Thông Điệp Augustissimae Virginis Mariae Về Hội Mân Côi
Thông Điệp Augustissimae Virginis Mariae Về Hội Mân Côi / 1178 / Tài Liệu
AUGUSTISSIMAE VIRGINIS MARIAE Thông điệp của Giáo hoàng Leo XIII VỀ HIỆP HỘI RẤT THÁNH MÂN CÔI   Gửi anh em đáng kính: Thượng phụ, Hồng y, Tổng giám mục, Giám mục, và Bản quyền sở tại có mối hoà bình và hiệp thông với Toà Thánh.   Thưa anh ...
Tông Hiến Của Đức Giáo Hoàng Lêô XIII Về Những Luật Lệ, Bổn Phận Và Đặc Ân Của Hội Mân Côi
Tông Hiến Của Đức Giáo Hoàng Lêô XIII Về Những Luật Lệ, Bổn Phận Và Đặc Ân Của Hội Mân Côi
/ 3195 / Tài Liệu
Tông hiến UBI PRIMUM của Đức thánh cha Lêô XIII   Được chọn làm giáo hoàng bởi ý định quan phòng của Thiên Chúa. Về những luật lệ, bổn phận và đặc ân của Hội Rất Thánh Mân Côi. Lêô, giám mục Tôi tớ của các Tôi tớ của Thiên Chúa để muôn đời ...