29/03/2021
120
Ngày 30 - Những Việc Tôn Kính Thánh Cả Giuse

Trong những việc tỏ lòng tôn kính Thánh Cả Giuse, có những việc làm hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm như sau:
1. Hàng ngày: Khi thức dậy, khi cầu nguyện, lúc làm việc, khi gặp khó khăn hoặc cơn cám dỗ, trước khi ngủ đêm, kêu tên cực trọng Giêsu-Maria-Giuse và dâng mình cho ba Đấng, xin ơn chết lành.
2. Hàng tuần: Trong ngày Thứ Tư kính Thánh Cả, nên làm việc lành nào đó có ý kính Thánh Cả...

3. Hằng năm: tôn kính Thánh Cả đặc biệt trong tháng Ba và lễ kính Thánh Giuse (19 tháng 3 và 1 tháng 5) lo xưng tội rước lễ, xin lễ, dọn tòa, rước kiệu tôn kính Ngài, để đáng lãnh ơn phúc Ngài ban trong các dịp lễ của Ngài.
Ngoài ra còn nhiều việc sùng kính khác như mang ảnh trong mình, bày tượng ảnh trong nhà, lập đài nơi khu xóm, cất đền nơi xứ đạo, tôn Ngài làm quan thầy các Hội Đoàn, phát hành báo chí, tranh ảnh, bài hát, truyền thanh, truyền hình... kính Ngài nữa.
 
Truyện thánh - Ơn chết lành, linh mục đến cứu người hấp hối

Cha O 'Haire, nhà truyền giáo Ái nhĩ lan kể rằng: Một hôm ngài đến một trại người Tin Lành. Ông ta cho biết có người thợ Công Giáo sắp chết. Vừa đến nơi, bệnh nhân liền nói: Lạy Thánh Cả, con biết Ngài sẽ gửi đến cho con vị linh mục để giúp con trong giờ sau hết". Sau đó ông ta kể thêm:

"Mẹ ông ta dạy ông ta mỗi ngày đọc kinh Thánh Giuse xin ban ơn cho con được chết lành. Trong 30 năm qua, không ngày nào ông ta không đọc. Nơi ông ta ở cách nhà thờ 50 cây số, ông ta đã tìm đến để xưng tội rước lễ, nhưng người nhà xứ cho biết cha đi vắng một tháng mới về. Sau một tuần chờ đợi, hôm nay thấy mình sắp chết, ông ta tin tưởng thế nào Thánh Cả cũng giúp ông ta. Sau khi đã nhận các Bí tích cuối cùng, ông ta chết tốt lành. Lời cầu xin cuối cùng là: Xin Thánh Giuse cho con được chết lành trong tay Ngài. Amen.

(Trích từ sách "Tháng Kính Thánh Giuse")

Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử
Lạy ơn Ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng Người trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà, là Đấng đã làm bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như  vậy. Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng hề mắc tội Tổ Tông truyền; cùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng, và quyền phép Người mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu, chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời, xin gìn giữ chúng con. Xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rày chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy. Cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và cậy trông vì quyền thế Người cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên Thiên đàng. Amen.
114.864864865135.135135135250