25/04/2021
7224
Sách THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ được biên tập để dùng cho THÁNG NĂM - THÁNG HOA. Quý vị có thể tải về để in (khổ A5) hoặc đọc: nhấp vào đây để tải bản WORD hoặc bản nhấp vào đây để tải bản PDF.

Quý vị tuỳ nghi sử dụng hoặc phổ biến rộng rãi.

LỜI NGỎ CỦA NGƯỜI BIÊN TẬP (trích từ sách THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ)

Tháng Năm - Tháng Hoa dâng kính Mẹ Maria gợi lên những tâm tình về truyền thống tốt đẹp trong Giáo Hội, từ đó thôi thúc chúng ta nghĩ về bối cảnh của thế giới trong thời đại ngày nay.

Trong thông điệp“Mense Maio - Tháng Năm”, Đức giáo hoàng Phaolô VI nói rằng Tháng Năm “là tháng dành dâng kính Đức Trinh Nữ và mang lại nhiều lợi ích cho dân Kitô giáo”.

Chúng ta đang sống trong một thế giới và một thời đại đầy biến đổi. Nhiều nơi trên thế giới bất ổn, có nguy cơ chiến tranh hạt nhân, chiến tranh vũ khí sinh học. Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Các quyền sống của con người bị coi thường... Con người đang phải sống trong những lo âu và nghi kỵ lẫn nhau. Trong bối cảnh như thế, con người cần phải hướng nhìn lên Mẹ Maria, như Đức Phaolô VI dạy:“bởi vì một cách đúng đắn, Mẹ Maria được xem như một con đường mà qua đó chúng ta được dẫn tới Chúa Kitô, người nào gặp gỡ Mẹ Maria thì không thể không gặp gỡ Chúa Kitô như vậy... Con người cần phải trở về với Chúa Kitô trong thế giới đầy lo âu và nguy hiểm, thôi thúc bởi trách nhiệm và nhu cầu cấp bách của trái tim con người hầu tìm thấy một nơi ẩn trú an toàn và một mạch nước sự sống siêu việt.”

Trong Tháng Năm này, người tín hữu thường dâng hoa kính Đức Mẹ: hoa tươi và hoa lòng; trong đó, hoa lòng được biểu hiện bằng những hy sinh,... đặc biệt là những lời cầu nguyện. Như Đức giáo hoàng Phaolô VI nói: “Tháng Năm là một động lực mạnh mẽ cho việc cầu nguyện thường xuyên và sốt sắng hơn, và bởi vì những lời khẩn cầu của chúng ta sẽ dễ dàng chạm đến trái tim từ ái của Mẹ Maria trong suốt Tháng Năm này”. Quả thực, Kinh Mân Côi là lời kinh làm lay động trái tim hiền mẫu của Đức Mẹ, và là lời cầu nguyện làm đẹp lòng Đức Mẹ nhất. Xin hãy cầm tràng chuỗi Mân Côi mà cầu nguyện mỗi ngày, đặt biệt trong Tháng Năm, như lời Đức Mẹ mời gọi tại Fatima năm 1917.

Đặc trách
Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.

 
114.864864865135.135135135250