13/05/2019
1737
THÁNG HOA
DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA
***

Ngày 13

i. KHAI MẠC
 
1. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (hát hoặc đọc kinh):
 
          2.1.Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
 
1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.
 
2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.
 
3) Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân. Hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.
 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.
 
          2.2. Kinh: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
 
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
 
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
 
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
 
3. Nguyện Kinh
 
           3.1. Kinh Tin
 
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.
 
          3.2. Kinh Cậy
 
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 
          3.3. Kinh Kính Mến
 
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 
          3.4. Kinh Tin Kính
 
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
 
          3.5. Kinh Lạy Cha
 
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
 
          3.6. Kinh Kính Mừng (đọc 3 kinh)
 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
 
          3.7. Kinh Sáng Danh
 
Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
 
II. suy nim kinh MÂN CÔI
 
NHỮNG MẦU NHIỆM Ánh Sáng
(Nguồn: rosarium.op.org)
 
Mầu nhiệm 1: Phép rửa của Chúa Giêsu
 
Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình yêu thì làm tất cả những điều mới mẻ.
 
“Phần tôi, tôi đã rửa tội cho các ông bằng nước, còn Ngài sẽ rửa tội cho các ông trong Thánh Thần.” (Mc 1,8).
 
Khi chịu phép rửa, tôi đã lãnh nhận mầm giống của một cuộc sống mới. Tôi có thể trở nên một thụ tạo mới không già nua, bởi lẽ cuộc sống của thụ tạo mới là thần linh: một cuộc sống yêu thương. Bởi vì Thiên Chúa là Tình yêu (1 Ga 4,8b.16b).
 
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đổi mới chúng con bằng THÁNH THẦN của Ngài. Hãy làm cho chúng con thành những con người có một cuộc sống chỉ có tình yêu là trên hết. Con người cằn cỗi phải chết đi, con người mới có thể sống vô tận. Thánh Thần, Ngài là Đấng muôn đời trẻ trung bởi vì Ngài là TÌNH YÊU! Ngài là thần trí mới, là quả tim mới đã được hứa ban cho chúng. Xin Chúa Giêsu khẩn cầu Chúa Cha gửi Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con:
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm 2: Tiệc cưới ở Cana
 
Thiên Chúa là Tình yêu muốn trao ban niềm vui.
 
Phép lạ đầu tiên mà Chúa Giêsu thực hiện ở Cana xứ Galilêa, đó là lúc Ngài bày tỏ vinh quang của Ngài, và các môn đệ tin vào Ngài (Ga 2,11).
 
Phép lạ đầu tiên lừng danh của Chúa Giêsu, đó là việc làm cho nước hóa thành rượu. Phép lạ đầu tiên mặc khải vinh quang của Thiên Chúa là điều hướng tới NIỀM VUI của con người. Vinh quang của Thiên Chúa, đó là tình yêu. Nhưng tình yêu thì muốn cho niềm vui. Đó là thứ niềm vui dẫn đến niềm tin vào một Thiên Chúa TÌNH YÊU.
 
Đức Maria, nữ tì của Thiên Chúa, dấn thân cho NIỀM VUI của con người, bởi vì THIÊN CHÚA LÀ NIỀM VUI.

Lạy Mẹ Maria, chúng con cảm ơn Mẹ về sự can đảm, sự tín nhiệm và niềm tin của Mẹ vào tình yêu của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa, Mẹ không muốn gì khác hơn là tạo nên NIỀM VUI cho chúng con.
 
Xin Mẹ hãy làm cho chúng con trở nên những nữ tì của Thiên Chúa, những người phục vụ NIỀM VUI và như thế chúng con là những chứng nhân đáng tin cậy của một Thiên Chúa là TÌNH YÊU. Cùng với Mẹ và với chính Chúa Giêsu, chúng con xin với Chúa Cha, Đấng là nguồn gốc của mọi hạnh phúc:
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm 3: Chúa Giêsu loan báo Nước Thiên Chúa đến gần và kêu gọi sự hoán cải
 
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU trở nên bé nhỏ.
 
