04/09/2020
1356

Vinh Quang Đức Mẹ Maria

Tác giả : Thánh Anphongsô

Nội dung : Ngài viết bộ sách “Vinh quang Ðức Mẹ” thu tập nhiều lời ca tụng, nhiều tích truyện chứng minh quyền phép và tình thương của Ðức Mẹ, để lôi kéo mọi người tin cậy kính mến Ðức Mẹ, là Ðấng ban ơn cứu rỗi cho người cậy trông. Trong bộ sách này ngài viết : “Con muốn được là người yêu mến Mẹ hơn hết mọi người, chỉ trừ Chúa thôi. Sự ao ước này nếu có táo bạo thì cũng chỉ vì con yêu Mẹ, mà nếu Mẹ không rất đáng yêu, thì con đã không yêu Mẹ như thế”.

 

114.864864865135.135135135250