12/05/2019
1564
THÁNG HOA
DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
***

Ngày 12
 
i. KHAI MẠC
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):
 
Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
Kinh: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
Kinh Tin
 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
Kinh Cậy
 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
Kinh Kính Mến
 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
Kinh Tin Kính
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
Kinh Lạy Cha
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
Kinh Kính Mừng (đọc 3 kinh)
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
Kinh Sáng Danh
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
II. suy nim kinh MÂN CÔI
(Sau mỗi mầu nhiệm, 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh)
 

MẦU NHIỆM MÙA MỪNG

(Các Cha Đa Minh tu viện Bari, Italia)
 
Việc chiêm ngắm dung nhan của Đức Kitô không thể dừng lại ở hình ảnh của Đấng chịu đóng đinh. Người đã sống lại rồi. Kinh Mân Côi luôn luôn diễn tả sự hiểu biết sinh ra từ lòng tin này và mời gọi người tín hữu vượt qua bên kia bóng tối của cuộc Thương Khó để đến chiêm ngưỡng vinh quang của Đức Kitô trong cuộc Phục Sinh và Thăng Thiên… Các mầu nhiệm mùa Mừng nuôi dưỡng nơi người tín hữu niềm hy vọng vào đích điểm cánh chung mà hiện nay họ đang tiến đi với tư cách là phần tử của Dân Thiên Chúa đang lữ hành qua dòng lịch sử. Điều ấy còn có thể thôi thúc họ nêu lên chứng từ quả cảm cho “Tin Mừng” mang lại ý nghĩa cho cho toàn thể cuộc đời của họ (Rosarium Virginis Mariae, 23).
 
Mầu nhiệm thứ nhất: Chúa Giêsu Phục Sinh từ cõi chết.
 
Khi chiêm ngưỡng Đấng Phục Sinh, các Kitô hữu tái khám phá những lý do của lòng tin riêng của mình (x.1Cr 15,14) và sống lại niềm vui không phải chỉ của những người đã được thấy Đức Kitô hiện ra (các tông đồ, cô Maria Magđala và các môn đệ trên đường Emmaus) nhưng còn cả niềm vui của Đức Maria. Chắc chắn Đức Mẹ cũng phải có một kinh nghiệm cao độ về đời sống mới của Người Con của Mẹ được vinh quang (Rosarium Virginis Mariae, 23).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Marcô (16,1-14).
 
2. Suy niệm:  Xưa kia, Chúa Phục Sinh đã để lại các môn đệ một vài dấu chỉ để nhận biết Người: ngôi mộ trống, tấm khăn liệm được gấp lại và được đặt dưới đất, những lần hiện ra với các phụ nữ và các tông đồ. Ngày nay, tuy dưới hình thức khác, Chúa Phục Sinh cũng còn để lại vài dấu chỉ: biết bao nhiêu tín hữu sống đời đức hạnh cách âm thầm, biết bao nhiêu sinh lực của hoạt động bác ái, bí tích Thánh Thể. Mỗi người hãy biết nhận ra những dấu chỉ đó, để tin vào Chúa Kitô giống như các môn đệ xưa kia, và giúp cho anh chị em mình thêm vững tin bất chấp những cuộc bách hại.
 
3. Quyết tâm: Đức tin: “Phúc cho những ai tin, dù không thấy dấu lạ” (Ga 20,29).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết tin rằng Chúa Kitô đã sống lại, và chúng con cũng sẽ được sống lại như Người.
 
Mầu nhiệm thứ hai: Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Chúa Cha.
 
Trong cuộc Thăng Thiên, Đức Kitô được cất lên trong vinh quang bên hữu Chúa Cha (Rosarium Virginis Mariae, 23).
 
1. Lời Chúa: Trích sách Tông đồ công vụ (1,1-11).
 
2. Suy niệm:  Trong cuộc Thăng Thiên của Chúa Giêsu, lòng tin của các môn đệ được củng cố vì biết rằng Người thực sự đã sống lại và hiện diện ở giữa họ: “Này đây, Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20); lòng hy vọng của các môn đệ được bảo đảm vì Người đã hứa sẽ đem họ về với mình: “Thầy đi dọn chỗ cho các con” (Ga 14,2). Đồng thời họ cũng được uỷ thác một trọng trách là làm chứng nhân của Chúa ở giữa trần thế, đảm nhận trách nhiệm của bổn phận mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội.
 