Bây giờ Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ, đặt nó giữa họ và Ngài tuyên bố: “Thật vậy, tôi nói với các ông điều này: Nếu các ông không trở nên như những trẻ nhỏ này thì các ông không được vào Nước Trời” (Mt 18,2-3).
 
Trở nên như những trẻ nhỏ này, điều đó không có nghĩa là trở thành ấu trĩ. Vấn đề trở nên như những trẻ nhỏ, có nghĩa là: sống hiện tại trong lúc này, từ bỏ tất cả những kiêu hãnh tự phụ, đơn sơ tin tưởng, cởi mở, luôn ngỡ ngàng và sống yêu thương hiền hòa.
 
Để có được TINH THẦN thơ ấu, chúng ta hãy cầu nguyện với Đấng yêu thương chúng ta như những người con và chúng ta hãy thưa rằng:
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm 4: Chúa Giêsu biến hình
 
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU làm cho nét mặt nên rạng rỡ.
 
Chúa Giêsu được biến đổi trước mắt họ, khuôn mặt Ngài trở nên sáng chói như mặt trời, và áo Ngài trắng như ánh sáng (Mt 17,2).
 
Những bóng tối, những màn đêm của sự ngu dốt, của đau khổ và của tội lỗi sẽ qua đi. Cuối cùng, đối với những người đã tin vào THIÊN CHÚA TÌNH YÊU và tự cởi mở cõi lòng cho Ngài, họ sẽ có vinh quang, lộng lẫy, ánh sáng và dạt dào yêu thương.
 
Chúng ta đừng để cho mình bị sợ hãi hay bị tê liệt bởi những điều tiêu cực đến với chúng ta. Thiên Chúa chỉ cho phép xảy ra điều xấu, để rút ra từ đó những điều tốt lành.
 
Để cho chúng ta có được cái nhìn hướng đến sự huy hoàng lộng lẫy của Chúa Giêsu phục sinh và để chúng ta trở nên những tia sáng cho những người khác, chúng ta hãy cầu xin với Đấng mà một ngày nào đó cũng biến đổi chúng ta, chúng ta hãy cầu xin rằng:
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
Mầu nhiệm 5: Chúa Giêsu tặng ban cho chúng ta Bí Tích Thánh Thể
 
THIÊN CHÚA TÌNH YÊU muốn hiệp nhất.
 
Ta khát khao ăn lễ Vượt Qua này với các con trước khi chịu đau khổ! (...). Đoạn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh; sau khi tạ ơn, Ngài bẻ ra và trong khi trao cho các môn đệ, Ngài nói: “Đây là Mình Ta, bị trao nộp vì các con. Các con hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Ta” (Lc 22,15.19).
 
Lạy Chúa Giêsu, bởi sự cử hành Bí Tích Thánh Thể, Chúa muốn làm sống lại cho chúng con hành động tình yêu tột đỉnh của Chúa, đó là sự trao ban cuộc sống của Chúa trên thập giá. Nhưng Chúa còn đi xa hơn nữa: Trong mỗi bánh thánh mà chúng con đón nhận, Chúa muốn mở rộng tâm hồn chúng con ở những chiều kích trong Trái Tim riêng của Chúa, đó là Trái Tim ôm ấp tất cả nhân loại, thậm chí tất cả thụ tạo trong cùng một tình yêu. Chúa muốn rằng chúng con có thể yêu thương như Chúa và trong Chúa. Bởi sự hiệp nhất với tình yêu của Chúa, chúng con sẽ có sức mạnh để tha thứ, để làm cho điều xấu trở thành điều lành, và ngay cả vượt qua cái chết của chúng con bằng cách làm cho cuộc sống của chúng con trở nên một của lễ tình yêu vì ơn cứu độ của thế giới. Chúa nói với chúng con: Ta là bánh thần thiêng bổ sức cho các ngươi. Người nào ăn bánh này thì không sợ chết. Vâng, tình yêu thì mạnh hơn sự chết, bởi nó là sự sống.
 
