15/10/2019
1270
THÁNG MÂN CÔI
Ngày 15 Tháng 10
1. Đọc kinh hoặc hát xin ơn Chúa Thánh Thần
Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần
1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 
2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn. 
3. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý, xa điều gian dối, luôn trung thành. 
2. xét mình (thinh lặng chốc lát) hoặc đọc:
Kinh Ăn Năn Tội
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
3. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ THƯƠNG
Mầu nhiệm thứ năm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.
Lời Chúa: Ga 19,17-22
17 Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha;18 tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-su thì ở giữa.19 Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: "Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thái."20 Trong dân Do-thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giê-su bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng: Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp.21 Các thượng tế của người Do-thái nói với ông Phi-la-tô: "Xin ngài đừng viết: "Vua dân Do-thái", nhưng viết: "Tên này đã nói: Ta là Vua dân Do-thái"."22 Ông Phi-la-tô trả lời: "Ta viết sao, cứ để vậy! "
Suy niệm và cầu nguyện
Đức Giê-su, Đấng vì yêu thương chúng ta mà đã mang tội lỗi của chúng ta vào thân thể Người và đưa lên cây thập giá, và “nhờ Thánh Thần thúc đẩy, Người đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa” (Dt 9,4), để “trong cái chết của Người, chúng ta cũng được thanh tẩy” (Rm 6,3), hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa, dẫn đưa chúng ta vào Sự Sống Vĩnh Cửu. Đức Giê-su chính là ánh sáng trong đêm tối cuộc đời. Người đã ban cho cuộc sống của con người một ý nghĩa, một niềm hy vọng. Chính từ trái tim bị đâm thâu của Người mà ân sủng được ban tặng và ơn cứu độ đến với chúng ta.
Lạy Chúa Giê-su, xin vì công nghiệp vô cùng của cuộc thương khó và cái chết của Chúa trên thập giá mà ban cho chúng con sống thánh thiện để được ơn cứu độ.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).

4. ĐỌC: KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ! Chúng con, con cháu Evà ở chốn khách đầy kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
5. BÀI ĐỌC
Giá trị của máu Đức Kitô
Trích bài giáo huấn của thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục. 
Bạn muốn nghe nói về giá trị của máu Đức Kitô ư ? Chúng ta hãy trở về với hình ảnh báo trước, nhớ lại máu cũ, cùng kể Iại chuyện xưa về máu. 
Ông Môsê đã nói: Anh em hãy giết con chiên một tuổi và lấy máu bôi lên cửa. Thưa ông Môsê, ông nói gì vậy ? Phải chăng máu chiên vẫn cứu thoát được con người có lý trí ? Ông bảo: Được lắm, nhưng không phải vì nó là máu chiên mà vì là hình ảnh máu Chúa. Vậy giờ đây, nếu thay vì thấy máu chiên bôi lên bậu cửa, kẻ thù lại thấy máu Đức Kitô đỏ thắm nơi miệng các tín hữu là cửa đền thờ đích thật, thì ắt nó phải chạy trốn cho nhanh. 

Bạn có muốn khám phá giá trị khác của máu này nữa không ? Tôi muốn bạn nhìn kỹ xem máu đó trước tiên từ đâu chảy ra và phát xuất từ nguồn mạch nào. Trước hết, máu đó từ chính thập giá tuôn ra, bắt nguồn từ cạnh sườn của Chúa. Quả vậy, như Tin Mừng nói, khi Đức Giêsu đã chết, còn treo trên thập giá, thì một người lính đến gần, lấy đòng đâm cạnh sườn Người và từ đó nước cùng máu chảy ra. Nước tượng trưng phép rửa, máu tượng trưng thánh lễ. Người lính đã mở cạnh sườn của Chúa: anh đã chọc thủng bức tường đền thánh, còn tôi, tôi đã tìm được kho tàng quý giá và lấy làm vui vì đã chiếm được trân châu bảo ngọc. Về con chiên cũng vậy: người Dothái xưa đã giết chiên, còn tôi đã được hưởng hiệu quả của lễ tế. 
Từ cạnh sườn Người, máu cùng nước chảy ra. Hỡi bạn thính giả, tôi không muốn bạn dễ dàng lướt qua các bí mật của mầu nhiệm cao cả như thế. Quả thật, tôi còn một điều thần bí và ẩn tàng phải nói. Tôi đã nói nước và máu là biểu tượng của phép rửa và thánh lễ, từ đó Hội Thánh được xây dựng qua việc tái sinh và canh tân của Thánh Thần, tức là qua phép rửa và thánh lễ. Cả hai, có thể nói, đã phát xuất từ cạnh sườn của Đức Kitô. Vậy từ cạnh sườn mình, Đức Kitô đã xây dựng Hội Thánh, cũng như từ cạnh sườn của ông Ađam đã phát xuất bà Evà, bạn đời của ông. 
Vì lẽ đó, thánh Phaolô cũng muốn nói đến cạnh sườn Chúa khi quả quyết rằng: Chúng ta bởi thân thể và xương cốt của Người. Cũng như Thiên Chúa đã làm nên người phụ nữ từ cạnh sườn của ông Ađam, thì Đức Kitô cũng lấy nước và máu từ cạnh sườn Người mà điểm tô Hội Thánh. Cũng như Thiên Chúa đã mở cạnh sườn ông A đam khi ông đang ngủ say, thì Sau khi Đức Kitô tắt thở, Người cũng ban cho chúng ta nước và máu như vậy. Anh em hãy xem Đức Kitô đã kết hợp hiền thê với mình như thế nào, hãy xem Người nuôi dưỡng chúng ta nhờ của ăn nào. Chúng ta được Sinh ra nhờ của ăn nào thì cũng được nuôi dưỡng bằng của ăn ấy. Cũng như người mẹ do tình thương tự nhiên thúc đẩy, sẵn sàng nuôi con bằng sữa và máu của mình, thì Đức Kitô cũng luôn lấy máu mình mà nuôi những kẻ Người đã tái sinh như vậy. 
(Bài đọc 2, Kinh Sách, Thứ Sáu Tuần Thánh).

6. KẾT THÚC (HÁT HOẶC ĐỌC):  MAGNIFICAT (Linh hồi tôi)

ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
Đọc:
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !

Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.
***
 
114.864864865135.135135135250