3. Quyết tâm: Đức cậy (Hy vọng): “Thầy sẽ trở lại và đem các con về với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó” (Ga 14,3).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con đi lên tới chỗ mà Chúa Giêsu đã dọn cho chúng con.
 
Mầu nhiệm thứ ba: Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Đức Trinh Nữ Maria và các tông đồ cầu nguyện tại phòng Tiệc Ly.
 
Cuộc Hiện xuống bộc lộ cho thấy dung nhan của Hội Thánh như thể là một gia đình được qui tụ lại cùng với Đức Mẹ, gia đình ấy được sống nhờ Thánh Thần được tuôn đổ tràn đầy và sẵn sàng ra đi thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng (Rosarium Virginis Mariae, 23).
 
1. Lời Chúa: Trích Sách Tông đồ công vụ (2,1-13).
 
2. Suy niệm:  “Nếu thiếu Thánh Thần, thì Thiên Chúa trở thành xa vời, Đức Kitô thuộc về quá khứ xa xưa, Phúc Âm là chữ chết, Giáo Hội là một tổ chức phàm trần, quyền bính là cường lực, truyền giáo là tuyên truyền, phụng tự là phong tục dân gian, luân lý là nghĩa vụ của nô lệ.
 
Nhưng trong Thánh Thần, loài thọ tạo được nhấc lên cùng Thiên Chúa, Đức Kitô Phục Sinh đang hiện diện, Phúc Âm chứa đầy sinh lực, Giáo Hội thể hiện tình hiệp thông, quyền bính trở thành phục vụ, phụng vụ làm cho mầu nhiệm Vượt Qua được hiện thực, hành động của con người được thiên hoá” (Thượng phụ Athenagoras).
 
3. Quyết tâm: Sự hiệp nhất: “Lạy Cha, cũng như Cha ở trong con và con ở trong Cha thế nào, thì xin cho họ tất cả đều nên một” (Ga 17,21).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Hội Thánh, xin cầu cho chúng con ơn hiệp nhất.
 
Mầu nhiệm thứ bốn: Đức Maria được đem về trời cả hồn và xác.
 
Trong cuộc Mông Triệu, Đức Maria được hưởng trước, do một đặc ân độc nhất vô song, vận mệnh dành cho mọi người công chính vào ngày kẻ chết phục sinh (Rosarium Virginis Mariae, 23).
 
1. Lời Chúa: Trích Tin Mừng theo thánh Luca (1,48-49).
 
2. Suy niệm:  “Cũng như ở trên trời, Thân Mẫu của Chúa Giêsu được hiển vinh cả thân xác và linh hồn là hình ảnh và trái đầu mùa của Hội Thánh vào thời viên mãn trong tương lai như thế nào, thì ở dưới đất, Người cũng chiếu rạng như một dấu chỉ hy vọng chắc chắc và an ủi cho Dân Thiên Chúa trên đường lữ hành như vậy” (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 972).
 
“Chúng ta tin rằng Thân Mẫu chí thánh của Chúa, và cũng là Thân Mẫu của Hội Thánh tiếp tục trên trời vai trò làm hiền mẫu đối với hết mọi phần tử của Hội Thánh” (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 975).
 
3. Quyết tâm: Nên thánh: “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh” (1Tx 4,3). “Chúc tụng Thiên Chúa là Thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta… Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyên thánh thiện” (Ep 1,3.5).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con luôn hướng về vinh quang đang chờ đợi, và sau cuộc đời này, xin Mẹ đem chúng con về Trời với Mẹ.
 
Mầu nhiệm thứ năm: Đức Maria lãnh triều thiên của Nữ hoàng.
 
