồng chất nặng nề và được ơn thống hối ăn năn, chê ghét quá khứ tội lỗi và quyết tâm cải chừa, cùng sẵn sàng đền bù thiệt hại do những gương xấu của mình đã gây ra... Ôi, thật là lạ lùng! Thánh Cả Giuse đã bảo trợ cho Linh mục ấy chẳng những được sống lại phần hồn mà còn được phục hồi sức khỏe phần xác nữa.

Khi nghe biết rằng đó là nhờ ơn Thánh Cả Giuse đã đoái thương, vị Linh mục kia đã cảm động biết bao và hứa sống xứng đáng để đáp đền phần nào ơn nghĩa của Thánh Cả. Và quả thật, nhờ ơn Thánh Cả, vị Linh mục kia sau này sống rất vững vàng trên con đường hồi tâm, luôn trau dồi nhân đức, nhiệt thành cứu giúp các linh hồn và nhất là luôn tỏ lòng tôn kính, trông cậy, học hỏi các nhân đức của Thánh Cả Giuse để được ơn bền đỗ.

(Trích từ sách "Tháng Kính Thánh Giuse")

Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử
Lạy ơn Ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng Người trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà, là Đấng đã làm bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như  vậy. Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng hề mắc tội Tổ Tông truyền; cùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng, và quyền phép Người mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu, chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời, xin gìn giữ chúng con. Xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rày chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy. Cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và cậy trông vì quyền thế Người cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên Thiên đàng. Amen.
114.864864865135.135135135250