27/09/2021
3062
Kính thưa quý độc giả,
Tháng Mười - Tháng Mân Côi lại đến với chúng ta trong bầu không khí dịch bệnh đang lan tràn khắp nơi. Đời sống con người như bị khép lại sau cánh cửa nhà mình! Nỗi lo âu sợ hãi vây bủa khắp nơi! Với hoàn cảnh này, vai trò của Mẹ Maria và Kinh Mân Côi là rất cần thiết trong việc xin ơn bình an và chữa lành cho loài người...

Vì vậy, để giúp người tín hữu có phương tiện cầu nguyện, đặc biệt là cầu nguyện với Kinh Mân Côi, chúng tôi biên soạn tài liệu này, quý vị có thể sử dụng trong Tháng Mân Côi, hoặc có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Tài liệu được biên soạn dựa theo hướng dẫn của các vị giáo hoàng gần đây, đặc biệt là Đức Gioan Phaolô II qua Tông thư “Rosarium Virginis Mariae”, với việc sử dụng Lời Chúa trong Thánh Lễ thích ứng với nhịp sống hằng ngày... Tài liệu
được dàn trang trên khổ giấy A5, với 4 phần chính: 1- Mẫu cầu nguyện, 2- Suy nguyện Kinh Mân Côi theo 31 ngày trong tháng 10-Tháng Mân Côi, 3- Suy nguyện Kinh Mân Côi theo mùa (Vui-Sáng-Thương-Mừng), và 4- Trang chuyên đề.

Quý vị có thể tải vềTUỲ NGHI SỬ DỤNG: bản PDF,  bản WORD

Xin Đức Mẹ Mân Côi cầu bầu cùng Chúa cho hết thảy nhân loại chúng ta trong cơn gian nan đại dịch này!
Tu viện thánh Martin, ngày 27.09.2021
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
114.864864865135.135135135250