Được tôn lên trong vinh quang, Đức Maria rạng rỡ như là Nữ Vương các thiên thần và các thánh, như thể là sự tham dự trước và là sự hoàn thành tối hậu của tình trạng cánh chung của Hội Thánh (Rosarium Virginis Mariae, 23).
 
1. Lời Chúa: Trích sách Khải huyền (12,1; 19,6-8).
 
2. Suy niệm:  Đức Maria làm Nữ Hoàng. Sau khi đã chọn Đức Maria làm Thân Mẫu của Con mình, Thiên Chúa Cha muốn đặt Người ngự bên cạnh Đức Kitô trên ngai vua. Khác với chúng ta là những kẻ thích tuyên dương công trạng, Đức Maria biết rằng mình đã nhận lãnh tất cả bởi Thiên Chúa, và duy có Chúa mới thực là Đấng Cao Cả. Thiên Chúa là Đấng che chở người nghèo khó, hạ bệ kẻ kiêu căng, đổ tràn ân phúc cho kẻ đói khát, và là Đấng đã trao cho mình sứ mạng làm Thân Mẫu của Con Chúa. Đức Maria đã đáp lại bằng lời “Xin vâng”. Từ lúc ấy, Chúa đã đặt ngai ở trong tâm hồn của Mẹ.
 
3. Quyết tâm: Phục vụ. Đức Maria thưa với sứ thần: “Này đây là tôi tớ của Chúa, xin để cho lời của Ngài thực hiện nơi tôi” (Lc 1,38). Chúa Giêsu dạy: “Hễ ai muốn phục vụ tôi thì hãy đi theo tôi; tôi ở đâu thì kẻ phục vụ tôi cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ tôi thì Cha của tôi sẽ tôn vinh kẻ ấy” (Ga 12,26).
 
4. Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương trời đất, xin dạy chúng con biết phục vụ để mai sau cũng được hiển trị với Mẹ trong vinh quang.
 
iii. HỌC biẾt đỂ MẾN MẸ
 
1. Hát Về Đức Mẹ
 

MẸ CHÚA VINH QUANG

 
ÐK. Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang sáng hơn sao bắc huy hoàng. Mẹ như muôn hoa trên ngàn. Mẹ chiếu anh sáng trời tươi dẫn ai lạc bước trên đường. Ðồng tiến Ðức Nữ thiên đàng tiếng con ca hát dịu dàng. Dẫu muôn nguy biến trên đường tiếng con ca hát không ngừng. 
 
1. Xin giữ xác hồn con vẹn tuyền. Luôn sánh với ngàn hoa tinh tuyết. Hương thơm ngát bay lên triền miên. Dâng Mẹ Chúa muôn muôn đời liên.
 
2. Ước tới lúc hồn con nhẹ nhàng. Muốn cất bước về nơi cao sáng. Bay cao vút lên cõi trời quang. Không vương vấn chi nơi trần gian.
 
2. Bài Đọc Thêm (theo ngày trong tháng)
 
Mẹ Maria lệnh cho ta dùng phương pháp cứu rỗi là Lần Hạt
 
Có người chê đó là phương thế tầm thường và dễ dàng. Suy luận ấy nhắc lại câu truyện tổng tư lệnh Naaman mắc bệnh cùi được Ngôn Sứ Elisê bảo: muốn được lành chỉ tắm 7 lần ở Sông Hòa Giang. Ông tướng khinh phương thuốc quá tầm thường, đùng đùng nổi giận ra về. Bộ hạ can: giá vị tiên tri bảo ngài làm một điều khó, ngài cũng phải làm, huống chi đây là một việc quá dễ. Nghe phải, ông tướng đã không cho đây là một việc quá dễ. Nghe dễ và đã được cứu hai phần hồn xác (II Vua 5,1-19).
 
Tắm sông 7 lần là việc tầm thường và hơi chán, nhưng được người của Chúa chỉ dạy đã trở nên thuốc thần. Thiên Chúa đã thường dùng nhan nhản những phương tiện quá tầm thường để làm vô số công việc tuyệt diệu.
 
