02/10/2021
7275
HỌC BIẾT ĐỂ MẾN MẸ MARIA (Sách dùng cho Tháng Mười - Tháng Mân Côi)

Quý vị có thể tải về máy để đọc hoặc tuỳ nghi sử dụng, xin click vào đây để tải bản PDF!

LỜI GIỚI THIỆU (từ tác phẩm)
 
Kính thưa quý vị,
 
Cuốn sách với tiêu đề “Học biết để mến Mẹ Maria” được ra mắt quý vị nhân dịp Tháng Mân Côi dâng kính Mẹ trong khung cảnh: 1) Năm Thánh Lòng Thương Xót, 2) Năm Thánh mừng 800 năm thành lập Dòng Đa Minh (1216-2016), 3) 50 năm thành lập Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam (1967-2017), và 4) đặc biệt hướng tới biến cố mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917-2017).
 
Mẹ Maria có một vị trí, một vai trò và một phẩm giá rất quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và đối với số phận của từng người cũng như của toàn thể nhân loại. Chúng ta chỉ cần đọc lại những lời sau cùng của Chúa Giêsu ở trên thập giá khi Người sắp tắt thở mà về cùng Chúa Cha, chúng ta sẽ thấy được mối tương quan của Đức Mẹ với nhân loại chúng ta. Những lời đó giống như một di chúc, một di sản thiêng liêng và cũng như một lệnh truyền: “Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: ‘Thưa Bà, đây là con của Bà.’ Rồi Người nói với môn đệ: ‘Đây là mẹ của anh.’ Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình”. (Ga 19,26-27).
 
Di chúc của Chúa Giêsu để lại cho Mẹ Maria và loài người chúng ta cứ thế được thực hiện qua suốt dòng thời gian. Mẹ càng ngày càng được hiểu biết và yêu mến nhiều hơn qua việc: 1) Giáo Hội tuyên bố một số tín điều về Mẹ; 2) Giáo Hội đưa vào phụng vụ rất nhiều lễ về Mẹ gồm các lễ trọng, lễ kính và lễ nhớ; 3) Giáo Hội còn dành riêng hai tháng đặc biệt trong năm để biệt kính Mẹ là Tháng 5 (Tháng Hoa) và Tháng 10 (Tháng Mân Côi); 4) ngoài ra, Giáo Hội còn khuyến khích người tín hữu thực hành những hình thức đạo đức bình dân khác đối với Mẹ, như: lần hạt, dâng hoa, rước kiệu, hành hương để kính Mẹ...
114.864864865135.135135135250