25/08/2015
2209
Tông hiến UBI PRIMUM của Đức thánh cha Lêô XIII
 
Được chọn làm giáo hoàng bởi ý định quan phòng của Thiên Chúa.
Về những luật lệ, bổn phận và đặc ân của Hội Rất Thánh Mân Côi.
 
Lêô, giám mục

Tôi tớ của các Tôi tớ của Thiên Chúa để muôn đời ghi nhớ

Ngay từ khi được cất nhắc lên Ngai toà của thánh Phêrô bởi một bí mật nhiệm mầu của Chúa Quan Phòng, Chúng Tôi thấy rằng sự dữ càng ngày càng gia tăng lên nhiều hơn trên khắp thế giới; Chúng Tôi coi đó như một nhiệm vụ trong sứ vụ tông đồ của Chúng Tôi là phải tạo nên những khuôn mẫu của ơn cứu độ và phải nghiên cứu bằng những cách thức tốt hơn mà Chúng Tôi thấy đảm bảo hơn việc bảo vệ Giáo Hội và tính toàn vẹn của đức tin công giáo. – Theo những tư tưởng này, tâm trí của Chúng Tôi tự nhiên hướng lên Mẹ Thiên Chúa đầy quyền năng, vì chính Mẹ là người cộng tác của Thiên Chúa trong việc cứu độ nhân loại, và Mẹ luôn luôn là nơi náu ẩn chính yếu và tối cao của người công giáo trong những lúc gặp khó khăn. Những thiện ích vẻ vang mà người công giáo đón nhận được từ Mẹ chứng minh rằng người công giáo có lý khi đặt niềm tin tưởng cậy trông vào Mẹ. Và trong số những thiện ích này, có một điều được xác định rõ ràng rằng nhiều thiện ích mà người công giáo đã đạt được là do bởi hình thức cầu nguyện hiệu quả mà chính Mẹ đã mang lại cho họ, hình thức cầu nguyện này được gọi là Kinh Mân Côi và đã được quảng bá bởi sự cố gắng của cha thánh Đa Minh chúng ta. – Các vị giáo hoàng tiền nhiệm của Chúng Tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng trong hình thức cầu nguyện này có những vinh dự trọng đại được dành cho Đức Trinh Nữ. Và chính Chúng Tôi, được hứng khởi từ cùng lòng nhiệt tâm đó, Chúng Tôi đã nói nhiều từ lâu rồi về sự tuyệt diệu và hiệu quả của Kinh Mân Côi Mẹ Maria. Từ những ngày đầu của tháng 9/1883, Chúng Tôi đã nhiều lần ban hành những Tông thư để khuyến khích người tín hữu sử dụng hình thức cầu nguyện đạo đức rất có giá trị cứu độ này đối với Mẹ Rất Thánh hoặc chung với cộng đoàn hoặc tại gia đình mình, và gia nhập Hội Mân Côi đã được thành lập để tôn vinh Mẹ Maria. – Rất gần đây, trong Tông thư ban hành ngày 05/09 năm nay (1898), Chúng Tôi đã tập hợp tất cả những giáo huấn này và đã đúc kết những giáo huấn đó thành một vài từ, và đồng thời Chúng Tôi cho biết ý định ban hành một Tông hiến về những bổn phận, đặc ân và ơn xá; những bổn phận, đặc ân và ơn xá này là niềm vui cho các hội viên của Hội Mân Côi. Và bây giờ, để hoàn thành công trình này và để đáp ứng nguyện vọng của Cha Bề trên Tổng quyền Dòng Anh em Giảng thuyết, Chúng Tôi ban hành chính Tông hiến này, trong đó đề cập tới các quy tắc của Hội, những đặc ân đã được các Giáo hoàng thông ban cho Hội, và xác định những quy luật sẽ chi phối mãi mãi cơ cấu tổ chức có giá trị cứu độ này.
 
I

Hội Mân Côi được thành lập với mục đích khuyến khích nhiều người liên kết với nhau bằng mối dây bác ái huynh đệ, ca ngợi và cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ Diễm Phúc và đạt được sự che chở phù trì của Mẹ qua sự đồng tâm hiệp ý cầu nguyện, khi sử dụng công thức cầu nguyện rất đạo đức, mà từ đó chính Hội cầu nguyện này được gọi là Hội Kinh Mân Côi. Và chính vì thế, không cần phải tìm kiếm bất cứ một mối lợi nào, không cần phải xin một đồng tiền nào, Hội Mân Côi chấp nhận những người có đủ điều kiện và cũng không thiết lập một mối dây liên hệ nào khác ngoài mối dây liên kết lần hạt Mân Côi của Mẹ Maria. Mỗi một người chỉ cần góp vào kho tàng chung một tí, nhưng rút về từ kho tàng đó lại rấ
114.864864865135.135135135250