Romano Guardini, văn hào lỗi lạc nước Đức đã viết: Trong việc lần hạt MÂN CÔI, tác động lặp đi lặp lại làm cho người ta dễ rơi vào hành đng máy móc và nhàm chán. Nhưng có phải bản chất của tràng hạt MÂN CÔI là đem đến nhàm chán không? Trước hết, nếu xét các kinh đọc, ta sẽ thấy tái hiện cả một lịch sử cứu độ... Tất cả những mầu nhiệm ấy đang được áp dụng vào ta. Ta trông ơn Chúa giúp đỡ khi sống và trong lúc chết. Rồi ta hợp với các Thiên Thần ngợi khen danh Chúa Ba Ngôi. Lời kinh nguyện của ta không bi lạc lõng trong giây phút này, nhưng cùng hòa âm với muôn vật từ khởi thủy trời đất. Và đây, cả cuộc đời Chúa Cứu Thế được tái diễn trong 15 suy gẫm vắn tắt. Ta sẽ được làm chứng cho lịch sử Cứu Độ và thông phần vào ơn Cứu Chuộc. Cách cầu nguyện cao trọng ấy mà bị ta coi thường sao?...
 
Khi hai người thương nhau, người ta không đem khoe tình yêu nơi công cộng. Họ không bắt nhau phải ăn ở cao sang rồi tìm những lời hoa mỹ xưng tụng lẫn nhau. Những loại tình yêu ấy, nếu có, chỉ là những thứ tình yêu giả tạo, ích kỷ và hướng về sự tan rã. Trái lại những tình yêu chân chính, họ âm thầm sống với nhau. Họ không chán phải lặp lại chữ yêu. Càng nói đến chữ yêu bao nhiêu, họ càng say sưa bấy nhiêu.
 
Đối với Đức Maria là Mẹ ta, một người Mẹ yêu thương và quyền thế, làm sao ta có thể nhàm chán khi nhắc đến tên Mẹ, đến tước hiệu của Mẹ và tình yêu Mẹ? Vậy lý do sâu xa làm ta không quí trọng lối cầu nguyện do Mẹ chỉ dạy đúng là vì ta thiếu tình yêu đối với Mẹ, ta chưa học hiểu đủ về Mẹ, ta chưa hiểu được bản chất cao sang đích thực của con người được tiêu biểu nơi Mẹ và nơi Con Mẹ.
 
Giai Thoại
 
Hai Ấn kiều thọ ân Mẹ La Vang
 
Cha Giuse Trần Văn Trang là một linh mục nhân đức và học biết rộng. Ngài là tác giả nhiều sách tương đối giá trị, một trong những vị đã từ đầu có công lưu bút tích về Đức Mẹ La Vang. Sau Giáo Sĩ Bomin, tác giả những dòng lịch sử La Vang đăng trong Niên sử Truyền Bá Đức Tin năm 1901, cha Trang đã viết cuốn “Tự Tích Tôn Kính Đức Mẹ La Vang”, xuất bản năm 1923 tại Qui Nhơn.
 
Ngài đã kể lại nhiều ơn lạ mà Đức Linh Mẫu ở Núi Đồi Việt Nam, đã ban cho nhiều người.
 
Theo ngài, sau đây là những ơn lạ đã được ban cho hai người Ấn Độ.
 
Đầu năm 1922, ông Lesages, quán ở Pođichéry thuộc Ấn Quốc, được bổ nhiệm đến Sở Quân Thuế An Thành, gần Huế. Hai vợ chồng Lesages rất đạo đức, ngoài tập quán lần hạt MÂN CÔI hằng ngày còn có thói quen mời các linh mục Việt Nam và ngoại quốc lân cận đến dùng cơm tại nhà.
 
Ngày kia, trong số thực khách có cha già Luận. Ông bà Lesages đến cúi đầu xin cha đáng kính cầu nguyện cho được sinh con vì là vợ chồng son, trên mười năm rồi. Cha Luận hứa sẽ cầu nguyện và khuyên ông bà nên cầu cùng Đức Mẹ La Vang ban cho ơn ấy.
 
Hai ông bà hành hương đến nơi linh địa cầu xin ban cho ơn lạ. Đức Mẹ nhậm lời...
 
