29/04/2023
7054
Sách THÁNG NĂM - THÁNG HOA dâng kính ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Quý vị có thể tự do tải về máy, in ra, để SỬ DỤNG;  bản WORD, bản PDF.
******
 

LỜI NGỎ CỦA LINH MỤC TỔNG ĐẶC TRÁCH HỘI MÂN CÔI VIỆT NAM
Tháng Hoa dâng kính Mẹ Maria -Mẹ Thiên Chúa- lại về, trong bối cảnh: dịch bệnh, chiến tranh tại Ukcraina, và Giáo Hội đang trong tiến tình hướng tới Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI...
 
Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đời sống sinh hoạt con người bị xáo trộn, đời sống đức tin đang bị thay đổi... chiến tranh tại Ukraina cũng đang đặt ra nhiều vấn đề nhân đạo và hoà bình...
 
Tháng Năm – Tháng Hoa Mẹ lại về, Giáo Hội mời gọi chúng ta dâng lên Mẹ Thiên Chúa những bông hoa tươi, đặc biết là những tràng Hoa Mân Côi, để cùng cầu nguyện cho:
1/ nhân loại khỏi đại nạn dịch bệnh Covid,.
2/ thế giới được hoà bình,
3/ Giáo Hội được hiệp nhất,
4/ gia đình được êm ấm...

Lạy Mẹ là Mẹ rất từ ái của chúng con, xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi rất đáng thương đang sống trong những thời khắc khó khăn này.

Georgia, ngày 29.04.2023
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
114.864864865135.135135135250