27/08/2015
2621
Bài 1. TÔI TIN

I. GIỚI THIỆU CÁC ĐOẠN THÁNH KINH

1. Tổ phụ Abraham dâng Isaac làm lễ tế (St 22,1-18)

- Hãy đặt trình thuật này vào bối cảnh cuộc đời tổ phụ Abraham: Thiên Chúa gọi Abraham (St 12,1-9); Thiên Chúa hứa ban cho Abraham một người con (15,1-20); Hagar và Ismael (16,1-15); Sinh hạ Isaac (21,1-20).

- Để thấy rõ hơn thử thách mà tổ phụ Abraham phải đối diện, và để thấy lòng tin mạnh mẽ của ông (22,15).

2. Truyền Tin cho Đức Maria (Lc 1,26-38)

- Tìm hiểu phong tục trong xã hội Do Thái thời xưa để thấy được mối nguy hiểm mà Đức Maria phải đối diện trong ngày Truyền Tin (x. Mt 1,18-25; Đnl 22,23-24).

- Để thấy rõ hơn sự dấn thân của Đức Maria trong chương trình cứu độ.

II. GỢI Ý GIÁO LÝ

1. Tin là thưa "Vâng" với Lời Chúa
Sự phó thác của con người toàn diện cho Thiên Chúa: lý trí, tâm hồn, cuộc sống. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể đòi hỏi nơi chúng ta niềm tin tuyệt đối như thế.

- Tổ phụ Abraham: đòi hỏi vượt lý trí, hi sinh tất cả (Dt 11,8-18)

- Mẹ Maria: đòi hỏi vượt lý trí, chấp nhận phiêu lưu.

2. Những đặc tính của đức tin Kitô giáo

- Đức tin là một ân sủng (Mt 16,17):
114.864864865135.135135135250