30/04/2016
6600
Tháng Năm đã về. Tháng dành riêng dâng kính Mẹ Maria. Trong tâm tình của người tín hữu Việt Nam, lòng thảo hiếu là rất quan trọng. Mỗi người con đều mong muốn làm một điều gì đó thật đẹp cho Mẹ. Điều Mẹ ưa thích nhất trong tháng này là dâng cho Mẹ những bông hoa thiêng liêng - Hoa Mân Côi. Điều khác Mẹ cũng muốn mỗi người con làm là hiểu biết và yêu mến Mẹ.

Để biết và yêu mến Mẹ nhiều hơn, xin mời quý vị click vào đây để đọc cuốn sách Tháng Đức Bà.

Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, khẩn cầu cùng Thiên Chúa cho tất cả chúng ta.

Lm FX. Trần Kim Ngọc, OP.

 
114.864864865135.135135135250