04/07/2017
5509
Lời giới thiệu

Đây là một tác phẩm do bà đáng kính Maria Agrêđa biên soạn dựa trên những thôi thúc từ bên trong tâm hồn, hay nói cách khác, đây là những mặc khải tư về "Cuộc đời Mẹ Maria". Những người con của Mẹ Maria nên đọc tác phẩm này, để hiểu hơn về Mẹ, nhờ thế mà yêu mến Mẹ hơn.

Chúng tôi xin trình bày ở đây "Mục lục" của cuốn sách "THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM". Quý vị nhấp vào từng mục để đọc!

Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP.
***********************


THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM
(The Mystical City of God)
by Venerable Mother Mary of Jesus of Agreda (1602-1665)
(CUỘC ĐỜI MẸ MARIA)
Bản dịch tiếng Việt: Tu sĩ Phan Thiện Giản, CMC.
 

PHẦN I: CUỘC ĐỜI ẨN DẬT
 
01. Trong Ơn Tiền Định
02. Thiên Đàng Chờ Đợi
03. Trần Gian Ngóng Trông
04. Đầu Thai Vô Nhiễm
05. Quãng Đời Thai Nhi
06. Sinh Vào Trần Thế
07. Cuộc Đời Ba Năm Đầu
08. Dâng Mình Trong Đền Thờ
09. Thử Thách Trong Đền Thờ
114.864864865135.135135135250