05/05/2016
2688
Kinh Mân Côi là lời kinh đơn giản, dễ đọc, dễ thuộc và dễ thực hiện... nhưng ơn ích mang lại thì vô vàng. Một lời kinh ở trong tầm tay của mọi người. Một kho tàng ân sủng ngay trong khả năng mỗi người. 

Nhân Tháng Hoa dâng kính Mẹ, chúng ta cùng tìm hiểu về Kinh Mân Côi. Tại sao lại phải tìm hiểu về lời kinh này? Vì quá đơn giản, nên người ta thường nghĩ là mình hiểu hết rồi. Thực ra có mấy người hiểu được sâu giá trị của lời kinh này. Tìm hiểu nhiều thì hiểu biết nhiều. Càng hiểu biết thì càng có lòng yêu mến.

Tác giả Đa Minh Cao Tấn Tĩnh sẽ giúp chúng ta khám phá giá trị của lời kinh cao quý này qua Tông thư Rosarium Mariae Virginis của Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II. Xin mời nhấp vào đây để đọc!


 
114.864864865135.135135135250