Làm thế nào để dâng lời cảm tạ vì bí tích tình yêu này?

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho tất cả cuộc sống của con trở nên “bánh thánh”, trở nên “hành động tạ ơn”, một bài ca ngợi muôn thuở, một lời Ngợi Khen Magnificat! Chớ gì con có tâm hồn ngợi khen như Mẹ Maria, vui sướng hát với Mẹ lời ngợi khen Magnificat! Ngợi khen Chúa khi con còn thức. Ngợi khen Chúa trước khi con làm việc. Ngợi khen Chúa khi con nghỉ trưa. Ngợi khen Chúa khi con đi ngủ. Ngợi khen Chúa khi con thức giấc ban đêm. Ngợi khen Chúa khi con gặp gỡ tha nhân! Ngợi khen Chúa khi con sống trong niềm vui hay trong cực nhọc. Con xin ngợi khen Chúa trong tất cả mọi trường hợp – để tỏ lòng tôn kính Đấng đã ban cho chúng con Bánh Hằng Sống:
 
Đọc 1 Kinh Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.
***
 
iii. HỌC biẾt đỂ MẾN MẸ
 
1. Hát Về Đức Mẹ (Chọn Bài Quen) Hoặc: Cao Dao Mẹ Dịu Hiền
 
ÐK. Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang. Mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng mênh mang. Mẹ là tiếng hát ru êm giữa đêm hè vắng. Mãi mãi Mẹ là mây trời biển rộng thênh thang.
 
1. Ði trong ân tình hồn con tha thết yêu Mẹ. Mẹ tựa dòng sông tinh tuyền sức sống vô biên. Mẹ là hy vọng đưa con đến bến bình yên. Lữ khách viễn du tìm về Mẹ đầy âu yếm.
 
2. Như cây muôn cành, Mẹ là bóng mát dịu hiền. Mẹ là sao mai soi đường dẫn lối trong đêm. Là nguồn trông cậy tin yêu nguồn suối ủi an. Tiếng hát dấu yêu ngợi ca tình Mẹ yêu mến.
 
2. Bài Đọc (Lm. Giuse Nguyễn Tri Ân, OP.)
 
Luôn luôn đọc Kinh Mân Côi cả khi thấy khô khan hay chia trí
 
Như đã trình bày trong ngày 11, phương thức đọc Kinh Mân Côi là:
 
1. Phải cố gắng đọc Kinh ngoài miệng.
 
2. Đồng thời suy niệm các mầu nhiệm trong Chuỗi MÂN CÔI.
 
Điều kiện 1 tương đối dễ, vì chỉ cần đọc khoan thai, rõ ràng và ý thức ý nghĩa. Tuy nhiên linh mục Cangardel, tác giả tập sách Bệnh Nhân Đến Lộ Đức xác định: “Tư tưởng ta không cần tiến theo nhịp của làn môi”.
Điều kiện 2 tương đối khó vì đòi phải cầm trí suy nghĩ những mầu nhiệm và quyết noi theo gương Chúa và Đức Mẹ đã nêu lên.
 
Việc suy niệm này tùy hoàn cảnh, khả năng và trình độ của mỗi người. Chúng ta nhớ lời thánh tiến sĩ Bonaventura: “Một bà già quê mùa có thể yêu mến Chúa hơn một tiến sĩ thần học”.
 
Có người khi thấy khô khan, có kẻ không thể cầm trí, liền ngã lòng không đọc Kinh Mân Côi nữa, vì nghĩ rằng có đọc cũng uổng công vô ích. Nghĩ vậy thật lầm.
 
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XIII trong Hiến chế Pretiousngày 13.5.1727 đã tuyên bố: “Đối với những người không có khả năng suy niệm các mầu nhiệm MÂN CÔI thì lần chuỗi sốt sắng cũng đủ.”
 
