03/03/2017
2247
Nhân dịp mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917-2017), chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một tác phẩm: "Fatima - Chân Trời Cứu Độ". Đây là một tác phẩm được một tác giả rất am hiểu về biến cố Fatima biên soạn là Đa Minh Cao Tấn Tĩnh. Tác giả là một tông đồ về sứ điệp Fatima, một người rất sùng kính Đức Mẹ, và cũng là một người viết nhiều sách về Kinh Mân Côi cũng như Đức Mẹ.

Qua tác phẩm này, quý vị sẽ nắm rõ hơn về lịch sử cũng như sứ điệp và biến cố Fatima. 

Dưới đây là nội dung (chúng tôi chỉ đưa đường link, để đọc, quý vị click vào từng phần):

NỘI DUNG
Fatima: Tổng Quan 
Biến Cố Fatima –Dấu Hiệu Cứu Độ
Bí Mật Fatima – Dự Án Cứu Độ
Sứ Điệp Fatima –Linh Đạo Cứu Độ
Thiếu Nhi Fatima –Lực Lượng Cứu Độ
Fatima: Tổng Kết
114.864864865135.135135135250