28/08/2015
3618


Tải về về máy đọc dạng PDF, xin bấm vào đây.

ĐÔI LỜI CỦA NGƯỜI BIÊN TẬP

Về tác giả: thánh Louis Marie Grignion de Montfort

Tác giả Louis Marie Grignion de Montfort sinh ngày 31/01/1673, chịu chức linh mục năm 1700, qua đời ngày 28/04/1716. Ngài được Đức giáo hoàng Lêô XIII phong chân phước năm 1888 và được Đức giáo hoàng Piô XII phong hiển thánh năm 1947. Lễ kính thánh nhân ngày 28/4 hằng năm.

Về tác phẩm: “Thành thực sùng kính Mẹ Maria”

Thánh Louis Marie Grignion de Montfort đã viết tập sách "Thành thực sùng kính Mẹ Maria" vào khoảng đầu những năm 1700, nhưng bản thảo viết tay không được ai biết đến trong vòng khoảng hơn một thế kỷ. Tập sách được khám phá ra năm 1842 một cách rất tình cờ, và được xuất bản lần đầu vào năm 1843. Tác phẩm này đã trở thành tập sách cổ điển về Linh Đạo Thánh Mẫu.

Ảnh hưởng của tác phẩm

Ảnh hưởng của tác phẩm rất lớn. Điều này được chứng minh qua việc tác phẩm được các vị giáo hoàng sử dụng và đề cao, ví dụ:
1) Đức giáo hoàng Lêô XIII đã căn cứ vào các bản văn của thánh Montfort, mà cho rằng không thể nào thực hiện việc tái rao giảng Kitô giáo mà lại thiếu Đức Trinh Nữ Maria. Chính vì vậy, trong 10 thông điệp về Kinh Mân Côi, vị giáo hoàng này đã cổ võ lòng sùng kính Mẹ Maria.
2) Đức giáo hoàng Piô X đã căn cứ rất nhiều vào quan điểm của thánh Montfort trong cuốn “Thành thực sùng kính Mẹ Maria”, để viết thông điệp “Ad Diem Illum Laetissimum” (02/02/1904), nhân dịp kỷ niệm 50 năm tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria. Đức giáo hoàng đã sử dụng rất nhiều câu của thánh Montfort, chẳng hạn như câu: “không có một con đường nào chắc chắn hơn hay dễ dàng hơn là Mẹ Maria trong việc liên kết tất cả con người với Chúa Kitô”. Chính đức giáo hoàng này đã ban Phép Lành Toà Thánh cho tất cả những ai đọc cuốn sách này.
3) Đức giáo hoàng Piô XII cảm phục tư tưởng của thánh Montfort về Mẹ Maria được trình bày trong tác phẩm “Thành thực sùng kính Mẹ Maria”. Trong dịp phong hiển thánh cho cha Montfort, đức giáo hoàng Piô XII đã nói về cha Montfort như sau:
“Cái mãnh lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy tất cả mọi thừa tác vụ tông đồ của ngài, và cái bí quyết lớn lao của ngài trong việc thu hút các linh hồn và mang các linh hồn về cho Chúa Giêsu là lòng tôn sùng của ngài đối với Mẹ Maria. Tất cả mọi hoạt động của ngài đều dựa vào lòng tôn sùng ấy; nơi việc tôn sùng này, ngài đã trao phó tất cả mọi an toàn của ngài, và ngài không thể nào tìm đâu ra một lợi khí hiệu năng hơn cho thời đại của ngài. Để chống lại với thành phần khổ hạnh buồn bã, thành phần sợ hãi u sầu, thành phần bè rối Jansêniô ngạo mạn thê thảm, ngài đã thực hiện tình yêu thương con thảo, tin tưởng, thiết tha, quảng đại và hiệu nghiệm của một người tôi tớ nhiệt tình đối với Mẹ Maria, đối với Mẹ là Nơi Nương Náu của các tội nhân, là Mẹ của Ân Sủng Thần Linh, là sự sống của chúng ta, là sự ngọt ngào của chúng ta và là niềm hy vọng của chúng ta.” (Bài chia sẻ, ngày 21/07/1947).

4) Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói lên tâm tình của mình đối với vị thánh có ảnh hưởng rất lớn trên cuộc đời của ngài nhân dịp kỷ niệm 160 năm xuất bản tác phẩm “Thành thực sùng kính Mẹ Maria”:
“Chính tôi, trong những năm còn trẻ, đã tìm được hỗ trợ rất nhiều khi đọc tác phẩm này. ‘Tôi đã thấy ở đó những giải đáp cho các vấn nạn của mình’, vì có lúc tôi sợ rằng nếu việc tôi tôn sùng Mẹ Maria ‘trở thành quá đà thì sẽ đi đến chỗ l
114.864864865135.135135135250