Thêm một tiếng nói có thẩm quyền nữa của nguời thừa hưởng gia nghiệp Thánh Đa Minh, Linh mục Alain de Rupert, ngài viết: “Có một người ngoan đạo, đã bỏ đọc Kinh Mân Côi trong một thời gian, vì thấy mình khô khan đãng trí, không thể suy niệm những mầu nhiệm như ý muốn. Đức Mẹ hiện ra cho đương sự và minh giải cho ông đừng lầm nghĩ như vậy và cứ tiếp tục đọc Kinh Mân Côi dù thấy khô khan hay đãng trí. Trường hợp đọc kinh không sốt sắng như vậy mà cố gắng đọc, công đức lại càng lớn hơn. Vì Đức Mẹ càng lưu ý đến lòng thành thực và sự cố gắng của ta.”
 
Giai Thoại: Các danh nhân lần hạt MÂN CÔI
 
Có rất nhiều danh nhân hết sức tôn sùng Kinh Mân Côi, dù bị cám dỗ có rất nhiều Giai Thoại về niệm châu của vô số danh nhân, nhưng xin hạn chế sau đây một ít mẫu điển hình.
 
Đức Leô XIII, một vị Giáo Hoàng vĩ đại, mỗi khi thư thả, cầm chuỗi lần hạt ngay. Ngài khẳng định: “Muốn được ơn soi sáng để điều khiển Giáo Hội, phương pháp linh nghiệm hơn cả là đọc Kinh Mân Côi.”
 
Có ai bù đầu cho bằng ông vua của thế giới đạo? Thế mà Đức Piô XI cũng tìm ra được thời giờ để mỗi ngày lần 3 chuỗi. Bởi vậy Ngài phải thức ngày nào cũng quá nửa đêm. Ngài tuyên bố: “Ngày nào không đọc hết Kinh Mân Côi, ngày đó coi như vô ích”.
 
Đức Piô XII khi đi dạo trong thượng uyển Vatican được Đức Mẹ MÂN CÔI cho thấy phép lạ cả thể mặt trời liên tiếp trong 3 ngày. Vị Giáo Hoàng được toàn thể thế giới khâm phục này nhiều lần qui tụ cả thiếu nhi La Mã đến điện Vatican quỳ chung quanh ngài đọc Kinh Mân Côi. Khi ngài băng hà, người ta quấn tràng hạt ngài thường dùng vào tay để nói lên ý chí dù sống dù chết, ngài không rời tràng hạt thân yêu.
 
Ông Franco, quốc trưởng Tây Ban Nha, trước khi giải quyết một vấn đề quan trọng, đến lần hạt trong nguyện đường riêng.
 
Ông Nguyễn Hữu Bài, thượng thư bộ lại, tương đương với thủ tướng Việt Nam, ngày nào cũng lần hạt MÂN CÔI.
 
Tổng Thống Ngô Đình Diệm, khi còn là Phủ Trưởng Hải Lăng, thường đi chân không hành hương đến La Vang lần nhiều chuỗi mới về.
 
Thi sĩ Hàn Mặc Tử, tại nhà thương phung Qui Hòa luôn luôn lần hạt và đã ca tụng Mẹ bằng một kiệt tác Ave Maria.
 
Thánh Tôma và Bonaventura là 2 vị tiến sĩ lừng danh thời Trung Cổ ngày nào cũng trìu mến lần chuỗi. Thánh Phanxicô Khó Khăn, bạn thân của Thánh Đa Minh cũng vậy.
 
Linh Mục Olier sáng lập và tiên khởi giám đốc chủng viện Xuân Bích, Đức hồng y bác học Bêruyn (Bérulle), đại danh Fénelon và nhà hùng biện lỗi lạc Bossuet lần hạt hằng ngày để được thần lực và soi sáng.
 
Các thân nhạc Haydn và Mozart tìm nguồn hứng trong bí quyết MÂN CÔI.
 