Độ nửa tháng sau, một người đồng hương và bạn thân Lesages là ông S. Sanjivy đến thăm. Bấy giờ ông này giữ chức lục sự Tòa Án Đà Nẵng.
 
Ông bà kể cho khách ơn lạ Đức Mẹ La Vang đã ban và ca ngợi sự linh ứng của Đức Trinh Nữ ở chốn Núi Đồi Việt Nam.
 
Ông S. Sanjivy chăm chỉ nghe. Hiện ông đang phải bối rối như tơ vò, vì đang là nạn nhân của một vụ kiện lớn. Nếu ông không được trắng án trong vụ tố tụng này, ông phải mất chức, bị nhục nhã và tương lai sẽ vô cùng đen tối. Chính ông chánh án cũng bảo trước: “Nếu ông bạn không khéo biện bác và để người ta chứng minh đủ bằng cớ thì dù tôi là bạn đồng nghiệp cũng không cứu nổi”.
 
Ông S. Sanjivy liền nài nỉ bạn lần hạt cầu nguyện và dẫn mình đến La Vang để xin ơn cứu thoát đại họa.
 
Một toán 5 người Ấn Kiều và đoàn tùy tùng ăn mặc sang trọng đã đến nơi linh địa. Cha Bạch và cha Chuyên đã tiếp đón phái đoàn hành hương ngoại quốc này.
 
Phái đoàn đến quì dưới chân Đức Mẹ xuất hiện và cầu nguyện rất sốt sắng.
 
Vài ba tháng sau, ông Lesages, ông bà S. Sanjivy đem vô số đèn nến tới nhà thờ thắp sáng choang để tạ ơn Đức Mẹ.
 
Ngày hôm sau, ông S. Sanjivy thân hành đến gặp cha Trang, bấy giờ làm chánh xứ Phú Ngấn, xin dâng 5 đồng làm lễ tạ ơn Đức Mẹ La Vang (5 đng năm 1922 có lẽ mua được 2 lượng vàng).
 
Người Ấn thuật lại đầu đuôi sự việc cho cha nghe như đã kể trên và kết luận:
 
- Thật con đã nhờ ơn Đức Mẹ La Vang mà khỏi bị án một cách lạ lùng. Nếu không, con đã bị thải hồi và phải vô cùng nhục nhã. Vậy xin cha dâng lễ tạ ơn Đức Mẹ cho con.
Sau đó ông S. Sanjivy xin cha Trang một bản lịch sử La Vang để phổ biến bằng ngoại ngữ.
 
Lời Nguyện
 
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, xin giữ trong con một tâm hồn trẻ thơ tinh tuyền trong suốt như một dòng suối. Xin đem đến cho con một tâm hồn đơn sơ, không vướng mang chất chứa sầu muộn. Một tâm hồn cao đẹp để hiến dâng, luôn rộng mở cho cảm thông nhân ái. Một tâm hồn trung tín quảng đại, không hay quên bt cứ việc thiện nào, không oán hờn dẫu mảy may sự ác. Xin cho một tâm hồn dịu hiền, khiêm nhượng, biết yêu thương không mong chờ đáp trả. Vui sướng để được xóa mờ nơi con tim bằng hữu, trước tình yêu Con Chí Thánh Mẹ. Một tâm hồn bao la và bất khuất, không một vô ơn nào đóng lại, không sự thờ ơ nào làm chán nản. Một tâm hồn say đắm vinh quang Chúa Kitô, nứt rạn vì tình yêu Ngài, và vết thương chỉ được hàn gắn khi lên đến trời.
 
3. Khấn Xin Với Mẹ: Kinh Cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
Kinh Lạy Nữ Vương
 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
IV. CÙNG MẸ CA NGỢI CHÚA:            (MAGNIFICAT: Lc 1,46-55)
(chọn 1 trong 2 cách: đọc hoặc hát)
 
1. Đọc
 
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Hát (Lm. Kim Long)
 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
V. BẾ MẠC
 
1. Kinh Trông Cậy
 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
 
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
2. Các Câu Lạy
 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.