Ông Bùi Tuân, dân biểu quốc hội trước đây, là 1 nhà văn thánh thiện. Sau khi trở lại là 1 tông đồ nhiệt thành bằng ngòi bút. Một hôm nhà thơ Ái Thần đến thăm ông ở Bồng Sơn. Hai bạn văn, để tỏ tình thân mật, cùng ngủ chung một giường. Ái Thần từ Huế vào mệt, ngủ giấc dài, thức dậy vẫn thấy Bùi Tuân quỳ trong mùng lần hạt. Đồng hồ điểm 12 tiếng.
 
Lời Nguyện
 
Lạy Mẹ, những gương tôn sùng Kinh Mân Côi mãnh liệt quá, hấp dẫn quá, không thể không lôi kéo mạnh chúng con được. Chúng con nguyện luôn luôn dâng lời chào Mẹ.
 
Cả khi khô lá úa, cả khi trí loãng mây trôi, cả khi lòng bạc như vôi: có Mẹ lưu ý đủ rồi!
 
3. Khấn Xin Với Mẹ: Kinh Cầu Đức Mẹ
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
 
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
 
Ðức Chúa Cha Ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Ðức Chúa ThànhThần là Ðức Chúa Trời thật.
Thưa: Thương xót chúng con.
 
Rất thánh Ðức Bà Maria.
Thưa: Cầu cho chúng con (các câu kế tiếp đều thưa như vậy).
Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời.
Rất thánh Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
 
Ðức Mẹ Chúa Kitô.
Ðức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
Ðức Mẹ cực thanh cực tịnh.
Ðức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
Ðức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
Ðức Mẹ rất đáng yêu mến.
Ðức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
Ðức Mẹ chỉ bảo đàng lành.
Ðức Mẹ sinh Chúa Tạo thiên lập địa.
Ðức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
Ðức Nữ cực khôn cực ngoan.
Ðức Nữ rất đáng kính chuộng.
Ðức Nữ rất đáng ngợi khen.
Ðức Nữ có tài có phép.
Ðức Nữ có lòng khoan nhân.
Ðức Nữ trung tín thật thà.
 
Ðức Bà là gương nhân đức.
Ðức Bà là tòa Ðấng khôn ngoan.
Ðức Bà làm cho chúng con vui mừng.
Ðức Bà là Ðấng trọng thiêng.
Ðức Bà là Ðấng đáng tôn trọng.
Ðức Bà là Ðấng sốt mến lạ lùng.

Ðức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
Ðức Bà như lầu đài Ðavít vậy.
Ðức Bà như tháp ngà báu vậy.
Ðức Bà như đền vàng vậy.
Ðức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
Ðức Bà là cửa Thiên đàng.
Ðức Bà như sao mai sáng vậy.
Ðức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Ðức Bà bầu chữa kẻ có tội.
Ðức Bà yên ủi kẻ âu lo.
Ðức Bà phù hộ các giáo hữu.
 
Nữ vương các thánh thiên thần.
Nữ vương các thánh Tổ tông.
Nữ vương các thánh Tiên tri.
Nữ vương các thánh Tông đồ.
Nữ vương các thánh Tử vì đạo.
Nữ vương các thánh Hiển tu.
Nữ vương các thánh Ðồng trinh.
Nữ vương các thánh Nam cùng các thánh Nữ.
Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
Nữ vương linh hồn và xác lên trời.
Nữ vương truyền phép rất thánh Mân Côi.
Nữ vương ban sự bằng an.
Nữ vương các gia đình.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa tha tội chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Thưa: Chúa thương xót chúng con.
 
Lạy rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
4. Kinh Lạy Nữ Vương
 
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
 
Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
IV. CÙNG MẸ CA NGỢI CHÚA: (MAGNIFICAT: Lc 1,46-55)
(chọn 1 trong 2 cách: đọc hoặc hát)
 
1. Đọc
 
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

 
2. Hát (Lm. Kim Long)
 
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
 
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
 
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
 
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
 
V. BẾ MẠC
 
1. Kinh Trông Cậy
 
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.
 
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
2. Các Câu Lạy
 
Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
 
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
 
Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
 
3. Làm Dấu Thánh Giá: + Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
+++()+++